Un vizitator l-a întrebat pe Yogananda:
„Ce este YOGA?”

Paramahamsa Yogananda i-a răspuns:

„Yoga înseamnă uniune”.
Etimologic, acest cuvânt este asemănător cuvântului englezesc „yoke”, care înseamnă „jug”.
Yoga înseamnă uniunea fiinţei cu Dumnezeu sau transcenderea EU-ului limitat, efemer şi cufundarea în Sinele Suprem Divin, Spiritul Infinit.
Majoritatea occidentalilor şi de asemenea mulţi indieni confundă Yoga cu Hatha Yoga – ramură din Yoga care se bazează pe armonizarea polară yin-yang, ha-tha a fiinţei prin practicarea anumitor posturi corporale, denumite în limba sanscrită ASANA.

Hatha-Yoga este o diciplină spirituală.

N-am nici cea mai mică intenţie de a devaloriza posturile Yoga. De alfel, corpul face parte din natura umană şi trebuie întreţinut, dacă dorim ca el să nu devină, la un moment dat, un obstacol în calea forţelor noastre spirituale. Uneori, aspiranţii care urmăresc să îl găsească pe Dumnezeu acordă prea puţină importanţă posturilor Yoga. Totuşi, pentru a atinge Eliberarea Supremă nu este obligatoriu ca fiinţa să practice asane.

Hatha Yoga este ramura din Raja Yoga ce se ocupă de corpul fizic, Raja Yoga fiind unul dintre sistemele ştiinţei Yoga. Raja Yoga este un ansamblu de practici spirituale care ajută conştiinţa umană să se racordeze la Conştiinţa Divină.

Yoga este o ştiintă,

în sensul că ea oferă metode practice de control asupra corpului şi asupra spiritului, necesare pentru a atinge starea de meditaţie profundă.
Este o artă, datorită faptului că vom obţine rezultate mediocre dacă nu o vom practica cu intuiţie şi sensibilitate.

Yoga nu este un sistem de credinţe. Ea ţine cont de influenţele reciproce ale corpului şi ale minţii, urmărind să le armonizeze. De fapt, adeseori mintea nu este capabilă să se concentreze datorită tensiunilor sau bolilor înmagazinate în corp, stopându-se astfel evoluţia fiinţei. Datorită faptului că mintea este disipată sau paralizată de emoţii negative energia fiinţei este mult diminuată.

Un mare număr dintre ei sunt, ceea ce numesc indienii, nişte „mari yoghini”. Ei şi-au elevat conştiinţa de la starea de ataşament faţă de corp la starea de identificare a fiinţei cu Sinele Suprem. Ei au descoperit, prin intermediul devoţiunii, secretul canalizării sentimentelor inimii către Spirit, în loc să le lase să se manifeste ca emoţii haotice. Au realizat că poarta viziunii spirituale este situată între sprîncene – centru energetic prin intermediul căruia spiritul se cufundă în Conştiinţa Cristică. Ei au descoperit secretul opririi respiraţiei şi maniera în care, în această stare, sufletul poate să se înalţe către culmile spiritului. Ei au descoperit starea pe care unii ocultişti o numesc „mariajul mistic”, în care Spiritul Etern al fiinţei se cufundă în Dumnezeu şi devine una cu El.

În principal, Yoga acţionează asupra energiei corpului prin intermediul tehnicilor numite PRANAYAMA (controlul energiei; PRANA înseamnă şi suflu).

Yoga ne învaţă cum, prin intermediul controlului respiraţiei, să ne liniştim mintea şi să atingem un înalt grad de conştiinţă. Cele mai avansate nivele ale sistemului Yoga conduc fiinţa dincolo de tehnici şi îi arată yoghinului sau practicantului Yoga cum să-şi direcţioneze concentrarea în aşa fel încât nu numai să-şi armonizeze fiinţa cu Conştiinţa Divină, ci să se şi cufunde în această Conştiinţă Infinită cu toată fiinţa sa. Yoga este o ştiinţă foarte veche, având o vechime de mii de ani. Învăţăturile sale esenţa grandorii legendare a Indiei.
Adevărurile care sunt revelate de acest sistem nu aparţin numai Indiei sau numai celor care practică consecvent tehnicile Yoga. Numeroşi sfinţi ai altor religii, incluzând sfinţii creştini, au descoperit în practica lor spirituală diverse practici care sunt chiar similare tehnicilor Yoga.

Yoga completează textele biblice, învăţând fiinţa cum să-L iubească pe Dumnezeu cu inima,cu mintea, cu sufletul, cu toată forţa sa.

Energia fiinţei obişnuite este blocată pe nivelele sale inferioare. Lipsa de disponibilitate a acestei energii împiedică pe cel credincios să-L iubească pe Dumnezeu cu toată puterea sa, cu toate cele trei aspecte ale naturii sale: inima, mintea şi sufletul. Adevărata comuniune interioară este posibilă doar în momentul în care fiinţa a reuşit să-şi deblocheze energia corpului şi s-o sublimeze, prin intermediul meditaţiei profunde.

  • fragment din cartea „Conversatii cu Yogananda” de Swami Kriyananda