Arhanghelii – mesageri divini

Veti putea fi in contact cu noi,
primind articole despre yoga si tantra,
anunturi despre cursuri și evenimente
pe grupul de Telegram

Yoga Meditatie Tantra cu Leo Radutz
https://t.me/yogaromania

Fenomenele cosmice se derulează în concordanță cu viața spirituală a unor entități mai presus de ființa omenească, ce aparțin unor ierarhii cu misiuni legate de evoluția spirituală a umanității. În esoterismul creștin, aceste entități sunt denumite îngeri, termen ce desemnează ființele spirituale aflate în lumile dintre Dumnezeu și om. Cuvântul „înger” provine din grecescul „anghelos”, care înseamnă mesager. Îi regăsim pe îngeri în scrierile creștine, iudaice și islamice, dar și în vechile tradiții asiriene, mesopotamiene și budiste.

Îngerii, ca ființe subtile aflate în spațiul dintre om și Creatorul său, indiferent de locul ocupat în ierarhia celestă, reflectă perfecțiunea Divină. Ei sunt ființe de lumină, neîntrupate, create de la începuturi. Energia lor pură reflectă iubirea necondiționată, ca Lege fundamentală a Divinității.

Ordinea celestă este riguros stabilită și creată astfel încât Legea Divină să prindă viață în plenitudinea sa. În funcție de locul pe care îl ocupă pe scara ierarhică, fiecare categorie de îngeri este creată pentru a duce la îndeplinire un anume tip de misiune. Îngerii sunt organizați ierarhic în Coruri angelice. Cel mai apropiat de planul terestru este Corul Îngerilor, Arhanghelilor și Întâietorilor.

Arhanghelii sunt entități de lumină a căror primă îndatorire este de a făptui voința lui Dumnezeu pe Pământ. Ei veghează astfel la împlinirea destinului spiritual, al scopului divin al existenței noastre. Arhanghelii fac legătura între om și Divin, supraveghează îngerii păzitori și toate celelalte categorii de îngeri din proximitatea noastră.
În esoterismul creștin există mai mulți arhangheli care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. Cei mai apelați sunt: Mihail, Gabriel, Rafael, Uriel, Jophiel, Samuel și Zadkiel.

Pe lângă aceștia este cunoscut și arhanghelul Metatron (al cărui nume semnifică „Cel al lui Dumnezeu”). Metatron, în limba greacă, are sensul de „lângă sau alături de tron”. Arhanghelul Metatron îi introduce pe ceilalți dinaintea Feței lui Dumnezeu. Prin intermediul acestei înalte conștiințe i-a vorbit Domnul lui Moise. Conform unor texte apocrife, profetul Enoh, care „a umblat cu Dumnezeu” (Geneza), păstrându-și puritatea de la Dumnezeu în tot timpul vieții sale terestre, a fost luat și dus în al 7-lea Cer, și investit prin Grație Divină ca arhanghel Metatron. Astfel, Metatron este una dintre căpeteniile supreme ale îngerilor și scribul lui Dumnezeu. El este denumit și Îngerul Prezenței, pentru că ne ajută să înțelegem ce se petrece acum în realitatea planului terestru. Energia arhanghelului Metatron este extrem de puternică și concentrată, aidoma unei raze laser, cu care putem lucra pentru a depăși obstacolele din viață și pentru a merge mai departe.

Arhanghelul Jophiel: numele lui semnifică Frumusețea lui Dumnezeu, sau Contemplația lui Dumnezeu. Jophiel este patronul artelor, și este menționat în Biblie ca arhanghelul care i-a condus pe Adam și Eva în afara Grădinii Edenului. Tot el rămâne ultimul păuitor al Copacului Vieții. Sabia de foc cu care este reprezentat Jophiel ne sugerează întregul spectru al aspectelor ce alcătuiesc misiunea lui – el este un arhanghel al iluminării, care aduce în conștiința noastră Puterea Luminii Divine, transformă sentimentele umane în aspirație spirituală și preface ignoranța, mândria și limitările de orice fel în lumină, iubire, adevăr și înțelepciune. El ne ajută să acumulăm informați din orice domeniu, să studiem, să învățăm, să evoluăm în planul cunoașterii – atât materiale cât și spirituale.
Ca patron al artelor și frumosului, Jophiel ne ajută din punct de vedere fizic și metafizic să gândim pozitiv, să apreciem frumusețea, să creăm, să manifestăm și să atragem mai multă frumusețe în viața noastră. El ne dă energia de a realiza opere artistice și a aduce armonie în tot ce facem.

Arhanghelul Zadkiel: Numele lui semnifică „Dreptatea lui Dumnezeu”. Zadkiel este un înger al mărinimiei, compasiunii și bunăvoinței. El este patronul tuturor îngerilor ale căror misiuni sunt legate de iertare. Zadkiel păzește puterile invocației și afirmației, esențele rugăciunii, și ne învață să-I vorbim lui Dumnezeu. Invocarea și meditația cu arhanghelul Zadkiel duc la dezvoltarea capacității de a asculta răspunsul ceresc, la expansiunea sentimentelor de compasiune față de noi înșine și față de ceilalți. Dacă întâmpinăm probleme în a ierta, îl putem invoca pe Zadkiel să ne ajute.
Împreună cu arhanghelul Mihail, arhanghelul Zadkiel contribuie la vindecarea suferințelor, mai ales în plan emoțional, și la eliminarea oricăror energii negative din structura ființei umane. Arhanghelul Zadkiel ne ajută să ne îmbunătățim funcțiile memoriei, și-l putem invoca ori de câte ori uităm ceva.

