Când alegem să trăim în grădina ZEN – dincolo de definiţii: gânduri şi aforisme ZEN

”Atât tradiția Zen cât și budismul tantric, dar, mai ales, școala Trika – Abheda Tantra (care este, de fapt, esența căii Inimii) afirmă, folosind, uneori, cuvinte diferite, că Samsara și Nirvana sunt același lucru, aceeași unică existență.
Doar raportarea la aceasta unică Existență sau atitudinea lăuntrică îi face pe unii să o perceapă ca fiind samsara, iar pe alții ca fiind nirvana, dar ea este întotdeauna aceeași.
Pe Calea Inimii această raportare diferită care permite ca lumea să fie percepută ca nirvana, expansionând Sinele în lumea aparent exterioară se numește Adi Mudra.”

Leo Radutz
presedintele Societății Academice Adanima

…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

Când alegem să trăim în grădina ZEN – dincolo de definiții: gânduri și aforisme ZEN

O transmitere deosebită (a învățăturii), dincolo de scripturi ;
Fără a depinde de cuvinte sau litere;
Ţintind direct către conștiința ființei umane,
Vezi natura ta reală, și atingi starea de Buddha.

Bodhidharma

Zen reprezintă denumirea unei școli specifice budismului Mahayana. Termenul “Zen” este japonez, fiind derivate din termenul chinezesc Chán, care la rândul său este derivate din termenul sanscrit dhyāna, care semnifică “meditație” sau “stare meditativă”.
Zen reprezintă o cale spirituală autentică, ce pune accentul pe experimentarea directă, nemijlocită a naturii reale a ființelor (în particular a ființei umane), ceea ce conduce spontan la atingerea stării de iluminare (samadhi în limba sanscrită, satori în limba japoneză). Astfel, Zen diminuează importanța cunoașterii teoretice în favoarea practicii meditației și a serviciului în slujba semenilor. Învățăturile Zen includ diferite surse ale budismului Mahayana, precum Prajnaparamita, învățăturile școlilor Yogacara și Tathagatagarbha.

Apariția Zenului ca școală distinctă a budismului este consemnată mai întâi în China, în secolul al VII-lea d.H. Apoi, Zen se răspândește spre sud în Vietnam, spre est în Coreea și apoi în Japonia. Conform tradiției, părintele Zenului este considerat călugărul indian Bodhidharma (inițial născut prinț, acesta alege să devină călugăr rătăcitor, în căutarea supremei Fericiri). Esența învățăturii Zen rezidă în realizarea stării de iluminare în răstimpul unei singure vieți – experiență trăită de anumiți discipoli Zen și confirmată ed maeștrii acestora, de-a lungul a peste 1500 de ani!

Practica zilnică a Zazen-ului constituie cerința indispensabilă a învățăturii Zen. Această practică țintește direct către conștiința profundă a ființei umane, acolo unde cunoașterea, cunoscătorul și subiectul cunoscut nu sunt decât unul. În Zazen, nu există altă realitate decât cea experimentată Aici și Acum. Fiecare clipă, fiecare acțiune este impregnată de natura lui Buddha. Tristețea și bucuria, frica și curajul nu pot fi evitate, însă ne putem elibera de acestea detașându-ne de ele, contemplând apariția acestor emoții în ființa noastră, fără a le urma în desfășurarea lor. Această stăpânire a emoțiilor și gândurilor conferă pacea minții – și nu vorbim despre o pace care devine țel al Zazenului, ci mai curând un efect secundar al practicii Zazen!

Zazen reprezintă un termen japonez alcătuit din două caractere: za – a ședea (cu picioarele încrucișate, de exemplu în postura lotusului sau semi-lotusului), și zen – din originarul sanscrit dhyana, care semnifică: concentrare, pace dinamică și contemplare, fiind un termen polisemantic. Cale spre realizarea Sinelui ca natura noastră esențială, Zazen se referă atât la acțiunea ființei (care adoptă postura cu picioarele încrucișate, cu mâinile într-o anumită mudra, observându-și respirația fără a interveni), cât și starea de „a fi” a acelei ființe. A pune accentul doar pe unul dintre aceste două aspecte înseamnă a nu înțelege sensul subtil, profund al practicii Zazen.

În starea obișnuită de conștiință, a fi și a face reprezintă două aspecte separate, de regulă disjuncte. O asemenea separare conduce la alienarea ființei umane – stare devenită acută mai ales în ultimele secole! În timp, prin eforturi sincere depuse în contul practicii Zazen, mintea și corpul, interiorul și exteriorul, eu și celălalt devin unul. Această stare este denumită samadhi sau satori. În această pură stare a existenței, insatisfacțiile și lipsa de sens a vieții moderne se estompează. Nu mai căutăm răspunsuri din exterior, ci ne aflăm atrași într-o călătorie interioară spre propria noastră esență, starea de Buddha.

