Asset 1

Când alegem să trăim în grădina ZEN – dincolo de definiţii: gânduri şi aforisme ZEN

”Atât tradiția Zen cât și budismul tantric, dar, mai ales, școala Trika – Abheda Tantra (care este, de fapt, esența căii Inimii) afirmă, folosind, uneori, cuvinte diferite, că Samsara și Nirvana sunt același lucru, aceeași unică existență.
Doar raportarea la aceasta unică Existență sau atitudinea lăuntrică îi face pe unii să o perceapă ca fiind samsara, iar pe alții ca fiind nirvana, dar ea este întotdeauna aceeași.
Pe Calea Inimii această raportare diferită care permite ca lumea să fie percepută ca nirvana, expansionând Sinele în lumea aparent exterioară se numește Adi Mudra.”

yogacharya Leonard
presedintele Societății Academice Adanima

…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

Când alegem să trăim în grădina ZEN – dincolo de definiţii: gânduri şi aforisme ZEN

O transmitere deosebită (a învăţăturii), dincolo de scripturi ;
Fără a depinde de cuvinte sau litere;
Ţintind direct către conştiinţa fiinţei umane,
Vezi natura ta reală, şi atingi starea de Buddha.

Bodhidharma

Zen reprezintă denumirea unei şcoli specifice budismului Mahayana. Termenul “Zen” este japonez, fiind derivate din termenul chinezesc Chán, care la rândul său este derivate din termenul sanscrit dhyāna, care semnifică “meditaţie” sau “stare meditativă”.
Zen reprezintă o cale spirituală autentică, ce pune accentul pe experimentarea directă, nemijlocită a naturii reale a fiinţelor (în particular a fiinţei umane), ceea ce conduce spontan la atingerea stării de iluminare (samadhi în limba sanscrită, satori în limba japoneză). Astfel, Zen diminuează importanţa cunoaşterii teoretice în favoarea practicii meditaţiei şi a serviciului în slujba semenilor. Învăţăturile Zen includ diferite surse ale budismului Mahayana, precum Prajnaparamita, învăţăturile şcolilor Yogacara şi Tathagatagarbha.

Apariţia Zenului ca şcoală distinctă a budismului este consemnată mai întâi în China, în secolul al VII-lea d.H. Apoi, Zen se răspândeşte spre sud în Vietnam, spre est în Coreea şi apoi în Japonia. Conform tradiţiei, părintele Zenului este considerat călugărul indian Bodhidharma (iniţial născut prinţ, acesta alege să devină călugăr rătăcitor, în căutarea supremei Fericiri). Esenţa învăţăturii Zen rezidă în realizarea stării de iluminare în răstimpul unei singure vieţi – experienţă trăită de anumiţi discipoli Zen şi confirmată ed maeştrii acestora, de-a lungul a peste 1500 de ani!

Practica zilnică a Zazen-ului constituie cerinţa indispensabilă a învăţăturii Zen. Această practică ţinteşte direct către conştiinţa profundă a fiinţei umane, acolo unde cunoaşterea, cunoscătorul şi subiectul cunoscut nu sunt decât unul. În Zazen, nu există altă realitate decât cea experimentată Aici şi Acum. Fiecare clipă, fiecare acţiune este impregnată de natura lui Buddha. Tristeţea şi bucuria, frica şi curajul nu pot fi evitate, însă ne putem elibera de acestea detaşându-ne de ele, contemplând apariţia acestor emoţii în fiinţa noastră, fără a le urma în desfăşurarea lor. Această stăpânire a emoţiilor şi gândurilor conferă pacea minţii – şi nu vorbim despre o pace care devine ţel al Zazenului, ci mai curând un efect secundar al practicii Zazen!

