Minciuna stă cu regele la masă şi adevărul umblă cu capul spart…!

Un articol ce nu este destinat celor ce înţeleg puţin.

O poveste teribilă prin realitatea sa.

Această poveste este povestea noastră, noi suntem regi în regatul nostru interior, ea face parte din existenţa fiecărui om şi, în opinia noastră, este bine să o cunoaştem şi să o înţelegem bine, fiindcă :

– până la o anumită trezire spirituală acceptabilă oamenii consideră cu uşurinţă minciuna drept adevăr, iluzia drept realitate;

– cu cât minciuna este mai gogonată, cu atât mai mult fiinţele netrezite au tendinţa să o creadă mai uşor – o lege teribilă a celor netreziţi, extrem de dureroasă pentru toţi prin consecinţe;

cel care trăieşte în minciună sau iluzie nu poate folosi iluzia sau minciuna drept instrument pentru a afla Adevărul şi, practic şi aparent ar fi condamnat la „somn” toată existenţa; dar avem noroc, fiindcă Universul nu este mecanic ci este conştient şi el reacţionează în sensul reducerii entropiei nu in sensul măriri ei, asa cum pare la prima vedere;

o „neregularitate ” în aparentul mecanism universal se va produce la un moment dat pentru a ajuta Căutătorul să se trezească parţial;

atât de dificil si rar e acest lucru încât dacă simţim că am găsit o Cale ce poate oferi Trezirea, e bine să o folosim la maximum si să o verificăm până la capăt şi in permanenţă;

– adevărul este repudiat de omul netrezit spiritual,

la fel ca si prima reacţie a cuiva atunci când cineva incearcă să îl trezească din somn:

nu este exclus ca Trezitorul să primească si câteva palme iar dacă cel care dormea nu se trezeste în cele din urmă, totusi, violenţa sa poate fi oricât de mare în somnul inconştient pe care îl trăieşte;

la fel ca un salvamar, Trezitorul trebuie să aibă grijă de securitatea sa pentru că regretele ulterioare ale celui ce se îneaca sunt inutile dacă Trezitorul nu se apără de tendinţele sale inconştiente şi, pentru moment, egoiste.

Ce e de făcut:

– să fim atenţi la ceea ce ne oferă viaţa pentru a fructifica sansele spirituale,

– să fim smeriţi din conştienţa faptului că putem usor lua minciuna drept adevăr, iluzia drept realitate,

– să apreciem Adevărul la maximum şi să îi dăm un rol central în viaţa noastră, să îl cultivăm din răsputeri

– să punem Calea spirituală pe primul loc şi fiindcă toate celelalte ni se vor oferi pe deasupra,

– să folosim şansa de a găsi o persoana sau mai multe care (cel puţin) ne par ca ar fi trezite şi să folosim puterea Grupului Spiritual care poate ajuta enorm,

– în plus, de obicei căile spirituale autentice oferau fie mult Adevăr şi puţină Putere interioară, fie multă Putere şi puţin Adevăr; Abheda Yoga este o minunată şansă şi fiindcă ne poate ajuta să obţinem si Adevăr şi Putere sau intensitate… şi aceasta este rarisim și valoros.

Acharya Leonard

Iată legendara poezie:

1907”

„1907”

Minciuna stă cu regele la masă…
Doar asta-i cam de multişor poveste:
De când sunt regi, de când minciună este,
Duc laolaltă cea mai bună casă.

O, sunt atâtea de făcut, vezi bine,
De-atâtea griji e-mpresurat un rege!
Atâtea-s de aflat! şi, se-nţelege,
Scutarul lui nu poate fi oricine.

„Ce ţară fericită, maiestate!…
”
Se lăfăieşte gureşa Minciună.
Că numai Dumnezeu te-a pus cunună
De-nţelepciune şi de bunătate

Păstor acestui neam ce sta să piară,
Ce nici nu s-ar mai şti c-a fost, sărmanul,
De nu-şi afla sub schiptrul tău limanul,
De nu-ţi sta-n mână bulgăre de ceară.

Că tu sălbatici ai găsit aice,
Sălbatici, şi mişei, şi proşti de-a rândul,
Ș-o sărăcie cum nu-ţi dai cu gândul…
Dar faci un semn, şi-ncep să se ridice

Oştiri, cetăţi, palate lume nouă,
Izvoarele vieţii se desfundă;
De pretutindeni bogăţii inundă;
şi tu le-mparţi cu mâinile-amândouă.