Zen ne arată că ceea ce numim în mod eronat „noi înșine” – identitatea noastră socială, nu reprezintă decât o mască sub care se ascunde adevărata noastră natură. Credințe, opinii, prejudecăți, educație sau tradiții familiale – toate acestea nu sunt decât factori conjuncturali, instrumente necesare pentru supraviețuire și integrarea în societate, DAR NU SUNT NOI ÎNŞINE!

În ciuda acestor măști, ceva rămâne același, mereu. Care este oare acest tărâm din noi, care se menține stabil, etern durabil? Dacă exteriorul se află în continuă transformare, atunci, cu siguranță, este necesar să căutăm în noi înșine. Dar – ce este acest interior al nostru? Zen ne poate ajuta să găsim răspunsul la aceste întrebări, chiar dacă Zen nu este un răspuns în sine. Poate că Zen reprezintă, de fapt, cel mai mare semn de întrebare! Zen nu ne conduce spre nici un fel de credință, ci insistă pe îndoiala asupra oricărui aspect general acceptat, prin convenție socială. Dar, dacă credințele nu sunt importante, Credința este totuși o necesitate!

Zen reprezintă, am putea spune, un amplu program de regăsire de sine. El ne pune față în față cu propria negare și regăsire a ființei noastre profunde, și subliniază suferințele emanate din atașamente, prejudecăți și separare. Zen ne învață cum să facem pașii care ne despart de noi înșine. Zen se află în bucuria noastră, în lacrimile noastre, în fuga gândurilor și în respirația care ne susține viața, inconștient. Zen nu ne uită, noi uităm de Zen. A încerca să umplem vidul și vastitatea din noi cu înțelesuri exterioare este ca și cum am turna apă într-un ocean, pentru a-l umezi! „Unde te afli? AICI. Cât este ceasul? ACUM.

Aforisme ZEN
Generalități

☺ ZEN nu conține nici o idee. Studiați-l cu atenție.

☺ Meditația Zen: focalizați-vă asupra respirației și eliminați toate gândurile din minte, inclusiv acesta.

☺ Cuvântul “apă” nu potolește setea.

☺ Rostirea numelui ascunde natura obiectului.

☺ Un singur lucru este cert: totul trece. Un singur lucru este constant: schimbarea.

☺ Un singur lucru există: clipa de față.

☺ Înainte de iluminare: gătește mâncare, spală vasele. După iluminare: gătește mâncare, spală vasele.

☺ Am căutat toată ziua, dar nu am găsit nici o dovadă că va exista o zi de mâine.

☺ ACUM pare să fie o perioadă la fel de bună ca oricare alta.

☺ Cine râde de propria sa prostie are o sursă constantă și veșnic nouă de amuzament.

☺ A nu acționa înseamnă a acționa.

☺ Ridică-ți mâna și ciocănește ușor în cerul nopții. Apoi ascultă!

☺ Viitorul care abia a sosit a avut o scurtă întâlnire cu trecutul din care a rezultat un moment prezent efemer.

☺ Nu are nici un rost să te uiți către sud, dacă gândurile tale sunt orientate către nord.

☺ Dacă îți dorești reîntoarcerea aceluiași vis, nu mai lași loc pentru un alt vis.

☺ Iubirea trecută: doar amintiri. Iubirea viitoare: doar fantezii. Iubirea adevărată: doar ACUM.

☺ Un miriapod trecea pe o cărare, cu cele 100 de picioare ale sale mișcându-se într-o sincronicitate perfectă. O broască râioasă l-a privit minunându-se: “Cum reușești să îți coordonezi atât de bine picioarele? Pe care dintre ele îl miști primul?” Miriapodul s-a oprit să se gândească și de atunci nu mai știe cum să meargă.

Despre practica Zen… și nu numai…

☺ Zen nu are nimic de obținut. Când discipolii Zen nu observă aceasta, este pentru ei se apropie prea nerăbdători. (Ying-An)

☺ Nu există cărți sacre sau texte dogmatice în Zen. Prin urmare, dacă sunt întrebat ce ne învață Zen, am să răspund că Zen nu ne învață nimic. Orice învățături provin din mintea cuiva. Ne învățăm pe noi înșine. Zen doar ne arată calea. (D.T. Suzuki)

☺ Într-un anumit sens, Zen înseamnă să trăiești viața, în loc de a trăi ceva din viață. (Alan Watts)
☺ Abandonează-te celorlalți. Abandonează-te vieții înseși. Renunță la lupta pentru a da un sens vieții. Pur și simplu, abandonează-te. (T’ao-shan)

