În metafizica hindusă, jocul manifestării este susţinut de energia divină supremă Shakti care se proiectează (se extinde) în timp şi spaţiu; aspectul ei secvenţial este ilustrat în primul rând de cele 12 kali-uri, dar ipostaza sa de putere supremă care “hrăneşte” şi însufleţeşte întregul univers cu nectarul sublim şi beatific (soma) prezintă 16 faţete distincte (nitya-uri) care sunt foarte strâns legate de etapele densificării structurilor şi energiilor formatoare esenţiale ale Creaţiei.

Termenul nitya nseamnă “eternitate” sau “permanenţă” şi desemnează Suprema Conştiinţă Divină sau Absolutul. Simbolismul tantric tradiţional asociază aceste nitya-uri cu mişcarea ciclică al Lunii, a Soarelui, precum şi al altor planete. De fapt, ştiinţa secretă a nitya-urilor mai este denumită şi kala-vidya (ştiinţa secretă a cuantelor esenţiale ale energiei supreme).

În realitate, kala-urile reprezintă “razele” energiei timpului, emanaţiile prin care eternitatea se manifestă în Creaţie.

Secvenţele energetice creatoare (nitya-urile sau kala-urile) ale Emanaţiei Divine se întâlnesc la toate nivelurile de manifestare, atât macrocosmic (în toate dimensiunile manifestării universale) cât şi microcosmic (la nivelul structurii umane).

La nivel uman, nitya-urile se regăsesc pe foarte multe planuri, nuanţate într-o gamă foarte largă de aspecte, însă putem afirma, fără să greşim – şi întreaga tradiţie tantrică, în special tradiţia Kaula subliniază acest lucru – că cel mai eficient şi mai important mod de a trezi în fiinţa noastră, într-o formă complet benefică, sublimă şi divinizantă aceste energii creatoare este fuziunea amoroasă tantrică, în care iubirea, transfigurarea şi sublimarea pe centrii superiori au un rol esenţial.

Nitya-urile reprezintă prima emanaţie a Marii Puteri Divine creatoare (Parashakti), care în tradiţia Kaula este asimilată de obicei (în contextul nitya-urilor) cu Tripura Sundari. Deşi aceste energii se manifestă în timp, ele fac parte din categoriile de entităţi divine deosebit de elevate, care au transcens total timpul (sunt eterne) şi prin graţia cărora fiinţa umană poate să transceandă şi ea devenirea şi iluzia existenţei finite.

Cele 15 nitya-uri care o însoţesc în permanenţă pe Adya Lalita Tripura Sundari care este cea de-a 16-a nitya) sunt asociate cu faza crescătoare a lunii, respectiv fiecare nitya este asociată uneia din cele 15 zile (14 zile de lună în creştere iar a 15 zi este cea de Lună Plină.)

Cele 15 Nitya-uri pot fi privite şi ca modificări ale Lalitei reprezentare a zeiței roșii cu cele trei guna și cele cinci elemente, resprectiv eterul, aerul, focul, apa și pământul. Fiecare Nitya are propria ei vidya (care este o mantra), yantră și grup de energii (Shaktis). Numele lor apar în primul capitol al lui Vamakeshvara Tantra.

Fiecare dintre Nitya are un anumit număr de braţe, totalitatea braţelor (= razelor) întregului cerc fiind 108. Deoarece orice unitate de timp este considerată ca un microcosmos sau o paralelă a oricărei alte unități valabile, fiecare dintre cele cincisprezece Nitya are 1.440 respirații (vezi Bhavanopanishad). Această identitate între spațiu, timp, Tripurasundari și individualitate este extrem de elaborată de către autorul Tantraraja.

Potrivit acestui text, Nitya sunt vocalele alfabetului sanscrit și sunt identice atât cu timpul cât și cu spațiul. De exemplu, dacă numărul tattvelor sau consoanelor (36) este înmulțit cu cele 16 Nityas, numărul de litere este de 576. Multiplii acestui număr reprezintă numărul de ani în diferitele Yugas.

sursa http://www.shivashakti.com/nitya.htm