După cum am precizat în articolul despre Lună şi fazele ei, viaţa de pe Terra (şi în particular fiinţa umană) este supusă influenţelor continue ale corpurilor cereşti care compun sau care traversează într-o anumită perioadă Sistemul Solar. Putem considera numai influenţele astronomice şi astrofizice concrete, „dovedite ştiinţific”, însă este mult mai important să ţinem cont şi de interacţiunile energetice, subtile, care îşi pun amprenta asupra stărilor noastre emoţionale, a predispoziţiilor şi evenimentelor din viaţa individuală şi colectivă. A nu recunoaşte aceste influenţe acum, când astrologia se impune tot mai mult ca o ştiinţă esoterică cu o argumentaţie foarte precisă, nu mai ţine de scepticism, ci ţine de ignoranţă!

Câteva caracteristici specifice fiecărui astru sunt necesare aici pentru a înţelege cum se compun influenţele planetare:
Soarele: semnifică energia masculină, yang, emisivă, conştiinţa şi Conştientul, nevoia de afirmare, tatăl, bărbatul, soţul, latura masculină a fiecărei fiinţe; latura analitică, mentală, raţională, decizională.
Luna: semnifică energia feminină, receptivă, yin, subconştientul, pasivitatea, inacţiunea, hrănirea şi creşterea, mama, soţia, femeia sau latura feminină a fiinţei umane; creativitate şi sensibilitate, fluidele corporale.
Mercur: exprimă energia mentală, intelectul, gândirea, fluxul ideatic, rapiditatea corelaţiilor mentale, adaptabilitatea, copilul sau tânărul, afacerile.
Venus: exprimă energiile iubirii, armoniei, artei, frumosului, echilibrului, creaţiei şi creativităţii, relaţiile interumane, rafinament, aspectul carnal al relaţiilor, starea de mulţumire/împlinire emoţional – afectivă.
Marte: exprimă energiile forţei fizice, structura corporală, capacitatea de acţiune, zona de conflict interior şi mai ales exterior, energia sexuală brută, eficienţa în acţiunile realizate.
Jupiter: supranumit şi Marele Benefic, este corelat cu energiile plenitudinii, înţelepciunii, cu filosofia, metafizica, prosperitatea şi abundenţa, Maestrul spiritual, conştiinţa iluminată.
Saturn: Supranumit şi Seniorul karmei, este pe nedrept temut de profani. Este adevărat că energia saturniană obligă la confruntarea cu propria karma, mai ales cu aspectele sale dure, aduce solitudine, întârziere, este marcată de timp, de procesele lente dar durabile, semnifică persoanele în vârstă, bătrâneţea, dar şi înţelepciunea dobândită în timp şi prin experienţă, Profesorul, restricţiile de orice fel. Dacă este integrată corect, energia saturniană ne ajută să ne transcendem rapid karma şi să atingem starea de înţelepciune prin asceză, prin depăşirea aspectelor gregare şi a plăcerilor lumeşti, efemere.
Uranus: este considerat octava superioară a lui Mercur, în corelaţie cu supramentalul, supraconştientul, invenţiile, inovaţiile, fraternitatea planetară, este simbolul Erei Vărsătorului, în care se spune că tocmai a intrat planeta noastră şi întregul Sistem Solar.
Neptun: octava superioară a lui Venus, este poarta către Absolut, către Dumnezeu, legat de energiile oculte, practicile esoterice, misticism, căi spirituale autentice, iubirea şi devoţiunea faţă de Divin. Însă, o integrare mai puţin armonioasă a acestei planete aduce cu sine cultivarea iluziilor, a fenomenelor onirice şi subconştiente necontrolate.
Pluton: octava superioară a lui Marte, este prin excelenţă expresia pulsiunilor vulcanice ale subconştientului şi mai ales ale inconştientului, expresia inconştientului colectiv, marchează transformările profunde, convulsiile sociale, deciziile radicale, dramatice, susţine transformarea totală prin scoaterea la lumină şi alchimizarea tuturor impulsurilor animalice, sau altfel spus este emblema proceselor de transmutare şi sublimare a energiilor, capabile să preschimbe plumbul (aspectele joase, nerafinate ale fiinţei) în aur (conştiinţă pură şi manifestări elevate).

