Arhanghelii - mesageri divini

Acharya Leonard20/09/2010

RADIO OM BUN
un radio pentru suflet, minte si spirit

Acum citim articolul
„ABHEDA este o revoluție etică, morală și de suflet care poate schimba cu adevărat lumea... dacă începem întâi cu noi.” Acharya Leonard

Fenomenele cosmice se derulează în concordanţă cu viaţa spirituală a unor entităţi mai presus de fiinţa omenească, ce aparţin unor ierarhii cu misiuni legate de evoluţia spirituală a umanităţii. În esoterismul creştin, aceste entităţi sunt denumite îngeri, termen ce desemnează fiinţele spirituale aflate în lumile dintre Dumnezeu şi om. Cuvântul „înger” provine din grecescul „anghelos”, care înseamnă mesager. Îi regăsim pe îngeri în scrierile creştine, iudaice şi islamice, dar şi în vechile tradiţii asiriene, mesopotamiene şi budiste.

Îngerii, ca fiinţe subtile aflate în spaţiul dintre om şi Creatorul său, indiferent de locul ocupat în ierarhia celestă, reflectă perfecţiunea Divină. Ei sunt fiinţe de lumină, neîntrupate, create de la începuturi. Energia lor pură reflectă iubirea necondiţionată, ca Lege fundamentală a Divinităţii.

Ordinea celestă este riguros stabilită şi creată astfel încât Legea Divină să prindă viaţă în plenitudinea sa. În funcţie de locul pe care îl ocupă pe scara ierarhică, fiecare categorie de îngeri este creată pentru a duce la îndeplinire un anume tip de misiune. Îngerii sunt organizaţi ierarhic în Coruri angelice. Cel mai apropiat de planul terestru este Corul Îngerilor, Arhanghelilor şi Întâietorilor.

Arhanghelii sunt entităţi de lumină a căror primă îndatorire este de a făptui voinţa lui Dumnezeu pe Pământ. Ei veghează astfel la împlinirea destinului spiritual, al scopului divin al existenţei noastre. Arhanghelii fac legătura între om şi Divin, supraveghează îngerii păzitori şi toate celelalte categorii de îngeri din proximitatea noastră.
În esoterismul creştin există mai mulţi arhangheli care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. Cei mai apelaţi sunt: Mihail, Gabriel, Rafael, Uriel, Jophiel, Samuel şi Zadkiel.

Pe lângă aceştia este cunoscut şi arhanghelul Metatron (al cărui nume semnifică „Cel al lui Dumnezeu”). Metatron, în limba greacă, are sensul de „lângă sau alături de tron”. Arhanghelul Metatron îi introduce pe ceilalţi dinaintea Feţei lui Dumnezeu. Prin intermediul acestei înalte conştiinţe i-a vorbit Domnul lui Moise. Conform unor texte apocrife, profetul Enoh, care „a umblat cu Dumnezeu” (Geneza), păstrându-şi puritatea de la Dumnezeu în tot timpul vieţii sale terestre, a fost luat şi dus în al 7-lea Cer, şi investit prin Graţie Divină ca arhanghel Metatron. Astfel, Metatron este una dintre căpeteniile supreme ale îngerilor şi scribul lui Dumnezeu. El este denumit şi Îngerul Prezenţei, pentru că ne ajută să înţelegem ce se petrece acum în realitatea planului terestru. Energia arhanghelului Metatron este extrem de puternică şi concentrată, aidoma unei raze laser, cu care putem lucra pentru a depăşi obstacolele din viaţă şi pentru a merge mai departe.

Arhanghelul Jophiel: numele lui semnifică Frumuseţea lui Dumnezeu, sau Contemplaţia lui Dumnezeu. Jophiel este patronul artelor, şi este menţionat în Biblie ca arhanghelul care i-a condus pe Adam şi Eva în afara Grădinii Edenului. Tot el rămâne ultimul păuitor al Copacului Vieţii. Sabia de foc cu care este reprezentat Jophiel ne sugerează întregul spectru al aspectelor ce alcătuiesc misiunea lui – el este un arhanghel al iluminării, care aduce în conştiinţa noastră Puterea Luminii Divine, transformă sentimentele umane în aspiraţie spirituală şi preface ignoranţa, mândria şi limitările de orice fel în lumină, iubire, adevăr şi înţelepciune. El ne ajută să acumulăm informaţi din orice domeniu, să studiem, să învăţăm, să evoluăm în planul cunoaşterii – atât materiale cât şi spirituale.
Ca patron al artelor şi frumosului, Jophiel ne ajută din punct de vedere fizic şi metafizic să gândim pozitiv, să apreciem frumuseţea, să creăm, să manifestăm şi să atragem mai multă frumuseţe în viaţa noastră. El ne dă energia de a realiza opere artistice şi a aduce armonie în tot ce facem.

Arhanghelul Zadkiel: Numele lui semnifică „Dreptatea lui Dumnezeu”. Zadkiel este un înger al mărinimiei, compasiunii şi bunăvoinţei. El este patronul tuturor îngerilor ale căror misiuni sunt legate de iertare. Zadkiel păzeşte puterile invocaţiei şi afirmaţiei, esenţele rugăciunii, şi ne învaţă să-I vorbim lui Dumnezeu. Invocarea şi meditaţia cu arhanghelul Zadkiel duc la dezvoltarea capacităţii de a asculta răspunsul ceresc, la expansiunea sentimentelor de compasiune faţă de noi înşine şi faţă de ceilalţi. Dacă întâmpinăm probleme în a ierta, îl putem invoca pe Zadkiel să ne ajute.
Împreună cu arhanghelul Mihail, arhanghelul Zadkiel contribuie la vindecarea suferinţelor, mai ales în plan emoţional, şi la eliminarea oricăror energii negative din structura fiinţei umane. Arhanghelul Zadkiel ne ajută să ne îmbunătăţim funcţiile memoriei, şi-l putem invoca ori de câte ori uităm ceva.

