Yogananda_92„Care este cea mai bună religie”- a întrebat într-o zi un căutător al Adevărului.

„Realizarea Sinelui!”– i-a răspuns Yogananda. „De fapt, aceasta este finalitatea tuturor religiilor, indiferent de forma lor (creştinism, buddhism, mahomedanism etc.), de definiţia lor sau de cel pe care îl proclamă (Iisus, Buddha, Mahomed etc.). Ele pot susţine că un anumit ritual sau templu reprezintă singura şansă de mântuire, dar aceasta nu depinde decât de universul lăuntric al fiecăruia, de propriul său efort. O mie de fiinţe spirituale asemenea lui Iisus nu vor fi capabile să vă ajute să-l cunoaşteţi pe Dumnezeu, atâta timp cât voi nu vă veţi deschide inimile către El.

Credeţi că pentru Dumnezeu are importanţă modul în care-L definiţi? Credeţi că există vreo dogmă care să-L cuprindă, pe El, care este „Totul şi încă ceva pe deasupra”? Nu credeţi că un hindus sau un musulman care îl iubeşte sincer pe Dumnezeu îi este la fel de drag lui Iisus ca un creştin dăruit Tatălui Ceresc? Şi cu siguranţă îi apreciază mai mult pe aceştia decât pe acei creştini care cred în El cu mintea şi deloc cu inima.

Nici Iisus şi nici alţi maeştrii spirituali nu au venit pe Pământ pentru a atrage oamenii către ei. Ei au venit pentru a ajuta umanitatea să se apropie de Adevăr. Acel adevăr numit de Iisus ca fiind “cel care vă va elibera”.(Ioan,8:32) Mesajul Divin este întotdeauna impersonal, pentru că el exprimă şi este manifestarea acestui Adevăr Suprem. El este personal doar în relaţia sa cu fiinţa care caută să-l descopere. Nici un maestru nu spune: “vei fi salvat de ritualurile exterioare fiinţei tale”. Ei spun că “vei fi salvat doar de ceea ce faci pentru a stabili o comuniune între fiinţa ta şi Divinitate”.

Realizarea Sinelui Suprem este mesajul tuturor religiilor; acestea te ajută să-ţi descoperi potenţialul spiritual al fiinţei, pentru a realiza că nu eşti altceva decât copilul lui Dumnezeu. Valul trebuie să înţeleagă că realitatea sa, de simplu val, este temporară. Să înţeleagă că existenţa sa nu rezidă în forma pe care o are, ci în apa oceanului, a cărei realitate substanţială o manifestă. Realizarea adevăratei sale naturi necesită topirea, cufundarea în ocean şi unirea cu el. Să presupunem că un evreu se converteşte la creştinism; deci nu va mai merge la sinagogă şi se va duce în fiecare duminică la biserică. Crezi că această mică schimbare îi va asigura mântuirea? Cu siguranţă că nu, cu excepţia cazului în care această schimbare nu va trezi în fiinţa sa adevărata iubire pentru Dumnezeu.

Religia ta nu trebuie să-ţi fie precum un costum de haine, exterioară fiinţei tale, ci asemeni unui veşmânt de lumină al inimii. Prin costum eu înţeleg nu numai învelişul fizic, ci şi gândurile şi dorinţele în care oamenii se închistează. Ele nu te reprezintă.Descoperă că eşti în spatele acestor înlănţuiri, că eşti asemeni lui Buddha, Iisus sau Krishna.
Pentru că aceste extraordinare fiinţe au venit pe Pământ pentru a ajuta fiinţele umane să perceapă reflexia Sinelui Etern înlăuntrul lor.