Se ştie că ultimele trei planete, Uranus, Neptun şi Pluton poartă denumirea de „planete colective”, deoarece deplasarea lor lentă face ca efectele lor în anumite configuraţii planetare să se menţină pe durate mari de timp. Ori, evenimentele din viaţa unui individ se succed cu o rapiditate mult mai mare, fiind influenţate mai cu seamă de aşa-numitele „planete individuale” sau „personale” (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi respectiv Saturn), ale căror configuraţii planetare evoluează mai rapid. Aşadar, ultimele trei planete îşi pun amprenta energetică asupra evenimentelor de mare amploare, colective, care antrenează masele de oameni şi au repercusiuni pe durate de timp de ordinul a zeci sau chiar sute de ani.

Corpurile cereşti (planetele, mai cu seamă, dar şi asteroizii sau chiar anumite formaţiuni cereşti virtuale, considerate doar din punct de vedere energetic – vezi Nodurile Lunare) se pot situa în anumite poziţii relative unele faţă de altele, ceea ce face ca influenţa lor concertată să se exercite într-o manieră specifică asupra vieţii de pe Pământ şi asupra fiinţelor umane. Tabelul de mai jos prezintă diferitele tipuri principale de poziţii planetare reciproce, precum şi efectele şi semnificaţia acestora:

Conjuncţie-0 grade: cu toleranţă sau orb de +/- 8 grade (15 grade pentru luminarii). Cele două astre privite de pe Terra par suprapuse; ele îşi conjugă influenţele.
Sextil-60 grade: toleranţă sau orb de +/- 4 grade. Astrele se susţin reciproc. Aspect dinamic, benefic, incită la acţiune.
Cuadratură-90 grade: orb de +/- 8 grade. Astrele se contrariază reciproc. Aspect conflictual, care poate permite rezolvarea unor aspecte interioare negative şi autodepăşirea printr-o atitudine de erou plin de curaj.
Trigon-120 grade: orb de +/- 8 grade. Aspect benefic dar pasiv. Pune în evidenţă calităţile acumulate în alte existenţe, dar care nu incită la manifestare şi acţiune.
Opoziţie-180 grade: orb de +/- 8 (15 grade pentru luminarii). Astrele îşi contrabalansează efectele. Ele se pot susţine sau dezechilibra reciproc, după cum le percepe fiinţa umană. Induc nevoia de echilibru şi armonizare a energiilor.

Pe lângă aceste distanţe unghiulare interplanetare, putem vorbi efectiv de anumite configuraţii geometrice alcătuite din două, trei sau mai multe planete sau corpuri cereşti semnificative astrologic. Acestea exercită anumite influenţe specifice asupra fiinţei umane, pe întreaga durată a vieţii (dacă apar în tema natală a sa), sau pe o perioadă determinată (de exemplu, un an, dacă vorbim de revoluţie solară, deci de influenţele astrale care se exercită pe parcursul unui an astrologic, de la o aniversare la alta a individului). Prezentăm mai jos configuraţiile cereşti principale:

ARIPILE DE PASĂRE – Configuraţie planetară care implică patru planete şi cunoaşte două posibilităţi de realizare. Simbolismul configuraţiei se apropie de cel al planetei Mercur şi al Semnelor de Aer, susţinând în mod deosebit activităţi profesionale din domeniul comunicaţiei. Nivelul grosier de conştiinţă va fi marcat însă de intoleranţă şi lipsă de diplomaţie, de superficialitate şi de neseriozitate. Persoanele armonioase vor manifesta puterea de a sintetiza energia configuraţiei la nivelul expresiei şi al realizării personale.