Azi la cuprinsul tău râvneşte-o lume.
E-o veselie ş-un belşug în ţară,
Că vin şi guri flămânde de pe-afară.
Tot crugul sună de slăvitu-ţi nume.

Ia uită-te, pământul ce-mbrăcat e…
Cresc flori pe unde calci, şi râde firea.
Tu-mparţi norocul numai cu privirea.
Încai ţăranii zburdă pe la sate!…”

şi-i place regelui. E lucru mare
Cum farmecă pe regi Minciuna. Drept e
Că ea, de mult, pe-a tronurilor trepte
A fost cea mai aleasă desfătare
.
. . . . . . . . . . . . . . .

Măria-ta, e un străin afară,
Cam trenţăros, dar pare-un om de seamă,
şi…
Adevărul parc-a zis că-l cheamă…
De unde-o fi… că nu-i de-aici din ţară.

Minciuna palidă-şi topeşte glasul:
„O, nu-l primiţi! Îl ştiu, e vestitorul
De rău, ce face pe-atotştiutorul
şi vede prăbuşirea la tot pasul.

E cel ce împotriva ta conspiră.
Invidia în inima lui geme
şi
gura lui e plină de blesteme.
Tu nu poţi auzi ce vorbe-nşiră…”

şi totuşi, zice regele, să vie!
Dovadă că chiar la palat Minciuna
Nu e biruitoare-ntotdeauna.
Fac şi monarhii câte-o nebunie…

Privind în ochii regelui, străinul,
Cu braţele pe piept încrucişate,
Răspică vorba: ţara, maiestate,
E-n durăt greu. Tu nu-i auzi suspinul,

Căci muzici cântă-n juru-ţi. Și slugarnici
Adormitori, ca-n zid, te-mpresurară,
De nu mai poţi vedea pe cei de-afară,
Pe bunii tăi supuşi cei mulţi şi harnici.

Că n-ai cercat spre ei să-ţi spinteci cale
Să ştii şi-n ţara ta ce suflet bate,
N-ai vrut decât spinări încovoiate
şi guri deschise laudelor tale.

Că de-a fost om să-ţi steie drept în faţă,
Ca pe-un vrăjmaş, l-ai depărtat de tine.
Bătrânii pier. Dar oaste nouă vine,
şi dureroase lucruri mai învaţă!

Părăzi, decor de teatru, luminaţii,
Tot ce pe vulg şi pe copii înşală,
Aceasta-i toată slava ta regală.
Pe tristul gol din juru-ţi decoraţii!

Tu-n ţara asta nu vezi decât raiul
Ce-ai tăi ţi-l ticluiesc într-o clipită:
Ruină-i sub hârtia poleită,
Sub crăngi de brad trosneşte putregaiul,

Dar tu eşti fericit. Linguşitorii
Înalţă imnuri proslăvirii tale
şi fac să n-auzi cântecul de jale
Cu care-şi adorm foamea prăşitorii
.
. . . . . . . . . . . . . . .
Nu ţi-ai iubit poporul, maiestate!
Sau nu l-ai înţeles, şi e totuna.
De sus şi până jos s-a-ntins
Minciuna
Ea leagă şi dezleagă-n ţară toate.

Iar ca să-ţi dea o spumă de mărire,
Ca pe-un copil te poartă şi-ţi arată
Sclipiri şi flori… Afla-vei tu vrodată
Cumplita vremilor destăinuire?…

şi ce speranţe se puneau în tine,
Ce vesel ţi-a ieşit poporu-n cale,
Cu pâine şi cu sare!… Osanale!
Mântuitorul lui credea că-i vine.

Ce vesel ţi-a ieşit poporu-n cale!
. . . . . . . . . . . . . . .
şi ce credinţă trist-o să-i rămână;
Că n-ai putut spre el întinde-o mână,
Din greaua platoş-a trufiei tale!”
. . . . . . . . . . . . . . .
C-acestea nu l-au deşteptat pe rege,
Că Adevărul a fost dat afară
şi
slugile l-au îmbrâncit pe scară,
Fireşte, de la sine se-nţelege.„