Textul complet al condamnării lui Iisus la moarte

Textul complet
Veti putea fi in contact cu noi,
primind articole despre yoga si tantra,
anunturi despre cursuri și evenimente
pe grupul de Telegram

Yoga Meditatie Tantra cu Leo Radutz
https://t.me/yogaromania

Scopul acestui articol este de a ne oferi sentința ce conține condamnarea la moarte a lui Iisus.

Textul complet al condamnării lui Iisus la moarte:

“În al șaptesprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar și Împărat al Romanilor, monarh neînvins. Anul 201 după Olimpiadă, a cincea mie de la creațiune. Iar după anii evreilor 4147 și anul 93 de la întemeierea Romei, de la eliberarea din robia Egiptului 580 și de la distrugerea Sfintei Ţări anul 97.

Pe timpul mai marilor din poporul roman: Lucius, Sultonius, Marcellinus, și cârmuitorul Hillaretes Palister. Și pe timpul conducătorului general peste Iudeea, Comus Flavius. Și pe vremea dregătorului asupra Ierusalimului, puternicul și înaltul prinț Ponțiu Pilat. Și pe vremea procuratorului asupra Galileii, Irod Antipa. Și pe vremea marilor Ana și Caiafa-Aliaso și Mail. Mai marii Templului, Raban și Amabelus. Pe timpul marilor magistrați ai orașului Ierusalim: Simbinacasacio, Pompilei, Rufa și comandantul orașului Ioctenus.”

În continuarea sentiței este specificat următoarele:

”Eu, Ponțiu Pilat, procuratorul din Imperiul Roman, în Sala Înalților Prinți, autentific și condamn la pedeapsa cu moartea pe cruce, pe numitul, de popor, Iisus Hristos Nazarineanul, om răzvrătitor contra legilor lui Moise și contra majestății sale Tiberiu, Cezar și Împărat al Romanilor.

Ordon și hotărăsc moartea Lui, prin răstignirea pe cruce, împreună cu alții, după obiceiul celor condamnați de mulțimea poporului, atât bogat cât și sărac, pentru aceea că: n-a încetat a acționa pentru a face răscoală și pentru a produce pagube în Iudeea, cât și pentru aceea că se numește pe sine Fiul lui Dumnezeu și rege al Ierusalimului și de asemeni pentru că amenință cu distrugerea Ierusalimului și a Sfântului Templu, și pentru că a refuzat să plătească tribut Cezarului, și pentru că a îndrăznit să intre în Ierusalim cu ramuri de finici, fiind aclamat de o mulțime de oameni, ca și un rege, intrând după aceea în Ierusalim și în Sfântul Templu.

Însărcinez pe primul meu sutaș, Cornuto Corneliu, să-L țină legat în public, în centrul Ierusalimului, să-L biciuiască, să-L îmbrace cu o manta roșie (de purpură), să-L încoroneze cu o coroană de spini și să-L oblige să-și ducă singur crucea pe umeri, spre a servi de exemplu și altora, precum toți tâlharii.

Pentru aceea ordon, ca împreună cu El, să se ia încă doi tâlhari și să fie scoși prin partea Imboral, numită acum Andronimus spre a fi răstigniți împreună cu Iisus Hristos în public, pe locul cel ales (pentru criminali) denumit Calvar (locul sângelui). Aceluia care va fi răstignit și care va muri să-i fi e lăsat corpul pe cruce pentru înfricoșarea poporului, precum se face cu toți tâlharii și criminalii. Iar în partea de sus a crucii să fie scris, pe o placă, în trei limbi, inscripția

“IISUS ALUN OMLIS IODAM”, evreește.
“IESOUS O NAZAREOS BASILEVA IUDEON”, grecește.
IISUS NAZAREUS REX IUDAEORUM”, latinește .

Ordon ca nici unul din subalternii mei, după grad și funcție, să nu pregete a împlini cu grabă aceste ordine și să nu se opună osândirii acestuia care a renunțat de bună voie la credința evreească, ci să execute totul întocmai, după cum a fost hotărât de mine, infailibilul, după orânduielile legilor împărătești ale romanilor.

Martorii acestei sentințe sunt: din seminția lui Israel, Ruan, Daniel, Rambinal, Ioachim, Banican, Rotin, Iotavel și Pericolan; din partea prinților romani ai țării: Lucius, Sicelius și Maximilius; dintre farisei: Barbos, Simion și Boriel; dintre înalții judecători romani: Raban, Haudanius și Bacaralos; dintre înalții preoți: Ruan, Iodus și Bucasalis; supraveghetorul pentru criminali dintre iudei: Butan.”

Ierusalim, 23 martie 4147 de la creațiune. 

Textul complet al condamnării lui Iisus la moarte (sentința) a fost găsit printr-o aparentă întîmplare în anul 1509 în orașul Amkula (Italia), foarte bine păstrată. Era într-o ladă de marmură care era, la rândul ei, într-o ladă metalică. Textul complet al condamnării lui Iisus la moarte era scris în limba ebraică. Publicată prima dată în Constantinopol, apoi de patriarhul Eremia la 9 aprilie 1643, a fost tradusă din limba greacă în bulgară la 27 mai 1875 în orașul Rusciuc, iar de aici în românește.

 

Scroll to Top