Despre îngeri - Dionisie Areopagitul si Ierarhiile angelice

Acharya Leonard27/10/2009

RADIO OM BUN
un radio pentru suflet, minte si spirit

Acum citim articolul
„ABHEDA este o revoluție etică, morală și de suflet care poate schimba cu adevărat lumea... dacă începem întâi cu noi.” Acharya Leonard

dionisie
Dionisie Areopagitul este cea mai mare autoritate în materie de angeologie creştină.

El a fost un bărbat atenian convertit de Apostolul Pavel în Areopagul Atenei (Cf. Faptele Apostolilor, 17, 34).
Sfântul Dionisie Areopagitul este, deci, un Părinte Apostolic,care a trăit în secolele I-II, fiind convertit la credinţă de Marele Apostol Pavel şi cel care a lăsat primele ierminii extinse ale Liturghiei Apostolilor şi mărturii despre cele nouă ierarhii cereşti.

Acestui personaj i-ai fost ulterior atribuite şi aşa-numitele texte areopagitice, a căror paternitate, însă, începând cu perioada Renaşterii, a fost contestată.

Identitatea autorului acestor texte rămâne însă necunoscută; prin urmare „Pseudo-Dionisie Areopagitul” nu înseamnă altceva decât acceptarea, convenţională, a numelui folosit iniţial, cu o rezerva firească.

Dată fiind această situaţie şi, în plus, elementele cert neoplatonice din textele sale, s-a putut spune că Dionisie era un neoplatonic încreştinat. Pe de altă parte, la fel de îndreptăţit, se poate susţine că avem de-a face cu un creştin „deghizat”, un teolog conştient de misiunea sa, aceea de a câştiga teren în faţa grupărilor neoplatonice.

Ceea ce se poate totuşi spune este că autorul textelor a trăit probabil în ultima parte a secolului al V-lea, aproximativ în aceeaşi perioadă cu Boethius.

Oricine ar fi acest autor, continuăm să-l numim „Pseudo-Dionisie”, în lipsa unui nume real. Textele sale au fost introduse în cercurile intelectuale ale Romei în secolul IX de către Sf. Chiril din Tesalonic , unul din cei doi evanghelişti ai slavilor.

Deşi prima traducere în limba latină a fost făcută de bibliotecarul Anastasius din Roma , influenţa sa imensă asupra gândirii scolastice se va datora traducerii lui Ioan Scottus Eriugena. Astfel, deşi nu Eriugena a fost primul traducător al lui Dionisie, el a fost cu siguranţă cel care l-a consacrat. În acest fel, Pseudo-Dionisie (prin Eriugena) reprezintă, alături de Boethius, o punte semnificativă între gândirea greacă şi speculaţia teologică raţională a Occidentului medieval.

Textele traduse de către Ioan Scotus Eriugena (acesta având convingerea ca traduce din scrierile părintelui apostolic Dionisie) constau în zece scrisori şi patru tratate:

" Despre numirile dumnezeieşti",
" Despre teologia mistică",
" Despre ierarhia cerească",
" Despre ierarhia bisericească".
..........................................................................................................

Este extraordinar că avem acces la o descriere atât de precisă şi nuanţată a ierarhiilor angelice şi acest lucru nu este decât puţin umbrit de faptul că ... este evident că este un text revelat şi nu putem face, la început, decât să avem încredere în el. Dar, prin practica spirituală, vom constata cum lumea îngerilor devine apropiată nouă şi putem verifica spusele lui Dionisie... direct de la sursă.

Întodeauna astfel de lucruri sunt
supuse îndoielii deoarece sunt verificabile doar de cel care a atins un anumit nivel spiritual, în timp ce răul sau ignoranţa pot fi "verificate" de oricine. Ele exista sau sunt vizibile pentru oricine deoarece "ceea ce este sus" poate să "vadă" ceea ce este jos" dar "ceea ce este jos" nu poate vedea "ceea ce este sus".

Existenţa îngerilor, explicată în aproape toate tradiţiile, poate fi contestată doar până la verificarea ei.
Desigur, prin experienţa proprie şi este adevărat că orice realizare şi orice realitate mai înaltă poate fi contestată de cei aflaţi sub ea dar ... si afirmată cu mare siguranţă de cei care s-au ridicat la înălţimea ei.

De ce să nu îndrăznim să verificăm ceva care se dovedeşte atât de important pentru noi şi pentru viaţa noastră !?
..............................................

"lerarhia celestă" este cel mai celebru text al angeologiei creştine.
Acest text reuneşte şi codifică înţelepciunea milenară transmisă de-a lungul secolelor de oamenii care au atins cele mai înalte trepte ale desăvârşirii spirituale. În această lucrare Areopagitul spune că ierarhiile angelice cereşti participă la guvernarea întregii creaţii şi sunt mult mai apropiate de Principiul Divin, reflectând într-o proporţie mult mai mare voinţa divină, decât se produce aceasta în cazul oamenilor:

"iluminările Principiului Divin se împlinesc mai întâi în ei şi apoi prin ei ni se transmit nouă, oamenilor, revelaţiile superioare."

Despre ierarhiile cereşti propriu-zise, Dionisie revelează că ele sunt în număr de nouă, la rândul lor subîmpărţite în trei ordine majore (numite triade):

angel4

Prima triadă se află cel mai aproape de Dumnezeu şi cuprinde Serafimii, Heruvimii şi Tronurile, cei "cu mulţi ochi şi multe aripi".