☺ Ideea despre Zen este că acesta împinge contradicțiile către limita lor extremă, unde trebuie să alegem între nebunie și inocență. Iar Zen sugerează că oricare dintre acestea merită trăită la scară cosmică. Nebuni sau inocenți, suntem deja acolo. Ar fi minunat să ne deschidem ochii, și să Vedem. (Thomas Merton)

☺ Credeți-i pe cei care caută adevărul. Îndoiți-vă de cei care l-au găsit. (Andre Gide)

☺ În mintea începătorului există multe posibilități, dar în mintea expertului există puține.
(Shunryu Suzuki)

☺ Ochii noștri vedeau inițial bine, dar au evoluat prost datorită profesorilor noștri.
( Proverb Zen)

☺ Căile către Unicul sun tot atât de numeroase câte sunt viețile oamenilor.
(Maximă Zen)

☺ Toate religiile vor apune, dar acest lucru simplu va persista: așază-te pe un scaun, și privește în depărtare. (V.V. Razanov)

☺ Nu este necesar să alergi în exterior pentru a vedea mai bine; mai degrabă, rămâi în centrul ființei tale. Cu cât fugi mai mult, cu atât mai puține înveți. Caută-ți inima și vezi; Această modalitate de acțiune înseamnă a fi. (Lao-Tzu)

☺ Este aidoma norilor pe cer: acum este, acum a dispărut fără urmă. Este aidoma urmei lăsate pe apă: nici nu s-a născut, nici nu a murit. Aceasta este pacea cosmică și odihna eternă. (Ma-tsu)

☺ A aștepta să apară adevărul din gândire înseamnă a confunda nevoia de a gândi cu necesitatea de a cunoaște. (Hannah Arendt)

☺ Lucrurile nu sunt ce par a fi; și nu sunt nici altminteri. (Lankavatara Sutra)

☺ Există o cale de la ochi către inimă, care nu trece prin rațiune. (G.K. Chesterton)

☺ Trăiește în prezent. Prezentul conține totul. Este un tărâm sfânt… (Alfred Whitehead)

☺ Pentru a înota, trebuie să ne scoatem hainele. Pentru a aspira către adevăr, este necesar să ne dezbrăcăm într-un sens mult mai profund – de toate hainele lăuntrice, de gânduri, concepții, egoism etc. – înainte de a fi suficient de goi. (Soren Kierkegaard)

☺ Realitatea plutește. Asta nu înseamnă că totul este în mișcare, în schimbare sau devenire. Ştiința și experiența cotidiană ne spun asta. Înseamnă că mișcarea, schimbarea, devenirea sunt tot ce există. În rest nu mai există nimic; totul este mișcare, schimbare. Timpul așa cum îl concepem în mod obișnuit nu este un timp real, ci o imagine a spațiului. (Henri-Louis Bergson)

☺ „Iluminare” și „Nirvana”? Acestea sunt aidoma unor arbori uscați, gata să fie încărcați pe spinarea unui măgar. Scripturile? Ele sunt doar bucăți de hârtie care să șteargă noroiul de pe fața ta. Cele patru merite și cei zece pași? Sunt umbre în morminte. Ce au a face aceste lucruri cu eliberarea ta? (Te-shan)

☺ A te cunoaște pe tine însuți nu este numai cel mai dificil lucru, ci și cel mai incomod. (Henry W. Shaw)

☺ Am realizat că trecutul și viitorul sunt realmente iluzii, că ele nu există decât în prezent, care este ceea ce este cu adevărat, singurul care există cu adevărat. (Alan Watts)

☺ Privim prea mult înapoi și privim înainte prea mult; astfel, pierdem singura eternitate despre care putem fi absolut siguri – eternul prezent, căci acesta este mereu ACUM.
(William Phelps)
☺ Asta este – chiar acum. Începe să reflectezi la asta, și ai să-l pierzi. (Huang-po)

☺ Numai atunci când realizăm că viața nu ne conduce nicăieri, ea începe cu adevărat să aibă un sens. (P.D. Ouspensky)

☺ Viața de mâine vine prea târziu. Trăiește azi. (Martial)

☺ Seriozitatea este un accident al timpului. Ea constă în a acorda prea mare valoare timpului. În eternitate nu există timp. Eternitatea este doar un moment, suficient de lung pentru o glumă. (Hermann Hesse)

☺ Proverbele rămân lipsite de sens până când sunt incluse în obiceiuri (Kahlil Gibran)

☺ Zen este vehiculul realității. (Jim Harrison)

☺ În ce privește locuința ta, caută să fii cât mai aproape de pământ. În ce privește meditația, mergi cât mai adânc în inimă. (Lao Tzu)

☺ Înțeleptul nu colecționează obiecte prețioase. El nu se atașează de idei. El îi aduce pe oameni înapoi la ceea ce aceștia au pierdut. (Lao Tzu)