Arhanghelul Mihail: numele lui semnifică „Cel asemenea lui Dumnezeu”. Acest nume al său mai înseamnă și putere, onoare și dreaptă judecată. Luptător al dreptății, Mihail se află în fruntea armatelor cerești și este considerat ca Cel care apără porțile celeste împotriva întunericului. Legenda spune că heruvimii s-au format din lacrimile lui Mihail, revărsate peste păcatele credincioșilor. Arhanghelul Mihail este menționat și ca înger al căinței, milei și dreptății, al îndurării și pedepsei lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât mai ales în Noul Testament și în mitologia islamică.
Mihail este asociat cu miracolele manifestate de puterea lui Dumnezeu, și este considerat apărător al Luminii și bunătății. Pentru meritele sale, Dumnezeu i-a dat lui Mihail capacitatea de a vedea întreaga anvergură a Creației Sale.

Arhanghelul Rafael: numele lui semnifică „Dumnezeu a vindecat”. El este tămăduitorul neputințelor omenești, vindecător al corpului fizic și al suferințelor sufletești, protector al oamenilor și animalelor. Rafael este un înger al rugăciunii, iubirii, bucuriei, chibzuinței, vindecării, luminii, științei și cunoașterii, al restaurării vieții, al armoniei și echilibrului. Toate științele medicale și cele conexe acestora, toate practicile de vindecare și armonizare ne sunt aduse de arhanghelul Rafael.
Rafael lucrează pentru deschiderea celui de-al Treilea Ochi. Energiile lui înlătură toate blocajele din structurile corpului nostru, restaurând sănătatea și vitalitatea. Rafael lucrează împreună cu Mihail pentru a exorciza spiritele tulburate și a alunga energiile negative sau uzate din jurul oamenilor sau al locurilor.

Arhanghelul Gabriel: el este „omul lui Dumnezeu”, numele lui semnificând și „Dumnezeu este puterea mea”. El este unul dintre cei mai importanți îngeri din tradiția iudeo-creștină. Gabriel este vestitorul lui Dumnezeu. În creștinism, Gabriel mai este considerat și îngerul păzitor al lui Iisus, pe perioada întrupării Sale pe pământ. El este îngerul care i-a apărut lui iisus în Grădina Ghetsimani pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoașterii cu anticipație a supliciului ce avea să urmeze. Tot Gabriel a răsturnat piatra care acoperea mormântul lui Iisus, și a vorbit femeilor mironosițe. În reprezentarea iconografică, Gabriel este înfățișat cu un crin alb în mână, semnificând puritatea, inocența și iubirea Divină, dar și aspectul feminin al ierarhiilor cerești. Aproape întotdeauna, Gabriel este alături de Mihail. Avem astfel înfățișarea aspectelor masculin și feminin, Yin și Yang, al ierarhiilor cerești.

Arhanghelul Uriel: numele lui semnifică „Lumina lui Dumnezeu”, sau „Focul lui Dumnezeu”. Uriel este călăuza celestă, unul dintre cei 4 păzitori ai tronului lui Dumnezeu. Arhanghel al elementelor naturii, Uriel stăpânește tunetul și fulgerul, și ne ajută în caz de cutremure, inundații, incendii sau alte dezastre naturale. Uriel este îngerul informațiilor profetice, ca în cazul lui Noe, căruia i-a prevestit despre potop. Arhanghelul Uriel este reprezentat fie cu un pergament și o carte, fie cu o mână întinsă, în care ține flacăra cu care oferă umanității Iubirea și Lumina lui Dumnezeu. Simbol al focului Divin, această flacără are misiunea de a arde toate elementele negative, orgoliul, egoismul, dorințele impure, în momentul în care oamenii își îndreaptă rugăciunile către Dumnezeu.

Arhanghelul Samuel: numele lui semnifică „Cel ce Îl caută pe Dumnezeu, dorința Domnului”. Este un înger al adorației, care ne ancorează în esența dragostei Divine, ne umple de iubire și apreciere pentru toate darurile pe care le primim în viață. Samuel ne umple de iubire atât pentru noi înșine, cât și pentru cei din jur. El ne oferă confort, protecție și intervine pentru rezolvarea multor conflicte din viața socială. Tot Samuel protejează și lumea noastră interioară, și ne oferă ajutor în aspectele importante ale vieții, cum ar fi: relațiile de iubire, căutarea sufletului – pereche, prietenii, cariera, și ne sprijină în încercarea de a ne găsi scopul spiritual al vieții.

Îngerii de Lumină ai lui Dumnezeu sunt mereu cu noi. Binecuvântați să fiți!

Scroll to Top