ASPECT APLICANT – Aspect planetar care urmează să se realizeze între două sau mai multe planete, atunci când planeta rapidă se apropie de cea lentă, urmând ca ele să realizeze momentul lor de maxim.

ASPECT SEPARANT – Aspect planetar care deja a cunoscut momentul său de maxim, iar acum el urmează să se desfacă, planeta rapidă începând să se depărteze de cea lentă.

CAREUL IN T – Configuraţie planetară alcătuită din trei planete, două fiind în opoziţie iar a treia formând cuadraturi cu fiecare dintre ele; această a treia planetă se numeşte „planeta-focar” (sau „planeta-apex”, sau „vârful” configuraţiei) şi primeşte energiile celorlalte două. De aceea, ea este planeta cea mai puternică. Modul vibratoriu în care se află atât planeta-focar cât şi celelalte planete a dus la existenţa a trei tipuri de careu în T :
careul în T cardinal (toate planetele se află în trei dintre cele patru Semne cardinale) – care conferă dinamism, dar şi crize relaţionale;
careul în T fix (toate planetele se află în trei dintre cele patru Semne fixe) – care conferă putere de concentrare, perseverenţă, dar şi ataşament faţă de planul material;
careul în T mutabil (toate planetele se află în trei dintre cele patru Semne mutabile)– care conferă o foarte mare adaptabilitate şi elevare, dar şi instabilitate psiho-emoţională.
Această configuraţie face ca nativul să experimenteze evenimente conflictuale care îl vor ajuta să-şi depăşească slăbiciunile şi greşelile din vieţile anterioare, ea fiind semnul celor născuţi să reuşească, să ducă la împlinire ceea ce doresc (sau sunt cumva obligaţi) să facă.

CONJUNCŢIA – Aspect planetar care are loc între două sau mai multe planete aflate în acealşi loc pe cercul zodiacal, într-un interval de plus/minus 8 grade. Ea conferă o energie considerabilă care poate fi resimţită sub forma puterii de focalizare pe termen lung asupra unei idei sau direcţii, a stării de fermitate şi de unitate a fiinţei, dar şi sub forma încăpăţânării, a inerţiei şi a ignoranţei.

CRUCEA COSMICĂ – Configuraţie planetară alcătuită din patru planete în opoziţie două câte două, toate patru realizând, în acelaşi timp, cuadraturi unele faţă de altele. Ea indică hotărâre, putere interioară, voinţa de realizare a idealului/obiectivului propus, concentrare, integrarea matură a experienţelor vieţii, dar şi stagnare, inerţie, limitare, angoasă, dispersia energiilor. In funcţie de modul vibratoriu în care se află planetele configuraţiei, deosebim trei tipuri diferite:
crucea cardinală – este crucea formată de patru sau mai multe planete care se află în Semnele zodiacale cardinale Berbec, Rac, Balanţă şi Capricorn
crucea fixă – este crucea formată de patru sau mai multe planete care se află în Semnele zodiacale fixe Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător
crucea mutabilă –este crucea formată de patru sau mai multe planete care se află în Semnele zodiacale mutabile Gemeni, Fecioară, Săgetător şi Peşti.

DREPTUNGHIUL MISTIC – Configuraţie planetară în care o pereche de trigoane se leagă cu o pereche de sextile, în aşa fel încât opoziţiile unesc cele patru colţuri. Configuraţia facilitează atitudinea obiectivă în relaţiile de orice fel, utilizarea ideilor novatoare, a intuiţiei şi a prezenţei de spirit, dar conferă şi foarte mult egoism şi interes relaţional. In absenţa unei căi spirituale autentice, nativul va folosi energia rezultată mai degrabă ca o basculare permanent între două tendinţe, între două centre de interes, sau între două persoane.