Zazen reprezintă un termen japonez alcătuit din două caractere: za – a şedea (cu picioarele încrucişate, de exemplu în postura lotusului sau semi-lotusului), şi zen – din originarul sanscrit dhyana, care semnifică: concentrare, pace dinamică şi contemplare, fiind un termen polisemantic. Cale spre realizarea Sinelui ca natura noastră esenţială, Zazen se referă atât la acţiunea fiinţei (care adoptă postura cu picioarele încrucişate, cu mâinile într-o anumită mudra, observându-şi respiraţia fără a interveni), cât şi starea de „a fi” a acelei fiinţe. A pune accentul doar pe unul dintre aceste două aspecte înseamnă a nu înţelege sensul subtil, profund al practicii Zazen.

În starea obişnuită de conştiinţă, a fi şi a face reprezintă două aspecte separate, de regulă disjuncte. O asemenea separare conduce la alienarea fiinţei umane – stare devenită acută mai ales în ultimele secole! În timp, prin eforturi sincere depuse în contul practicii Zazen, mintea şi corpul, interiorul şi exteriorul, eu şi celălalt devin unul. Această stare este denumită samadhi sau satori. În această pură stare a existenţei, insatisfacţiile şi lipsa de sens a vieţii moderne se estompează. Nu mai căutăm răspunsuri din exterior, ci ne aflăm atraşi într-o călătorie interioară spre propria noastră esenţă, starea de Buddha.

Zen ne arată că ceea ce numim în mod eronat „noi înşine” – identitatea noastră socială, nu reprezintă decât o mască sub care se ascunde adevărata noastră natură. Credinţe, opinii, prejudecăţi, educaţie sau tradiţii familiale – toate acestea nu sunt decât factori conjuncturali, instrumente necesare pentru supravieţuire şi integrarea în societate, DAR NU SUNT NOI ÎNŞINE!

În ciuda acestor măşti, ceva rămâne acelaşi, mereu. Care este oare acest tărâm din noi, care se menţine stabil, etern durabil? Dacă exteriorul se află în continuă transformare, atunci, cu siguranţă, este necesar să căutăm în noi înşine. Dar – ce este acest interior al nostru? Zen ne poate ajuta să găsim răspunsul la aceste întrebări, chiar dacă Zen nu este un răspuns în sine. Poate că Zen reprezintă, de fapt, cel mai mare semn de întrebare! Zen nu ne conduce spre nici un fel de credinţă, ci insistă pe îndoiala asupra oricărui aspect general acceptat, prin convenţie socială. Dar, dacă credinţele nu sunt importante, Credinţa este totuşi o necesitate!

Zen reprezintă, am putea spune, un amplu program de regăsire de sine. El ne pune faţă în faţă cu propria negare şi regăsire a fiinţei noastre profunde, şi subliniază suferinţele emanate din ataşamente, prejudecăţi şi separare. Zen ne învaţă cum să facem paşii care ne despart de noi înşine. Zen se află în bucuria noastră, în lacrimile noastre, în fuga gândurilor şi în respiraţia care ne susţine viaţa, inconştient. Zen nu ne uită, noi uităm de Zen. A încerca să umplem vidul şi vastitatea din noi cu înţelesuri exterioare este ca şi cum am turna apă într-un ocean, pentru a-l umezi! „Unde te afli? AICI. Cât este ceasul? ACUM.

Aforisme ZEN
Generalităţi

☺ ZEN nu conţine nici o idee. Studiaţi-l cu atenţie.

☺ Meditaţia Zen: focalizaţi-vă asupra respiraţiei şi eliminaţi toate gândurile din minte, inclusiv acesta.

☺ Cuvântul „apă” nu potoleşte setea.

☺ Rostirea numelui ascunde natura obiectului.

☺ Un singur lucru este cert: totul trece. Un singur lucru este constant: schimbarea.

☺ Un singur lucru există: clipa de faţă.

☺ Înainte de iluminare: găteşte mâncare, spală vasele. După iluminare: găteşte mâncare, spală vasele.

☺ Am căutat toată ziua, dar nu am găsit nici o dovadă că va exista o zi de mâine.

☺ ACUM pare să fie o perioadă la fel de bună ca oricare alta.

☺ Cine râde de propria sa prostie are o sursă constantă şi veşnic nouă de amuzament.

