„Mamă a tuturor celor victorioşi, Dharmatu Samantabhadri,
Atât de binevoitoare, unica mamă care protejează supuşii din Tibet,
Deţinătoarea puterii supreme, conducătoare a dakini-urilor marelui extaz,
Yeshe Tsogyel, ne prosternăm la picioarele tale.


Fie ca prin Graţia ta, toate obstacolele exterioare, interioare şi tăinuite să fie depăşite.
Fie ca prin Graţia ta, vieţile maeştrilor să fie lungi,
Fie ca prin Graţia ta, această epocă a bolilor, foametei şi războiului să înceteze.
Fie ca prin Graţia ta, răspândirea blestemelor, a vrăjilor şi magiei negre să înceteze.
Fie ca prin Graţia ta, viaţa, gloria şi prajna să crească.
Fie ca prin Graţia ta, dorinţele noaste să fie spontan îndeplinite.

(scrisă de Khakhyap Dorje (Karmapa XV), care care, când era băiat, a fost hrănit de dakini-uri.

Fie ca virtutea şi bunătatea să triumfe!”

Tradusă de Comisia de Traducere Vajravairochana, cu permisiunea de a fi utilizată).

Acest cântec scoate în evidenţă importanţa lui Yeshe Tsogyel, mai cu seamă pentru calea Dzogchen a Samanthabhadra, Buddha primordial al Nyingma. Mai întâi, ea este denumită „mamă a tuturor celor victorioşi”, buddha-şii celor trei timpuri, cea ce constituie un epitet pentru Prajna Paramita, „înţelepciunea omniprezentă” din sutrele tradiţionale. Ea este mamă, deoarece prin realizarea iluminării şi dobândirea înţelepciunii, noi şi toate fiinţele conştiente vom deveni buddha-şi.

Apoi, ea este denumită Samanthabhadri, aspectul feminin al lui Buddha Primordial al Nyingma, Samanthabhadra, cunoscut şi sub numele de Cel Prea-Binevoitor; aşadar, ea reprezintă aspectul feminin al bunătăţii înnăscute.

Ea mai este denumită „cea foarte bună”, întrucât ea hrăneşte pe practicanţii budhismului tibetan. În calitate de dakini a înţelepciunii, ea este cea care deţine supremul dar al iluminării. Ea este regina tuturor dakini-urilor „marelui extaz”, cele care trezesc cea mai profundă experienţă a înţelepciunii extazului şi vidului, cea mai înaltă realizare a meditaţiei. Vidyadhara spunea despre mahasukha sau marele extaz: „mahasukha reprezintă experienţa efectivă a extazului – o experienţă totală, fizică şi psihică, a bucuriei care survine din fiinţarea dincolo de gândurile discursive, complet în tărâmul non-gândului. Cel ce ajunge aici se uneşte cu starea de trezire dincolo de dualitate.” (Inima lui Buddha, 1991)

Yeshe Tsogyel, Femeia

Conform tuturor istorisirilor tibetane legate de persoana ei, Yeshe Tsogyel a fost o femeie legendară, care a trăit în Tibet în secolul al VIII-lea d.H. Ca şi legendarul Buddha Shakyamuni, ea a beneficiat de o naştere din corpul unei femei, şi a avut o viaţă şi o moarte umane, devenind o fiinţă iluminată pe durata unei vieţi.
Ca prinţesă a regatului Karchen, ea s-a căsătorit cu regele Tibetului, Trisong Detsen, devenind una dintre reginele acestuia. Maestrul ei spiritual a fost Padmashambhava, sau Guru Rinpoche, care este considerat a juca un rol esenţial în propagarea budismului în Tibet. Yeshe a fost discipolul lui cel mai important, iar după moartea acestuia, ea a dus mai departe învăţăturile Vajrayana, răspândindu-le în tot Tibetul. Aşadar, ea a devenit un alt maestru însemnat, indispensabil pentru munca şi succesul lui Guru Rinpoche. Yeshe are un rol deosebit şi ca exemplu de femeie iluminată, în contextul în care nu multe sunt femeile care ating această stare într-o viaţă.

Yeshe Tsogyel a fost aleasă de Sakyong drept Tara sau Prajna Paramita tocmai pentru că era o femeie adevărată, din Tibet, şi nu un simbol abstract, non-uman. Conform textelor Nyingma, Yeshe a atins condiţia de Buddha, nemurirea corpului de diamant, şi continuă să apară în viziuni acelora care nutresc o aspiraţie pură.

