Efectele meditației fundamentale Anuttara din Abheda Yoga

Scris de 
Acharya Leonard
 - text de 
3 minute
ABHEDA este o revoluție etică, morală și de suflet care poate schimba cu adevărat lumea... dacă începem întâi cu noi.” - Acharya Leonard

- trezirea spirituală sau iluminarea, moksha, kenosis, metanoia, revelaţia, satori, ushta, Kevala Jnana;

- perceperea stării de vid - shuniata; starea de vid este o stare nonduală caracterizată de absenţa tot mai avansată (până la Absolut) a gândurilor ori, chiar, a oricăror forme de perturbaţii mentale;

- ieşirea din iluzie, apropierea de Adevăr, obţinerea Realizării Supreme, starea de eliberare şi de transcendere a suferinţei;

- starea complexă şi întregitoare sat-chit-ananda;

- starea de extaz mistic samadhi, cu diverse grade de profunzime;

- stare de libertate interioară, transcenderea oricăror dependenţe şi ataşamente;

- accesul prin meditaţie la fericirea nonduală, imuabilă, eternă;

- împlinirea interioară prin meditaţie;

- simţim un suport interior în orice moment şi, dacă avem deschidere devoţională, simţim că se amplifică mult credinţa în Dumnezeu;

- nu avem niciodată teamă de singurătate iar a fi singuri nu mai este decât un prilej de a savura profunzimile propriei fiinţe; în plus, persoanele care au o deschidere devoţională simt, după obţinerea unei anumite treziri spirituale, intuiţia spontană că nu sunt singure niciodată, pentru că sunt in Inima lui Dumnezeu şi Dumnezeu este în Inima lor;

- armonizarea corpurilor subtile şi „alinierea” lor;

- starea de unitate cu orice fiinţă, empatie uşor de realizat - chiar instantaneu;

- capacitate de comunicare cvasi-telepatică;

- şansa amplificării nebănuite a eficienţei spirituale în orice activitate;

- capacitate de dedublare conştientă în planul astral;

- vis conştient;

- intuiţie spirituală;

- eficienţa practicii asanelor şi pranayama este mult imbunătăţită;

- înţelegerea spontană şi profundă a naturii relaţiei maestru spiritual-discipol; această relaţie este mult mai profundă decât simpla transmitere a unor informaţii şi conţine şi transmiterea subtilă, paranormală, la nivel de „sămânţă” a măiestriei în direcţia respectivă; această relaţie este biunivocă şi necesită ca discipolul să se raporteze la maestrul său ca la ghidul său spiritual absolut iar persoana simţită de discipol sau elev ca fiind maestrul său spiritual trebuie să se raporteze în mod autentic la elev sau discipol ca fiind fiul său spiritual; dacă aceste condiţii nu sunt asigurate, Transmiterea este parţială sau nu are loc;

- intuirea firească şi spontană a Ordinii Universale;

- imposibilitatea ori dificultatea de a fi hipnotizaţi, de a fi manipulaţi de alţii ori de propria noastră minte ;

- capacitate de a transcende cu uşurinţă anxietatea, angoasa, frica sub toate formele ei;

- o minte calmă, uşor de organizat;

- bun simţ natural;

- starea de înţelepciune, mărirea coeficientului de inteligenţă şi de inteligenţă emoţională, chiar şi în situaţiile în care persoana nu a beneficiat de educaţie;

- capacitate de a avea succes aproape în orice alt tip de meditaţie;

- transcenderea nevoii de confirmare ori afirmare a propriei valori, apărând o stimă de sine firească şi de nezdruncinat;

- ameliorarea ori eliminarea dificultăţilor de identificare interioară, stabilitate emoţională, mentală şi control natural al senzaţiilor şi percepţiilor;

- transcenderea viciilor, dependenţelor penibile de anumite obiceiuri dăunătoare;

- tendinţă de a alege din viaţă ceea ce este esenţial, în mod conştient şi legitim; există multe ocupaţii care pot fi interesante dar în ansamblul „economiei” timpului nostru „nu merită” să le avem; ar fi posibil să ne petrecem toată viaţa jucând table ori poker dar acest lucru ar fi o irosire penibilă a resurselor existenţei;

- înţelegere spontană a semnificaţiei evenimentele unei vieţi, incluzând aici naşterea, iubirea şi părăsirea corpului fizic (aşa-zisa moarte);

- părăsire conştientă a corpului prin aşa-zisa moarte, o viaţă armonioasă cu o evoluţie spirituală rapidă după aceea; în plus, fie în infern, fie în paradis putem accesa realizarea spirituală obţinută, controlându-ne apoi cu mare uşurinţă condiţiile existenţei;

- control mult mai uşor al energiilor sexuale cu condiţia de a ne dori aceasta;

- autenticitate în tot ce facem şi un farmec personal ce derivă din faptul că suntem autentici în ceea ce oferim celorlalţi şi în felul în care ne trăim propriile emoţii, limite, nevoi, ori bucurii;

- putere de a găsi menirea noastră spirituală din această viaţă şi de a o împlini;

- capacitate de a iubi foarte mare - dacă dorim aceasta;

- putere de a face faţă mult mai bine încercărilor inerente unei relaţii de cuplu sau orice alt fel de relaţii cu alte persoane sau fiinţe din exterior - relaţiile de muncă, relaţiile de coordonare, subordonare sau de colaborare;

- transcenderea tendinţelor inferioare, malefice, a tendinţelor spre manifestarea violenţei ori a lipsei de respect faţă de alte fiinţe; criminalii înrăiţi se transformă subit în fiinţe binevoitoare, care urmăresc ori apără binele cu fermitate;

- performanţe artistice ieşite din comun;

- performanţe semnificativ mai mari în solicitări fizice intense şi rezistenţă la suferinţe deosebite;

- rezultate mult mai bune în practica oricărui sport şi mai ales la sporturile care necesită o concentrare specială şi o rezistenţă emoţională de excepţie (de exemplu tenisul, tirul si altele).

Acharya Leonard

Abheda Yoga este o cale deosebită, rară, care poate cu adevărat să ne transforme. Putem dezvolta chiar și ceea ce nu am primit prin naștere și genetică sau nu am reușit să realizăm prin educație și alte influențe formatoare.
Acharya Leonard
Copyright Abheda Yoga 2021 © Toate drepturile rezervate.
magnifiercross