☺ A nu acţiona înseamnă a acţiona.

☺ Ridică-ţi mâna şi ciocăneşte uşor în cerul nopţii. Apoi ascultă!

☺ Viitorul care abia a sosit a avut o scurtă întâlnire cu trecutul din care a rezultat un moment prezent efemer.

☺ Nu are nici un rost să te uiţi către sud, dacă gândurile tale sunt orientate către nord.

☺ Dacă îţi doreşti reîntoarcerea aceluiaşi vis, nu mai laşi loc pentru un alt vis.

☺ Iubirea trecută: doar amintiri. Iubirea viitoare: doar fantezii. Iubirea adevărată: doar ACUM.

☺ Un miriapod trecea pe o cărare, cu cele 100 de picioare ale sale mişcându-se într-o sincronicitate perfectă. O broască râioasă l-a privit minunându-se: „Cum reuşeşti să îţi coordonezi atât de bine picioarele? Pe care dintre ele îl mişti primul?” Miriapodul s-a oprit să se gândească şi de atunci nu mai ştie cum să meargă.

Despre practica Zen… şi nu numai…

☺ Zen nu are nimic de obţinut. Când discipolii Zen nu observă aceasta, este pentru ei se apropie prea nerăbdători. (Ying-An)

☺ Nu există cărţi sacre sau texte dogmatice în Zen. Prin urmare, dacă sunt întrebat ce ne învaţă Zen, am să răspund că Zen nu ne învaţă nimic. Orice învăţături provin din mintea cuiva. Ne învăţăm pe noi înşine. Zen doar ne arată calea. (D.T. Suzuki)

☺ Într-un anumit sens, Zen înseamnă să trăieşti viaţa, în loc de a trăi ceva din viaţă. (Alan Watts)
☺ Abandonează-te celorlalţi. Abandonează-te vieţii înseşi. Renunţă la lupta pentru a da un sens vieţii. Pur şi simplu, abandonează-te. (T’ao-shan)

☺ Ideea despre Zen este că acesta împinge contradicţiile către limita lor extremă, unde trebuie să alegem între nebunie şi inocenţă. Iar Zen sugerează că oricare dintre acestea merită trăită la scară cosmică. Nebuni sau inocenţi, suntem deja acolo. Ar fi minunat să ne deschidem ochii, şi să Vedem. (Thomas Merton)

☺ Credeţi-i pe cei care caută adevărul. Îndoiţi-vă de cei care l-au găsit. (Andre Gide)

☺ În mintea începătorului există multe posibilităţi, dar în mintea expertului există puţine.
(Shunryu Suzuki)

☺ Ochii noştri vedeau iniţial bine, dar au evoluat prost datorită profesorilor noştri.
( Proverb Zen)

☺ Căile către Unicul sun tot atât de numeroase câte sunt vieţile oamenilor.
(Maximă Zen)

☺ Toate religiile vor apune, dar acest lucru simplu va persista: aşază-te pe un scaun, şi priveşte în depărtare. (V.V. Razanov)

☺ Nu este necesar să alergi în exterior pentru a vedea mai bine; mai degrabă, rămâi în centrul fiinţei tale. Cu cât fugi mai mult, cu atât mai puţine înveţi. Caută-ţi inima şi vezi; Această modalitate de acţiune înseamnă a fi. (Lao-Tzu)

☺ Este aidoma norilor pe cer: acum este, acum a dispărut fără urmă. Este aidoma urmei lăsate pe apă: nici nu s-a născut, nici nu a murit. Aceasta este pacea cosmică şi odihna eternă. (Ma-tsu)

☺ A aştepta să apară adevărul din gândire înseamnă a confunda nevoia de a gândi cu necesitatea de a cunoaşte. (Hannah Arendt)

☺ Lucrurile nu sunt ce par a fi; şi nu sunt nici altminteri. (Lankavatara Sutra)

☺ Există o cale de la ochi către inimă, care nu trece prin raţiune. (G.K. Chesterton)