Yeshe Tsogyel ca principiu feminin

Dincolo de viaţa ei de femeie, Yeshe Tsogyel este inseparabilă de manifestarea sa ca principiu feminin – înţelepciunea non-duală care îşi asumă o formă feminină (sau, în alte cazuri, una masculină), dacă este simbolic reprezentată. Astfel, femeia Yeshe Tsogyel reprezintă şi o emanaţie a principiului feminin iluminat, după cum Guru Rinpoche reprezintă emanaţia principiului masculin iluminat.

Înţelepciunea feminină şi puterea de acţiune masculină reprezintă două axe ale conştiinţei iluminate; înţelepciunea fără mijloacele de acţiune este ineficientă, iar puterea de acţiune fără înţelepciune este haotică. Numai atunci când ambele sunt cultivate prin practica spirituală şi sunt experimentate în uniune inseparabilă, atunci şi numai atunci poate înflori starea de iluminare a unei fiinţe.

În Pantheonul budismului tibetan, Yeshe Tsogyel se manifestă la trei nivele: într-o formă feminină încarnată, fizică (nirmana kaya), ea apare ca prinţesă a Karchen-ului şi mai apoi, ca regină a Tibetului.

În formă simbolică (sambhoga kaya), ea apare ca Vajrayogini, una dintre cele mai importante femei – yidam (zeităţi utilizate ca suport în meditaţii) din budismul tibetan, care apar în practicile ritualice Vajrayana de pe linia budismului legat de Shambala.

Iar în esenţa ei cea mai subtilă, lipsită de formă, a aspectului spaţiului fără margini (dharma kaya), Yeshe Tsogyel este Samanthabhadri, contrapartea feminină a lui Buddha Samanthabhadra, cel dintâi, esenţa bunătăţii şi a binelui, natura esenţială a minţii şi sursă ultimă a căii spirituale din budismul Nyingma.

În ceea ce priveşte povestea vieţii ei şi simbolismul său, aceste două aspecte – ca fiinţă feminină şi manifestare a lui Buddha la cele tei nivele (trikaya) sunt întreţesute indisolubil.

De exemplu, povestea conceperii şi naşterii lui Yeshe Tsogyel este spusă de două ori, o dată pentru manifestarea ei ca principiu feminin, şi încă o dată pentru a descrie părinţii săi umani şi modul cum Yeshe Tsogyel a fost concepută. În aspectul ei dublu de fiinţă umană obişnuită şi de manifestare triplă a lui Buddha, Yeshe Tsogyel nu se diferenţiază de orice altă femeie, decât prin aceea că ea şi-a recunoscut adevărata natură interioară. Astfel, ea ajunge să fie model şi călăuză spirituală pentru celelalte fiinţe umane.

Ca aspect al înţelepciunii feminine a căii spirituale, ea are şi rolul de protectoare a căii spirituale a practicantului Vajrayana. Ea asigură integritatea învăţăturilor, protecţia maeştrilor şi a discipolilor, a locului şi momentului practicilor Vajrayana şi transmiterea acestora. Ea are responsabilitatea de a garanta perpetuarea pură a învăţăturilor, şi dăinuirea comunităţii discipolilor acestei căi spirituale. Iată motivul pentru care discipolii Vajrayana Îi imploră Graţia în rugăciunile lor.

Biografii ale vieţii sacre a lui Yeshe Tsogyel

Există trei traduceri englezeşti ale biografiei sacre sau namthar (rnam-thar) a lui Yeshe Tsogyel, enunţate în ordinea recomandată pentru studiu.
1) Gyalwa Changchub şi Namkhai Nyingpo, „Doamna născută din Lotus: viaţa şi iluminarea lui Yeshe Tsogyel”, tradusă de Comisia de Traducere Padmakara (Boston, Shambala Publications, 1999). Aceasta este însoţită de o excelentă introducere.
2) Keith Dowman, „Dansatoarea celestă: viaţa secretă şi cântecele Doamnei Yeshe Tsogyel” (Londra, Routledge and Kegan Paul, 1996). Această traducere conţine multe informaţii şi explicaţii suplimentare.
3) Nam-mkha’i snying-po, „Mama cunoaşterii: iluminarea lui Ye-shes mTsho-rgyal”, traducere orală de Tarthang Tulku (Oakland, CA, Dharma Press, 1983).