Rugă către Yeshe Tsogyel

„Mamă a tuturor celor victorioși, Dharmatu Samantabhadri,
Atât de binevoitoare, unica mamă care protejează supușii din Tibet,
Deținătoarea puterii supreme, conducătoare a dakini-urilor marelui extaz,
Yeshe Tsogyel, ne prosternăm la picioarele tale.


Fie ca prin Grația ta, toate obstacolele exterioare, interioare și tăinuite să fie depășite.
Fie ca prin Grația ta, viețile maeștrilor să fie lungi,
Fie ca prin Grația ta, această epocă a bolilor, foametei și războiului să înceteze.
Fie ca prin Grația ta, răspândirea blestemelor, a vrăjilor și magiei negre să înceteze.
Fie ca prin Grația ta, viața, gloria și prajna să crească.
Fie ca prin Grația ta, dorințele noaste să fie spontan îndeplinite.

(scrisă de Khakhyap Dorje (Karmapa XV), care care, când era băiat, a fost hrănit de dakini-uri.

Fie ca virtutea și bunătatea să triumfe!”

Tradusă de Comisia de Traducere Vajravairochana, cu permisiunea de a fi utilizată).

Acest cântec scoate în evidență importanța lui Yeshe Tsogyel, mai cu seamă pentru calea Dzogchen a Samanthabhadra, Buddha primordial al Nyingma. Mai întâi, ea este denumită „mamă a tuturor celor victorioși”, buddha-șii celor trei timpuri, cea ce constituie un epitet pentru Prajna Paramita, „înțelepciunea omniprezentă” din sutrele tradiționale. Ea este mamă, deoarece prin realizarea iluminării și dobândirea înțelepciunii, noi și toate ființele conștiente vom deveni buddha-și.

Apoi, ea este denumită Samanthabhadri, aspectul feminin al lui Buddha Primordial al Nyingma, Samanthabhadra, cunoscut și sub numele de Cel Prea-Binevoitor; așadar, ea reprezintă aspectul feminin al bunătății înnăscute.

Ea mai este denumită „cea foarte bună”, întrucât ea hrănește pe practicanții budhismului tibetan. În calitate de dakini a înțelepciunii, ea este cea care deține supremul dar al iluminării. Ea este regina tuturor dakini-urilor „marelui extaz”, cele care trezesc cea mai profundă experiență a înțelepciunii extazului și vidului, cea mai înaltă realizare a meditației. Vidyadhara spunea despre mahasukha sau marele extaz: „mahasukha reprezintă experiența efectivă a extazului – o experiență totală, fizică și psihică, a bucuriei care survine din ființarea dincolo de gândurile discursive, complet în tărâmul non-gândului. Cel ce ajunge aici se unește cu starea de trezire dincolo de dualitate.” (Inima lui Buddha, 1991)

Yeshe Tsogyel, Femeia

Conform tuturor istorisirilor tibetane legate de persoana ei, Yeshe Tsogyel a fost o femeie legendară, care a trăit în Tibet în secolul al VIII-lea d.H. Ca și legendarul Buddha Shakyamuni, ea a beneficiat de o naștere din corpul unei femei, și a avut o viață și o moarte umane, devenind o ființă iluminată pe durata unei vieți.
Ca prințesă a regatului Karchen, ea s-a căsătorit cu regele Tibetului, Trisong Detsen, devenind una dintre reginele acestuia. Maestrul ei spiritual a fost Padmashambhava, sau Guru Rinpoche, care este considerat a juca un rol esențial în propagarea budismului în Tibet. Yeshe a fost discipolul lui cel mai important, iar după moartea acestuia, ea a dus mai departe învățăturile Vajrayana, răspândindu-le în tot Tibetul. Așadar, ea a devenit un alt maestru însemnat, indispensabil pentru munca și succesul lui Guru Rinpoche. Yeshe are un rol deosebit și ca exemplu de femeie iluminată, în contextul în care nu multe sunt femeile care ating această stare într-o viață.

Yeshe Tsogyel a fost aleasă de Sakyong drept Tara sau Prajna Paramita tocmai pentru că era o femeie adevărată, din Tibet, și nu un simbol abstract, non-uman. Conform textelor Nyingma, Yeshe a atins condiția de Buddha, nemurirea corpului de diamant, și continuă să apară în viziuni acelora care nutresc o aspirație pură.