Al doua triadă conţine Domniile, Virtuţile (sau Puterile) şi Stăpânirile;

Cea de-a treia triadă este formată din Întâietori, Arhangheli şi Îngeri.

Numele fiecărei triade angelice provine dintr-o caracteristica divină proprie ei.
...............................................................

Prima triadă:

"Sfântul nume al Serafimilor semnifică «aceia care ard» sau, mai limpede spus, «aceia care purifică».
Cel al Heruvimilor semnifică "cunoaşterea plenară" sau "efuziunea înţelepciunii".
Numele Tronurilor indică vecinătatea tronului divin, fiind vorba deci de spirite foarte înalte care se află în imediata apropiere a lui Dumnezeu şi primesc în manieră directă şi imediată perfecţiunea şi cunoaşterea divină
."
............................................................
Despre triada intermediară:

"Eu cred că numele revelator al sfintelor Domnii ne arată capacitatea lor de elevare, care niciodată nu este diminuată, fiind liberă de orice compromis; ele nu coboară, nu răspund niciodată unei acţiuni dizarmonioase, sunt deasupra oricărei aserviri degradante şi sunt cât mai mult timp posibil în comuniune cu Principiul Divin. Numele sfintelor Virtuţi semnifică curaj în toate activităţile, ele nu obosesc niciodată să acumuleze lumina Principiului Divin şi sunt intens şi ferm orientate spre a-l reflecta pe Dumnezeu în fiinţa lor. Cât despre numele sfintelor Stăpâniri, acesta arată egalitatea în grad cu Domniile şi cu Virtuţile, abilitatea de a acumula daruri divine şi puteri supraomeneşti; ele nu abuzează tiranic de forţele lor, utilizându-le în mod egoist, ci urmăresc permanent să se eleveze pe sine şi să-şi eleveze subordonaţii către realităţile divine; ele tind să asimileze Principiul Puterii Divine, izvorul oricărei puteri şi pe care o reflectă, dăruind-o dezinteresat, pe căt posibil, îngerilor."
.............................................
Despre a treia ierarhie cerească Dionisie spune:

"Numele Întâietorilor indică un caracter divin suveran şi o putere de comandă, care este în perfectă consonanţă cu puterile suverane; ei se modelează după acelaşi Principiu Unic, izvor al tuturor principiilor;
ei, cu ajutorul bunei coordonări a ierarhiilor suverane, exprimă acest principiu ca Principiu ordonator suveran.

Sfântul ordin al Arhanghelilor, prin poziţia sa centrală în ierarhie este legat în mod egal atăt de sfinţii Întâietori cât şi de Îngeri;
ei primesc pe scară ierarhică lumina Principiului Divin prin intermediul ordinelor superioare şi le transmit plini de bunătate Îngerilor, care la rândul lor ni le manifestă nouă, ca răspuns la sfintele acţiuni şi rugăciuni ale celor care devin iluminaţi de Dumnezeu.

Îngerii din ultimul ordin posedă caracterul de mesageri şi sunt cei mai apropiaţi de noi;
de aceea, mai mult lor decât celorlalţi li se potriveşte numele de îngeri deoarece sarcina lor este aceea de a se ocupa de tot ceea ce este manifestat, şi mai mult, de lucrurile din lumea aceasta. Din acest motiv, Înţelepciunea Divină a încredinţat Îngerilor ierarhia noastră umană, desemnându-l pe Mihail principe al poporului evreu, şi chemând şi alţi îngeri să prezideze peste diferite popoare.
De aceea, în antichitate se spunea că se stabilesc hotarele unui popor după numărul îngerilor lui Dumnezeu care-l ocrotesc."

Rezumând îndatoririle şi rolul ierarhiilor cereşti, Dionisie Areopagitul afirmă că:

"Inteligenţele cereşti sunt toate revelatoare şi mesagere a ceea ce le precede în ierarhie.
Cele mai elevate sunt animate direct de Dumnezeu, în timp ce celelalte, fiecare după forţele lor, sunt sub tutela spiritelor animate direct de Dumnezeu.

Armonia suverană a tuturor lucrurilor a prevăzut, în dorinţa sa de a ajuta fiinţele să se eleveze şi să se desăvârşească, dispunerea fiecărei fiinţe raţionale şi inteligente în cadrul unei ierarhii a ordinii sacre. […] După părerea mea, mai este un lucru care merită o reflexie profundă: tradiţia Loghia-ei spune despre îngeri că sunt «mii de milioane» şi «zece mii de miriade», repetând şi multiplicând pentru aceasta numerele cele mai mari pe care noi le folosim, cu intenţia clară de a revela că numărul fiinţelor cereşti este incalculabil. Şi chiar mai multe sunt fericirile manifestate de aceste Inteligenţe supraomeneşti, avînd o înţelegere mult superioară capacităţii noastre.

Ele ar putea fi percepute de mintea noastră ştiind că posedă o cunoaştere cerească, supraomenească, dăruită lor de Principiul Divin omniscient, Izvor al Înţelepciunii, Principiu Suveran, Cauză Creatoare, Putere care cuprinde şi îmbrăţişează toate fiinţele, Dumnezeu Tatăl."

Abheda Yoga este o cale deosebită, rară, care poate cu adevărat să ne transforme. Putem dezvolta chiar și ceea ce nu am primit prin naștere și genetică sau nu am reușit să realizăm prin educație și alte influențe formatoare.
Acharya Leonard
Copyright Abheda Yoga 2021 © Toate drepturile rezervate.
Top magnifiercross