☺ Trăieşte în prezent. Prezentul conţine totul. Este un tărâm sfânt… (Alfred Whitehead)

☺ Pentru a înota, trebuie să ne scoatem hainele. Pentru a aspira către adevăr, este necesar să ne dezbrăcăm într-un sens mult mai profund – de toate hainele lăuntrice, de gânduri, concepţii, egoism etc. – înainte de a fi suficient de goi. (Soren Kierkegaard)

☺ Realitatea pluteşte. Asta nu înseamnă că totul este în mişcare, în schimbare sau devenire. Ştiinţa şi experienţa cotidiană ne spun asta. Înseamnă că mişcarea, schimbarea, devenirea sunt tot ce există. În rest nu mai există nimic; totul este mişcare, schimbare. Timpul aşa cum îl concepem în mod obişnuit nu este un timp real, ci o imagine a spaţiului. (Henri-Louis Bergson)

☺ „Iluminare” şi „Nirvana”? Acestea sunt aidoma unor arbori uscaţi, gata să fie încărcaţi pe spinarea unui măgar. Scripturile? Ele sunt doar bucăţi de hârtie care să şteargă noroiul de pe faţa ta. Cele patru merite şi cei zece paşi? Sunt umbre în morminte. Ce au a face aceste lucruri cu eliberarea ta? (Te-shan)

☺ A te cunoaşte pe tine însuţi nu este numai cel mai dificil lucru, ci şi cel mai incomod. (Henry W. Shaw)

☺ Am realizat că trecutul şi viitorul sunt realmente iluzii, că ele nu există decât în prezent, care este ceea ce este cu adevărat, singurul care există cu adevărat. (Alan Watts)

☺ Privim prea mult înapoi şi privim înainte prea mult; astfel, pierdem singura eternitate despre care putem fi absolut siguri – eternul prezent, căci acesta este mereu ACUM.
(William Phelps)
☺ Asta este – chiar acum. Începe să reflectezi la asta, şi ai să-l pierzi. (Huang-po)

☺ Numai atunci când realizăm că viaţa nu ne conduce nicăieri, ea începe cu adevărat să aibă un sens. (P.D. Ouspensky)

☺ Viaţa de mâine vine prea târziu. Trăieşte azi. (Martial)

☺ Seriozitatea este un accident al timpului. Ea constă în a acorda prea mare valoare timpului. În eternitate nu există timp. Eternitatea este doar un moment, suficient de lung pentru o glumă. (Hermann Hesse)

☺ Proverbele rămân lipsite de sens până când sunt incluse în obiceiuri (Kahlil Gibran)

☺ Zen este vehiculul realităţii. (Jim Harrison)

☺ În ce priveşte locuinţa ta, caută să fii cât mai aproape de pământ. În ce priveşte meditaţia, mergi cât mai adânc în inimă. (Lao Tzu)

☺ Înţeleptul nu colecţionează obiecte preţioase. El nu se ataşează de idei. El îi aduce pe oameni înapoi la ceea ce aceştia au pierdut. (Lao Tzu)

☺ Când simţi cu adevărat acea iubire egală pentru toţi, când inima ta s-a expansionat atât de mult, încât să cuprindă întreaga creaţie, cu siguranţă nu vei simţi că renunţi la ceva. Pur şi simplu vei abandona viaţa obişnuită, după cum un fruct copt cade de pe ramura copacului. Vei simţi că întreaga lume este casa ta. (Ramana Maharishi)

☺ Mereu acum – doar acum – trăieşte. Mereu acum – doar acum – oferă-te morţii. Aceasta este sinonimă cu practica Zen. (Soko Morinaga)

☺ Zen nu are porţi. Scopul cuvintelor lui Buddha este de a ilumina oamenii. Aşadar, Zen trebuie să fie lipsit de porţi. Dar cum să treci printr-o poartă care nu există? (Mumon)

☺ Dacă inima mea poate deveni pură şi simplă ca aceea a unui copil, cred că nu poate exista o fericire mai mare ca aceasta. (Kitaro Nishida)

