Floarea Vieții și Geometria Sacră

Ce reprezintă Floarea Vieții?

Floarea vieții este numele unei figuri geometrice alcătuită din șapte sau mai multe cercuri egale, suprapuse, care creează împreună un model floral perfect. Simbolul a fost considerat sacru în multe culturi antice, forma sa geometrică fiind o reprezentare ale elementelor creatoare primordiale și modul în care acestea urmează legea creșterii organice specifice viului.

Regăsim dovezi ale prezenței Florii Vieții aproape în fiecare cultură din lume încă din cele mai vechi timpuri. Aceasta poate fi observată pe templele orașului interzis din China, în templele budiste din India și Japonia, în arta asiriană din Mesopotamia, în arta italiană din secolul al XII-lea, pe catedrala „La Mezquita” din Cordoba, Spania, dar și în cultura geto-dacă, iar mai târziu în unele sate românești. Un exemplu în acest sens, îl constituie modelul cioplit în lemn de pe o poartă maramureșeană din secolul XVIII, așa cum se vede în fotografia de mai jos.

Totuși, cele mai vechi sculpturi ale acestui mistic simbol sunt considerate a fi cele prezentate în Templul lui Osiris din Abydos, Egipt. Potrivit estimărilor arheologilor, Floarea Vieții de aici ar avea cel puțin 6.000 mii de ani și ar reprezenta Ochiul lui Ra, un simbol al autorității faraonului.

 

 

Floarea vieții în artă și religie

Marele artist renascentist, Leonardo da Vinci a studiat îndelung Floarea Vieții și simbolistica pe care aceasta o are. Pentru a înțelege și mai bine lucrurile, Leonardo a descompus și desenat simbolul în trei forme: Oul Vieții, Fructul Vieții și Sămânța Vieții.

Oul vieții este structura care formează baza muzicii pentru că distanța dintre sfere este identică cu distanța dintre tonurile și semitonurile muzicale. De asemenea, este identică cu structura celulară a celei de a treia diviziuni embrionare (prima celulă se divide în doua celule, apoi în patru celule, apoi în opt).

Floarea Vieții și Sămânța Vieții pot fi găsite în toate religiile majore ale lumii. De la profetul biblic Enoh, la Arhanghelul Metatron, în facerea lumii, în simbolurile religioase Vesica Piscis și Inelele Borromeo. În cultura New Age, Floarea Vieții este considerată a reprezenta un simbol al iluminării în relația cu Divinitatea.

Geometria sacră

Geometria sacră poate fi descrisă ca un sistem de credințe care atribuie o valoare religioasă sau culturală mai multor forme fundamentale de spațiu și timp.

Conform acestui sistem de credințe, tiparele de bază ale existenței sunt percepute ca fiind sacre, iar prin contemplarea unui simbol sacru, în cazul nostru Floarea Vieții, e ca și cum am contempla baza Creației însăși, originea tuturor lucrurilor. Floarea completă conține toate figurile geometrice platonice (tetraedru, cub, octaedru, dodecaedru, icosaedru), care structurează lumea înconjurătoare așa cum o cunoaștem.

Studiind natura acestor forme și relația dintre ele, putem ajunge să înțelegem legile științifice, filosofice, psihologice, estetice și spirituale care guvernează Universul.

Floarea Vieții este considerată a fi un simbol al geometriei sacre, care străbate întrega Creație, și care reprezintă formele fundamentale ale spațiului și timpului. Mai jos, puteți viziona un scurt video despre modul în care ia naștere Floarea Vieții prin intermediul geometriei sacre.

 

 

sursa:aici

Scroll to Top