Iubirea – prima lege divina

A vorbi despre „legislația divină” și despre voința lui Dumnezeu poate însemna pentru unii un mare act de curaj. Şi, de ce nu, trebuie să recunoaștem că așa și este. Şi totuși, deseori viața ne descrie în mod direct pentru o minte clară și o inimă curată coerența unor legi divine universalizate. Vom urmări în această secțiune să realizăm un demers temerar în a descoperi misterul profund al unor legi divine a căror înțelegere ar putea să facă dintr-un om obișnuit supus capriciilor destinului, un supraom.

Legile nescrise ale universului nu vin de nicăieri din afara noastră, deși am putea cu ușurință crede aceasta. Ele vin din adevărul că toți suntem EGALI ÎN POTENŢIAL, TOŢI AVEM ACELEAŞI INFINITE POSIBILITĂŢI. Suntem liberi și putem să facem tot ceea ce voim, în măsura în care ne punem în acord cu voința divină.

Aceste legi divine acționează, indiferent dacă suntem, sau nu, de acord cu ele, indiferent dacă suntem, sau nu, conștienți de ele, indiferent dacă folosim cuvinte pentru a le discuta, sau dacă le percepem sau nu în mod intuitiv realitatea.

Iubirea – prima lege divină

Toți marii înțelepți au fost de acord cu faptul că iubirea este prima lege divină pe care omul trebuie să o respecte pentru a fi în armonie cu el însuși, cu ceilalți și cu întreg universul. Deci, este important să reținem că IUBIREA este întotdeauna prima lege divină.

IUBIREA, așa cum o înțeleg înțelepții, este ACŢIUNEA de a fi un focar de fericire și sublimă împlinire, în același spațiu cu alte ființe, ceea ce înseamnă că iubirea este reală, la fel de reală ca și noi înșine. Iubirea, atunci, nu mai este o idee abstractă sau un concept intelectual steril, ci este trăită ca ceva divin, inefabil, pe care îl manifestăm, în ultimă instanță, cu întreaga noastră ființă dilatată în nemărginire.

Pretutindeni în Univers există conștiință și ființe capabile să ia, la modul conștient, propriile lor decizii. Iubirea universală cosmică nu pierde niciodată controlul: legile ei sunt la fel de logice, exacte și implacabile ca și legile fizicii. Ea este un mare mister și de aceea nu putem spune, în acest moment al evoluției noastre, că avem totală cunoștință despre aceste legi. Şi totuși, la un anumit nivel de evoluție spirituală, oricine ajunge să știe că, în orice situație, avem cu toții exact ceea ce merităm. De aceea, cu cât dăruim mai multă iubire, cu atât vom primi mai multă iubire, și de cele mai multe ori generozitatea Divinului face să primim de mii de ori mai mult decât noi oferim.
Aceasta este legea, așa cum afirma și Iisus: „Iubește mult și mult vei fi iubit.”

Totul depinde numai de tine

Percepția cea mai directă a realității survine prin iubire

Acceptă-te așa cum ești

……………………………………………………………………………….

Scroll to Top