☺ Nu fă ceva, pur şi simplu. Doar aşază-te acolo. (Proverb Zen)

☺ Dacă ceva te plictiseşte după două minute, încearcă să-l faci timp de patru minute. Dacă este tot plictisitor, fă-l opt minute, sau şaisprezece, treizecişi două, etc. În cele din urmă, vei decoperi că nu este plictisitor, ci chiar foarte interesant. (Proverb Zen)

☺ Creând, şi nu posedând, ni se revelează viaţa. (Vida D. Scudder)

☺ Cu cât suntem mai absorbiţi de aşa-numita filozofie, cu atât mai mare vor fi amăgirea şi orbirea. (Emanuel Swedenborg)

☺ Marea cunoaştere este universală. Mica cunoaştere este limitată. Cuvintele mari te inspiră; cuvintele mărunte sunt doar bârfă. Chuang Tzu

☺ A şti şi a nu face nu înseamnă încă a şti. (Lao Tzu)

Câteva idei „Zen” pentru cei care iau viaţa prea în serios!

Salvaţi balenele! Prindeţi-le pe toate.
O zi fără soare este o noapte.
99% dintre avocaţi dau celorlalţi un renume prost.
Mă simt ca şi cum aş fi parcat pe diagonală, într-un univers paralel.
Ţine minte, jumătate din oamenii pe care-i cunoşti sunt sub medie.
Cel care râde ultimul gândeşte cel mai încet.
Depresia nu este decât mânie lipsită de entuziasm.
Conduc mult prea repede ca să-mi mai pese de colesterolul meu.
Susţineţi bacteriile! Ele sunt singura cultură pe care o au unii….
Ziua de luni este o modalitate îngrozitoare de a petrece 1/7 din săptămână.
O conştiinţă curată este de obicei un semn de memorie slabă.
Planifică-ţi să fii spontan mâine!
Urmăreşte să fii întotdeauna modest, şi fii mândru de asta!
Dacă crezi că nimănui nu-i pasă de tine, încearcă să nu plăteşti câteva rate…

Câţi dintre voi credeţi în telekinezie? Ridicaţi-mi mâna..
Care este viteza întunericului?
Cum îţi dai seama că ţi s-a terminat cerneala invizibilă?
Munca serioasă este răsplătită în viitor. Lenea este răsplătită acum.
Toată lumea are o memorie fotografică. Numai că unii au rămas fără peliculă.
Obişnuiam să am o minte deschisă, dar îmi tot cădea creierul afară…
Nu ţi-am putut repara frânele, aşa că ţi-am făcut claxonul mai puternic.
În fiecare persoană vârstnică există o persoană mai tânără, care se întreabă ce Dumnezeu s-a petrecut….
Ţine minte – eşti unic! La fel ca toţi ceilalţi….
Nu încerca niciodată adâncimea apei cu ambele picioare.
Înainte de a critica pe cineva, mergi câţiva kilometri în pantofii lui. Aşa, atucni când ai să-l critici, ai să fii la câţiva km depărtare şi ai să ai şi pantofii lui….
Dacă împrumuţi cuiva 20 dolari şi nu-l mai vezi niciodată, probabil că a meritat…

Dacă obişnuieşti să spui adevărul, nu mai trebuie să ţii minte nimic.
Judecata corectă vine din multe experienţe rele, dar acestea provin din multe judecăţi proaste.
În general, nu înveţi prea multe când îţi mişti buzele.
Nu rata niciodată şansa de a tăcea.
Ne naştem goi, uzi şi flămânzi, şi atunci suntem bătuţi pe spate… apoi lucrurile se înrăutăţesc.
Oricine pare normal până ajungi să-l cunoşti.
Niciodată, indiferent de circumstanţe, să nu iei un somnifer şi un laxativ în aceeaşi noapte!

Un articol de psih. Aida Surubaru
Societatea Academica AdAnima
Bucuresti
www.adanima.org

Asset 1