Din înțelepciunea marelui yoghin Paramahamsa Yogananda

Un vizitator l-a întrebat pe Yogananda:
“Ce este YOGA?”

Paramahamsa Yogananda i-a răspuns:

“Yoga înseamnă uniune”.
Etimologic, acest cuvânt este asemănător cuvântului englezesc “yoke”, care înseamnă “jug”.
Yoga înseamnă uniunea ființei cu Dumnezeu sau transcenderea EU-ului limitat, efemer și cufundarea în Sinele Suprem Divin, Spiritul Infinit.
Majoritatea occidentalilor și de asemenea mulți indieni confundă Yoga cu Hatha Yoga – ramură din Yoga care se bazează pe armonizarea polară yin-yang, ha-tha a ființei prin practicarea anumitor posturi corporale, denumite în limba sanscrită ASANA.

Hatha-Yoga este o diciplină spirituală.

N-am nici cea mai mică intenție de a devaloriza posturile Yoga. De alfel, corpul face parte din natura umană și trebuie întreținut, dacă dorim ca el să nu devină, la un moment dat, un obstacol în calea forțelor noastre spirituale. Uneori, aspiranții care urmăresc să îl găsească pe Dumnezeu acordă prea puțină importanță posturilor Yoga. Totuși, pentru a atinge Eliberarea Supremă nu este obligatoriu ca ființa să practice asane.

Hatha Yoga este ramura din Raja Yoga ce se ocupă de corpul fizic, Raja Yoga fiind unul dintre sistemele științei Yoga. Raja Yoga este un ansamblu de practici spirituale care ajută conștiința umană să se racordeze la Conștiința Divină.

Yoga este o știintă,

în sensul că ea oferă metode practice de control asupra corpului și asupra spiritului, necesare pentru a atinge starea de meditație profundă.
Este o artă, datorită faptului că vom obține rezultate mediocre dacă nu o vom practica cu intuiție și sensibilitate.

Yoga nu este un sistem de credințe. Ea ține cont de influențele reciproce ale corpului și ale minții, urmărind să le armonizeze. De fapt, adeseori mintea nu este capabilă să se concentreze datorită tensiunilor sau bolilor înmagazinate în corp, stopându-se astfel evoluția ființei. Datorită faptului că mintea este disipată sau paralizată de emoții negative energia ființei este mult diminuată.

Un mare număr dintre ei sunt, ceea ce numesc indienii, niște “mari yoghini”. Ei și-au elevat conștiința de la starea de atașament față de corp la starea de identificare a ființei cu Sinele Suprem. Ei au descoperit, prin intermediul devoțiunii, secretul canalizării sentimentelor inimii către Spirit, în loc să le lase să se manifeste ca emoții haotice. Au realizat că poarta viziunii spirituale este situată între sprîncene – centru energetic prin intermediul căruia spiritul se cufundă în Conștiința Cristică. Ei au descoperit secretul opririi respirației și maniera în care, în această stare, sufletul poate să se înalțe către culmile spiritului. Ei au descoperit starea pe care unii ocultiști o numesc “mariajul mistic”, în care Spiritul Etern al ființei se cufundă în Dumnezeu și devine una cu El.

În principal, Yoga acționează asupra energiei corpului prin intermediul tehnicilor numite PRANAYAMA (controlul energiei; PRANA înseamnă și suflu).

Yoga ne învață cum, prin intermediul controlului respirației, să ne liniștim mintea și să atingem un înalt grad de conștiință. Cele mai avansate nivele ale sistemului Yoga conduc ființa dincolo de tehnici și îi arată yoghinului sau practicantului Yoga cum să-și direcționeze concentrarea în așa fel încât nu numai să-și armonizeze ființa cu Conștiința Divină, ci să se și cufunde în această Conștiință Infinită cu toată ființa sa. Yoga este o știință foarte veche, având o vechime de mii de ani. Învățăturile sale esența grandorii legendare a Indiei.
Adevărurile care sunt revelate de acest sistem nu aparțin numai Indiei sau numai celor care practică consecvent tehnicile Yoga. Numeroși sfinți ai altor religii, incluzând sfinții creștini, au descoperit în practica lor spirituală diverse practici care sunt chiar similare tehnicilor Yoga.

Yoga completează textele biblice, învățând ființa cum să-L iubească pe Dumnezeu cu inima,cu mintea, cu sufletul, cu toată forța sa.

Energia ființei obișnuite este blocată pe nivelele sale inferioare. Lipsa de disponibilitate a acestei energii împiedică pe cel credincios să-L iubească pe Dumnezeu cu toată puterea sa, cu toate cele trei aspecte ale naturii sale: inima, mintea și sufletul. Adevărata comuniune interioară este posibilă doar în momentul în care ființa a reușit să-și deblocheze energia corpului și s-o sublimeze, prin intermediul meditației profunde.

  • fragment din cartea “Conversatii cu Yogananda” de Swami Kriyananda

Scroll to Top