PIRAMIDA (sau Marele Triunghi) – Configuraţie planetară care conţine trei planete dispuse la 120grade distanţă una de alta, fiecare aflându-se în Semnele aceluiaşi Element. Ea indică talent (dobândit în vieţile anterioare) şi oportunităţi, protecţie divină şi ceea ce se numeşte în popor „noroc”. De reţinut însă că piramida are nevoie de cuadraturi şi opoziţii pentru a deveni activă şi folositoare transformării noastre. In funcţie de Elementul în care se află planetele configuraţiei, deosebim patru tipuri diferite::
piramida de Foc – toate cele trei planete se află în Semnele zodiacale Berbec, Leu, Săgetător;
piramida de Pământ – toate cele trei planete se află în Semnele zodiacale Taur, Fecioară, Capricorn;
piramida de Aer – toate cele trei planete se află în Semnele zodiacale Gemeni, Balanţă, Vărsător;
piramida de Apă – toate cele trei planete se află în Semnele zodiacale Rac, Scorpion, Peşti.

RECEPŢIA MUTUALĂ – Aspect astrologic realizat de două planete, poziţionate fiecare în Semnul de domiciliu al celeilalte. Energiile lor se susţin sau se slăbesc reciproc, comportându-se fie ca una singură, fie, dimpotrivă, în totală opoziţie de fază. Exemple de recepţii mutuale sunt:
– Soarele în Semnul zodiacal Capricorn (domiciliul lui Saturn) şi Saturn în Semnul zodiacal Leu (domiciliul Soarelui)
– Jupiter în Semnul zodiacal Scorpion (domiciliul lui Pluto) şi Pluto în Semnul zodiacal Săgetător (domiciliul lui Jupiter)
– Uranus în Semnul zodiacal Peşti (domiciliul lui Neptun) şi Neptun în Semnul zodiacal Vărsător (domiciliul lui Uranus).

STELLIUM-UL – Aspect realizat de prezenţa a cel puţin patru planete în acelaşi Semn zodiacal, fără să conteze distanţa unghiulară între ele (ceea ce îl deosebeşte de aspectul de conjuncţie). Conferă foarte multă forţă de decizie şi de acţiune, dar şi predispoziţia către obsesii, idei fixe, ignoranţă profundă.

TRIUNGHIUL MINOR – Configuraţie planetară care conţine trei planete, alcătuind două sextile şi un trigon. Asemenea careului în T, triunghiul minor are şi el o planetă-focar, care primeşte energia celorlalte două şi face configuraţia mai activă. Ea susţine exprimarea calităţilor creatoare şi conferă obiectivitate, inventivitate, capacitate de a concretiza ideile abstracte.

ZMEUL – Configuraţie planetară cunoscută şi sub numele de „paraşută”; ea conţine o piramidă şi un triunghi minor; este o configuraţie mai dinamică decât piramida, deoarece dispune de o opoziţie şi de o planetă-focar care împing spre acţiune energiile plantare existente. Ea indică tendinţa nativului către conservatorism dar, adeseori, garantează o reuşită sigură.

Mai presus de toate, „astrele predispun, nu dispun”. Aşadar, nu putem vorbi despre elemente iremediabil nefaste în tema unei fiinţe umane. Adesea, anumite predispoziţii considerate pozitive fac ca un individ să stagneze în evoluţia sa ca suflet, pe când un cumul de conjuncturi stresante îl impulsionează să se dezvolte. Este cunoscut, de exemplu, faptul că temele natale ale hoţilor sau persoanelor care tind să se îmbogăţească din activităţi facile, în care alţii muncesc pentru ei, conţin mai multe aspecte de trigon (aspect benefic pasiv, care nu predispune la acţiune, dar indică o karma benefică acumulată din existenţe anterioare). Din contra, temele natale al unor oameni de marcă sunt guvernate de cuadraturi şi opoziţii, configuraţii cu potenţial de stres şi conflict pentru individul respectiv. Dar numai confruntându-le cu propriile umbre le putem depăşi, alchimizându-le în creuzetul Inimii noastre spirituale…