Arhanghelul Mihail: numele lui semnifică „Cel asemenea lui Dumnezeu”. Acest nume al său mai înseamnă şi putere, onoare şi dreaptă judecată. Luptător al dreptăţii, Mihail se află în fruntea armatelor cereşti şi este considerat ca Cel care apără porţile celeste împotriva întunericului. Legenda spune că heruvimii s-au format din lacrimile lui Mihail, revărsate peste păcatele credincioşilor. Arhanghelul Mihail este menţionat şi ca înger al căinţei, milei şi dreptăţii, al îndurării şi pedepsei lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât mai ales în Noul Testament şi în mitologia islamică.
Mihail este asociat cu miracolele manifestate de puterea lui Dumnezeu, şi este considerat apărător al Luminii şi bunătăţii. Pentru meritele sale, Dumnezeu i-a dat lui Mihail capacitatea de a vedea întreaga anvergură a Creaţiei Sale.

Arhanghelul Rafael: numele lui semnifică „Dumnezeu a vindecat”. El este tămăduitorul neputinţelor omeneşti, vindecător al corpului fizic şi al suferinţelor sufleteşti, protector al oamenilor şi animalelor. Rafael este un înger al rugăciunii, iubirii, bucuriei, chibzuinţei, vindecării, luminii, ştiinţei şi cunoaşterii, al restaurării vieţii, al armoniei şi echilibrului. Toate ştiinţele medicale şi cele conexe acestora, toate practicile de vindecare şi armonizare ne sunt aduse de arhanghelul Rafael.
Rafael lucrează pentru deschiderea celui de-al Treilea Ochi. Energiile lui înlătură toate blocajele din structurile corpului nostru, restaurând sănătatea şi vitalitatea. Rafael lucrează împreună cu Mihail pentru a exorciza spiritele tulburate şi a alunga energiile negative sau uzate din jurul oamenilor sau al locurilor.

Arhanghelul Gabriel: el este „omul lui Dumnezeu”, numele lui semnificând şi „Dumnezeu este puterea mea”. El este unul dintre cei mai importanţi îngeri din tradiţia iudeo-creştină. Gabriel este vestitorul lui Dumnezeu. În creştinism, Gabriel mai este considerat şi îngerul păzitor al lui Iisus, pe perioada întrupării Sale pe pământ. El este îngerul care i-a apărut lui iisus în Grădina Ghetsimani pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoaşterii cu anticipaţie a supliciului ce avea să urmeze. Tot Gabriel a răsturnat piatra care acoperea mormântul lui Iisus, şi a vorbit femeilor mironosiţe. În reprezentarea iconografică, Gabriel este înfăţişat cu un crin alb în mână, semnificând puritatea, inocenţa şi iubirea Divină, dar şi aspectul feminin al ierarhiilor cereşti. Aproape întotdeauna, Gabriel este alături de Mihail. Avem astfel înfăţişarea aspectelor masculin şi feminin, Yin şi Yang, al ierarhiilor cereşti.

Arhanghelul Uriel: numele lui semnifică „Lumina lui Dumnezeu”, sau „Focul lui Dumnezeu”. Uriel este călăuza celestă, unul dintre cei 4 păzitori ai tronului lui Dumnezeu. Arhanghel al elementelor naturii, Uriel stăpâneşte tunetul şi fulgerul, şi ne ajută în caz de cutremure, inundaţii, incendii sau alte dezastre naturale. Uriel este îngerul informaţiilor profetice, ca în cazul lui Noe, căruia i-a prevestit despre potop. Arhanghelul Uriel este reprezentat fie cu un pergament şi o carte, fie cu o mână întinsă, în care ţine flacăra cu care oferă umanităţii Iubirea şi Lumina lui Dumnezeu. Simbol al focului Divin, această flacără are misiunea de a arde toate elementele negative, orgoliul, egoismul, dorinţele impure, în momentul în care oamenii îşi îndreaptă rugăciunile către Dumnezeu.

Arhanghelul Samuel: numele lui semnifică „Cel ce Îl caută pe Dumnezeu, dorinţa Domnului”. Este un înger al adoraţiei, care ne ancorează în esenţa dragostei Divine, ne umple de iubire şi apreciere pentru toate darurile pe care le primim în viaţă. Samuel ne umple de iubire atât pentru noi înşine, cât şi pentru cei din jur. El ne oferă confort, protecţie şi intervine pentru rezolvarea multor conflicte din viaţa socială. Tot Samuel protejează şi lumea noastră interioară, şi ne oferă ajutor în aspectele importante ale vieţii, cum ar fi: relaţiile de iubire, căutarea sufletului – pereche, prietenii, cariera, şi ne sprijină în încercarea de a ne găsi scopul spiritual al vieţii.

Îngerii de Lumină ai lui Dumnezeu sunt mereu cu noi. Binecuvântaţi să fiţi!

Abheda Yoga este o cale deosebită, rară, care poate cu adevărat să ne transforme. Putem dezvolta chiar și ceea ce nu am primit prin naștere și genetică sau nu am reușit să realizăm prin educație și alte influențe formatoare.
Acharya Leonard
Copyright Abheda Yoga 2021 © Toate drepturile rezervate.
Top magnifiercross