Yeshe Tsogyel ca principiu feminin

Dincolo de viața ei de femeie, Yeshe Tsogyel este inseparabilă de manifestarea sa ca principiu feminin – înțelepciunea non-duală care își asumă o formă feminină (sau, în alte cazuri, una masculină), dacă este simbolic reprezentată.
Astfel, femeia Yeshe Tsogyel reprezintă și o emanație a principiului feminin iluminat, după cum Guru Rinpoche reprezintă emanația principiului masculin iluminat.

Înțelepciunea feminină și puterea de acțiune masculină reprezintă două axe ale conștiinței iluminate; înțelepciunea fără mijloacele de acțiune este ineficientă, iar puterea de acțiune fără înțelepciune este haotică.
Numai atunci când ambele sunt cultivate prin practica spirituală și sunt experimentate în uniune inseparabilă, atunci și numai atunci poate înflori starea de iluminare a unei ființe.

În Pantheonul budismului tibetan, Yeshe Tsogyel se manifestă la trei nivele: într-o formă feminină încarnată, fizică (nirmana kaya), ea apare ca prințesă a Karchen-ului și mai apoi, ca regină a Tibetului.

În formă simbolică (sambhoga kaya), ea apare ca Vajrayogini, una dintre cele mai importante femei – yidam (zeități utilizate ca suport în meditații) din budismul tibetan, care apar în practicile ritualice Vajrayana de pe linia budismului legat de Shambala.

Iar în esența ei cea mai subtilă, lipsită de formă, a aspectului spațiului fără margini (dharma kaya), Yeshe Tsogyel este Samanthabhadri, contrapartea feminină a lui Buddha Samanthabhadra, cel dintâi, esența bunătății și a binelui, natura esențială a minții și sursă ultimă a căii spirituale din budismul Nyingma.

În ceea ce privește povestea vieții ei și simbolismul său, aceste două aspecte – ca ființă feminină și manifestare a lui Buddha la cele tei nivele (trikaya) sunt întrețesute indisolubil.

De exemplu, povestea conceperii și nașterii lui Yeshe Tsogyel

este spusă de două ori, o dată pentru manifestarea ei ca principiu feminin, și încă o dată pentru a descrie părinții săi umani și modul cum Yeshe Tsogyel a fost concepută. În aspectul ei dublu de ființă umană obișnuită și de manifestare triplă a lui Buddha, Yeshe Tsogyel nu se diferențiază de orice altă femeie, decât prin aceea că ea și-a recunoscut adevărata natură interioară. Astfel, ea ajunge să fie model și călăuză spirituală pentru celelalte ființe umane.

Ca aspect al înțelepciunii feminine a căii spirituale, ea are și rolul de protectoare a căii spirituale a practicantului Vajrayana.
Ea asigură integritatea învățăturilor, protecția maeștrilor și a discipolilor, a locului și momentului practicilor Vajrayana și transmiterea acestora.
Yeshe are responsabilitatea de a garanta perpetuarea pură a învățăturilor, și dăinuirea comunității discipolilor acestei căi spirituale. Iată motivul pentru care discipolii Vajrayana Îi imploră Grația în rugăciunile lor.

Biografii ale vieții sacre a lui Yeshe Tsogyel

Există trei traduceri englezești ale biografiei sacre sau namthar (rnam-thar) a lui Yeshe Tsogyel, enunțate în ordinea recomandată pentru studiu.
1) Gyalwa Changchub și Namkhai Nyingpo, „Doamna născută din Lotus: viața și iluminarea lui Yeshe Tsogyel”, tradusă de Comisia de Traducere Padmakara (Boston, Shambala Publications, 1999). Aceasta este însoțită de o excelentă introducere.
2) Keith Dowman, „Dansatoarea celestă: viața secretă și cântecele Doamnei Yeshe Tsogyel” (Londra, Routledge and Kegan Paul, 1996). Această traducere conține multe informații și explicații suplimentare.
3) Nam-mkha’i snying-po, „Mama cunoașterii: iluminarea lui Ye-shes mTsho-rgyal”, traducere orală de Tarthang Tulku (Oakland, CA, Dharma Press, 1983).

Scroll to Top