Despre smerenie ori umilinţă şi a fi creativi, autentici și adaptabili.

Vinaya Mudra sau smerenia este o atitudine interioară în care manifestăm respect sau atenție faţă de posibilitatea de a greşi, de a fi neinspiraţi ori neautentici şi totodată manifestăm un abandon în sufletul nostru, pentru a ne putea deconecta de ego şi a creşte şansa de a ne conecta cu sufletul cel viu. De fapt, un demers de a fi ceea ce suntem, sufletul cel viu, jivatma.

Într-o primă etapă această atitudine interioară este posibil să trăim o lipsă de eficienţă, fiindcă nu vrem să activăm ego-ul iar conectarea cu autenticul din noi nu s-a produs încă sau este abia la început.

Un om într-o astfel de situaţie pare, la început, mai blând, mai puţin voluntar şi determinat dar de fapt, există o determinare, dar realizată cu „atenţia secundara” cu prudenţă, punând accent pe abandonul în faţa Autenticului. Este posibil ca atitudinea interioară să fie dublată şi de o atitudine exterioară de umilinţă, de prudenţă, de abandon, atitudine exterioară care să îl ajute pe practicant să obţină o aptitudine, starea de umilinţă interioară sau de smerenie Vinaya Mudra.

După ce (de obicei gradat) se produce conectarea cu Autenticul, omul devine inspirat şi

pe fondul smereniei el se poate manifesta oricât de determinat şi voluntar, poate străluci în orice direcţie şi poate manifesta orice gesturi, oricât de măreţe fără ca acest lucru să impieteze cu nimic inspiraţia şi autenticul,

dacă reuşeşte să menţină această atitudine interioară de menţinere a ego-ului în plan secundar şi de esenţială conectare la autentic.

NU există un „cocreator”.

Ego-ul sau personalitatea limitată nu este un centru autentic ci doar o mască mentală, asa cum este masca unui personaj de teatru.

Ce este specific la nivelul acestei personalităţi este că ea nu oferă creaţie, exact acest lucru este ceea ce lipseşte la nivelul său.

La nivelul personalităţii limitate ori a ego-ului întânim doar o alterare a autenticului, compulsiuni şi clişee. La nivelul ego-ului putem acţiona, dar cu cât realizăm aceasta mai mult cu atât tendinţa va fi către o „compoziţie de clişee” şi subprograme ori „subrutine”.

Există o singură sursă de inspiraţie, un sigur creator si acesta este, in primă instanţă, sufletul nostru cel viu jivatma – cum i se spune în yoga ori, mai bine, Sinele Suprem, esenţial, nemuritor, Atman – adică noi înşine la modul esenţial şi absolut.

Deci orice „cocreator” va încerca să se ipostazieze la un moment dat, va constata că inspiraţia întârzie sau că „opera” este formată din ce în ce mai mult din scheme şi clişee sau din „cantităţi” şi nu din calităţi.

În fapt, prin această atitudine interioară care este stare de smerenie sau Vinaya Mudra noi ne creăm condiţiile pentru a ne putea conecta la singura sursă de autentic. Odata realizat acest lucru, păstrând atitudinea interioară Vinaya Mudra, vom putea străluci în exterior și crea în indiferent ce mod, fără ca starea să fie alterată.

Despre atitudinea exterioară

Gesturile sau atitudinile generează, în cel din urmă să obţinem aptitudini. Acesta este principiul în Raja – Hatha Yoga şi el este deja binecunoscut în Abheda Yoga.

Prarthanasana, Yogamudrasana şi alte mudre exterioare sunt celebre pentru aceasta şi ele sunt doar insturmente corporale pentru netezi drumul pe care trebuie să îl parcurgem cu ajutorul mudrei interioare. Pentru ca lucrul cu o atitudinea exterioară să aibă eficienţă, este necesar să îi dăm atenţie, să urmăm tendinţa imprimată de ea şi să o amplificăm.

Dacă nu îi dăm atenţie, ea nu va avea aproape niciun efect.

Gesturile şi atitudinile ne pot servi scopului pentru care le folosim sau ne pot împiedica, dacă sunt nepotrivite cu acesta.

Dacă scopul este obţinerea stării de smerenie şi autentic, atunci putem (fără să fie obligatoriu, dar ca un supliment, un instrument care, pentru multi oameni, niciodată nu este în plus) să abordăm atitudini sau mudre care să ne ajute.

Cu siguranţă nu este cazul să abordăm atitudini care să nu ne ajute.

Am spus ca daca reuşim Vinaya Mudra atunci putem face orice gest, oricât de măreţ şi nu vom ieşi din stare de umilinţă sau smerenie.

Atunci cum ne dăm seama că este cazul să ne folosim încă de atitudini exterioare pentru a obţine starea de smerenie sau umilinţă – Vinaya Mudra?

Există un criteriu precis care indică acest lucru şi se referă la

situaţia în care constatăm că atitudinea exterioară contează pentru noi, că „ne agăţăm” de ea pentru a obţine „un sprijin” (de fapt egotic) într-o situaţie în care nu este necesar niciun sprijin ci un abandon total în faţa sufletului nostru.

Deci numai când observăm că pentru ego-ul nostru „contează”.

De exemplu, în ortodoxie, pentru Vinaya Mudra, atunci când se roagă, oamenii îngenunchează cu ambii genunchi pe pământ şi se prosternează total. În lumea catolică, uneori tot pentru aceasta oamenii îngenunchează cu un singur genunchi, poziţia find mai fermă şi mai demnă, aparent preferabilă.

Problema este că pentru conectare nu avem nevoie de nicun sprijin ori „demnitate” ci de un abandon total.

Acest abandon total se poate realiza făra nicio atitudine exterioară (dacă suntem în stare să facem aceasta) dar

dacă simţim că avem nevoie de ceva exterior chipurile pentru demnitate – adică

sa nu avem o atitudine de abandon, să păstrăm doar un genunchi pe sol, mîinile în buzunare, gentuţa în mână etc –

înseamnă că de fapt nu putem, că noi conştient ne opunem cu ceva pentru a intra în Vinaya Mudra şi atunci da, este momentul să luăm măsuri şi sa folosim atitudini exerioare care sugerează sufletului nostru abandonarea ego-ului. Sau măcar să înţelegem ce se petrece.

Dacă însă simţim că pentru noi nu e nicio diferenţă între poziţia prosternat total, cu ambii genunchi pe sol, poziţia cu un singur genunchi pe sol şi în picioare în poziţia cu mâinile în buzunare, înseamnă ca atitudine Vinaya Mudra este deja în interior şi nu avem deloc nevoie de o ancoră exterioară – atitudinea exterioară.

Vom putea, în cele din urmă, să fim, întradevăr creatori, autentici și cu spiritul treaz.

Acharya Leonard