☺ Când simți cu adevărat acea iubire egală pentru toți, când inima ta s-a expansionat atât de mult, încât să cuprindă întreaga creație, cu siguranță nu vei simți că renunți la ceva. Pur și simplu vei abandona viața obișnuită, după cum un fruct copt cade de pe ramura copacului. Vei simți că întreaga lume este casa ta. (Ramana Maharishi)

☺ Mereu acum – doar acum – trăiește. Mereu acum – doar acum – oferă-te morții. Aceasta este sinonimă cu practica Zen. (Soko Morinaga)

☺ Zen nu are porți. Scopul cuvintelor lui Buddha este de a ilumina oamenii. Așadar, Zen trebuie să fie lipsit de porți. Dar cum să treci printr-o poartă care nu există? (Mumon)

☺ Dacă inima mea poate deveni pură și simplă ca aceea a unui copil, cred că nu poate exista o fericire mai mare ca aceasta. (Kitaro Nishida)

☺ Nu fă ceva, pur și simplu. Doar așază-te acolo. (Proverb Zen)

☺ Dacă ceva te plictisește după două minute, încearcă să-l faci timp de patru minute. Dacă este tot plictisitor, fă-l opt minute, sau șaisprezece, treizeciși două, etc. În cele din urmă, vei decoperi că nu este plictisitor, ci chiar foarte interesant. (Proverb Zen)

☺ Creând, și nu posedând, ni se revelează viața. (Vida D. Scudder)

☺ Cu cât suntem mai absorbiți de așa-numita filozofie, cu atât mai mare vor fi amăgirea și orbirea. (Emanuel Swedenborg)

☺ Marea cunoaștere este universală. Mica cunoaștere este limitată. Cuvintele mari te inspiră; cuvintele mărunte sunt doar bârfă. Chuang Tzu

☺ A ști și a nu face nu înseamnă încă a ști. (Lao Tzu)

Câteva idei „Zen” pentru cei care iau viața prea în serios!

Salvați balenele! Prindeți-le pe toate.
O zi fără soare este o noapte.
99% dintre avocați dau celorlalți un renume prost.
Mă simt ca și cum aș fi parcat pe diagonală, într-un univers paralel.
Ţine minte, jumătate din oamenii pe care-i cunoști sunt sub medie.
Cel care râde ultimul gândește cel mai încet.
Depresia nu este decât mânie lipsită de entuziasm.
Conduc mult prea repede ca să-mi mai pese de colesterolul meu.
Susțineți bacteriile! Ele sunt singura cultură pe care o au unii….
Ziua de luni este o modalitate îngrozitoare de a petrece 1/7 din săptămână.
O conștiință curată este de obicei un semn de memorie slabă.
Planifică-ți să fii spontan mâine!
Urmărește să fii întotdeauna modest, și fii mândru de asta!
Dacă crezi că nimănui nu-i pasă de tine, încearcă să nu plătești câteva rate…

Câți dintre voi credeți în telekinezie? Ridicați-mi mâna..
Care este viteza întunericului?
Cum îți dai seama că ți s-a terminat cerneala invizibilă?
Munca serioasă este răsplătită în viitor. Lenea este răsplătită acum.
Toată lumea are o memorie fotografică. Numai că unii au rămas fără peliculă.
Obișnuiam să am o minte deschisă, dar îmi tot cădea creierul afară…
Nu ți-am putut repara frânele, așa că ți-am făcut claxonul mai puternic.
În fiecare persoană vârstnică există o persoană mai tânără, care se întreabă ce Dumnezeu s-a petrecut….
Ţine minte – ești unic! La fel ca toți ceilalți….
Nu încerca niciodată adâncimea apei cu ambele picioare.
Înainte de a critica pe cineva, mergi câțiva kilometri în pantofii lui. Așa, atucni când ai să-l critici, ai să fii la câțiva km depărtare și ai să ai și pantofii lui….
Dacă împrumuți cuiva 20 dolari și nu-l mai vezi niciodată, probabil că a meritat…

Dacă obișnuiești să spui adevărul, nu mai trebuie să ții minte nimic.
Judecata corectă vine din multe experiențe rele, dar acestea provin din multe judecăți proaste.
În general, nu înveți prea multe când îți miști buzele.
Nu rata niciodată șansa de a tăcea.
Ne naștem goi, uzi și flămânzi, și atunci suntem bătuți pe spate… apoi lucrurile se înrăutățesc.
Oricine pare normal până ajungi să-l cunoști.
Niciodată, indiferent de circumstanțe, să nu iei un somnifer și un laxativ în aceeași noapte!

Un articol de psih. Aida Surubaru
Societatea Academica AdAnima
Bucuresti
www.adanima.org

Scroll to Top