Paramahansa Yogananda despre Realizarea Sinelui

Paramahansa Yogananda despre Realizarea Sinelui

Paramahansa Yogananda despre Realizarea Sinelui

“Care este cea mai bună religie?”- a întrebat într-o zi un căutător al Adevărului.

“Realizarea Sinelui!”– i-a răspuns Yogananda.

“De fapt, aceasta este finalitatea tuturor religiilor, indiferent de:

  • forma lor (creștinism, buddhism, mahomedanism etc.)
  • definiția lor
  • cel pe care îl proclamă (Iisus, Buddha, Mahomed etc.).

 

Religiile pot susține că un anumit ritual sau templu reprezintă singura șansă de mântuire.

Dar aceasta nu depinde decât de universul lăuntric al fiecăruia, de propriul său efort.

O mie de ființe spirituale asemenea lui Iisus nu vor fi capabile să vă ajute să-l cunoașteți pe Dumnezeu,

atâta timp cât voi nu vă veți deschide inimile către El.

Credeți că pentru Dumnezeu are importanță modul în care-L definiți?

Credeți că există vreo dogmă care să-L cuprindă pe El, care este “Totul și încă ceva pe deasupra”?

Nu credeți că un hindus sau un musulman care îl iubește sincer pe Dumnezeu

îi este la fel de drag lui Iisus ca un creștin dăruit Tatălui Ceresc?

Şi cu siguranță îi apreciază mai mult pe aceștia decât pe acei creștini care cred în El cu mintea și deloc cu inima.

Nici Iisus și nici alți maeștrii spirituali nu au venit pe Pământ pentru a atrage oamenii către ei.

Ei au venit pentru a ajuta umanitatea să se apropie de Adevăr.

Acel adevăr numit de Iisus ca fiind “cel care vă va elibera”(Ioan,8:32)

Mesajul Divin este întotdeauna impersonal, pentru că el exprimă și este manifestarea acestui Adevăr Suprem.

El este personal doar în relația sa cu ființa care caută să-l descopere.

Paramahansa Yogananda despre Realizarea Sinelui

Nici un maestru nu spune: “vei fi salvat de ritualurile exterioare ființei tale”.

Ei spun: “vei fi salvat doar de ceea ce faci pentru a stabili o comuniune între ființa ta și Divinitate”.

Realizarea Sinelui Suprem este mesajul tuturor religiilor

Ea te ajută:

  • să-ți descoperi potențialul spiritual al ființei
  • pentru a realiza că nu ești altceva decât copilul lui Dumnezeu.

Valul trebuie să înțeleagă că realitatea sa, de simplu val, este temporară.

Să înțeleagă că existența sa nu rezidă în forma pe care o are.

Ea rezidă în apa oceanului, a cărei realitate substanțială o manifestă.

Realizarea adevăratei sale naturi necesită topirea, cufundarea în ocean și unirea cu el.

Să presupunem că un evreu se convertește la creștinism;

deci nu va mai merge la sinagogă și se va duce în fiecare duminică la biserică.

Crezi că această mică schimbare îi va asigura mântuirea?

Cu siguranță că nu.

Cu excepția cazului în care această schimbare nu va trezi în ființa sa adevărata iubire pentru Dumnezeu.

Religia ta nu trebuie să-ți fie precum un costum de haine, exterioară ființei tale.

Ea trebuie să fie asemeni unui veșmânt de lumină al inimii.

Prin costum eu înțeleg nu numai învelișul fizic, ci și gândurile și dorințele în care oamenii se închistează.

Ele nu te reprezintă.

Descoperă că ești în spatele acestor înlănțuiri, că ești asemeni lui Buddha, Iisus sau Krishna.
Aceștia au venit pe Pământ pentru a ajuta ființele umane să perceapă reflexia Sinelui Etern înlăuntrul lor.

 

Scroll to Top