Asset 1

Munca este dragostea scoasă la lumină ! Kahlil Gibran

Cea mai des întâlnită formă de dragoste este munca !

E adevărat, nu mulţi oameni gandesc aşa, dar suntem siguri că viitorul omenirii va fi pătruns de acest adevăr.
Mai mult decât atât, în situaţile în care omul nu acţionează faţă de ceilalţi cu iubire, ci numai pentru aşa zisul profit,

atunci el realizează un sui generis furt.

Scopul muncii nu este profitul, ci integrarea în marele circuit al unei spontane iubiri, oferind celorlalţi forma materializată a iubirii noastre, produsul muncii, care are rolul de a ajuta, susţine, alina, înveseli, vindeca – pe aproapele nostru.

De exemplu, atunci când munca este dragostea scoasă la lumină, un brutar care fabrica pâine pentru concetăţenii săi, dacă este conştient şi responsabil, urmareşte să fabrice – în limitele rentabiltăţii financiare la care îl supune concurenţa – o pâine cât mai bună, hrănitoare, sănătoasă sau chiar vindecătoare şi NU o pâine toxică, infestată cu paraziţi, mucegaiuri sau alte organisme dăunătoare, realizând un serviciu comunităţii şi trăind cu intensitate bucuria de a oferi un lucru bun şi binefăcător celorlaţi oameni.

El va fixa, în limita posibilităţilor oferite de condiţiile comerciale, un preţ corect care să permită să îşi susţină activitatea şi să permită ca iubirea sa materializată – produsul muncii – să fie într-un mod firesc accesibil celor care au nevoie de el (spre deosebire de aceia care ar fixa preţul la maximul pe care îl permite piaţa, acesta fiind singurul lor crez şi criteriu).

El numai aparent este singur, deoarece el este integrat într-un circuit în care fiecare îşi realizează partea sa de servicii pentru ceilalţi, de ajutor şi iubire pentru ceilalţi, fiecare susţinând şi fiind susţinut de acest veritabil lanţ al iubirii.

În plus, raportându-ne la tradiţia spirituală milenară, karma yoga sau yoga spontană a vieţii de zi cu zi a detaşării de fructele acţiunilor noastre (fără a fi indiferenţă) şi de oferire a acestor fructe Divinului este o cale regală de acces la Dumnezeu.

Cuvintele lui Kahlil Gibran – poet sufit – sunt aici de aur şi picură, pentru cel care „are urechi de auzit”, stropi de lumină în vieţile noastre.

Leonard Radutz
Societatea Academică AdAnima
Bucureşti, 7 octombrie 2009

muncaAtunci un lucrător spuse: „Vorbeşte‑ne despre Muncă.”
Şi el răspunse zicând:
„Munciţi spre a vă ţine pasul cu ritmul pământului şi cu sufletul său,
Fiindcă a trândăvi înseamnă să rămâneţi străini anotimpurilor, să ieşiţi din alaiul vieţii care înaintează majestuos şi în nobilă supunere spre infinit.

Când munciţi deveniţi un fluier, prin care murmurul orelor se schimbă în cântece,
Care dintre voi ar dori să fie o trestie mută şi liniştită, atunci când totul cântă la unison?

Totdeauna vi s‑a spus că munca este un blestem şi truda o nenorocire,
Ci eu vă asigur că, muncind, transpuneţi în faptă o părticică din cel mai îndepărtat vis al pământului, care v‑a fost hărăzit când acest vis s‑a născut.
Şi rămânând uniţi în muncă, iubiţi viaţa cu adevărat
Şi iubind viaţa prin muncă, înseamnă că aţi fost iniţiaţi în cea mai lăuntrică taină a trăirii.
Dar dacă, în durere fiind, vă veţi blestema ceasul naşterii, iar povara cărnii o veţi simţi ca un stigmat pe fruntea voastră, atunci, vă asigur, numai sudoarea vă va spăla păcatul de pe chip.

Vi s‑a mai spus, cum că viaţa‑i doar întuneric şi în slăbiciunea voastră repetaţi mereu spusele celor sleiţi de puteri
Ci eu vă spun că viaţa‑i într‑adevăr un întuneric numai atunci când e lipsită de dăruire,
Că orice dăruire este oarbă când nu există ştiinţă,
Că orice ştiinţă este zadarnică dacă‑i lipsită de muncă,
Că orice muncă este goală fără de dragoste,
Iar când munciţi cu dragoste vă legaţi de voi înşivă, unul de altul şi, împreună, faţă de Creator.

work-1
Dar ce înseamnă să munceşti cu dragoste?
Înseamnă să ţeşi stofa cu fire toarse din sufletul tău, ca şi când iubita‑ţi ar trebui să o poarte,
Înseamnă să clădeşti o casă cu tragere de inimă, ca şi când iubita‑ţi ar trebui să o locuiască,
Înseamnă să semeni boabele cu duioşie, iar spicele să le seceri cu bucurie, ca şi când iubita‑ţi ar trebui să mănânce pâinea caldă,
Înseamnă să pui în toate lucrurile pe care le faci o fărâmă din sufletul tău
Şi să ştii că toţi morţii fericiţi se ţin în preajma ta, veghindu‑te.

Adesea v‑am auzit zicând, ca şi când aţi fi vorbit în somn: „Cel ce taie marmura şi care află în aceasta însuşi chipul sufletului său, e mai presus decât cel ce trudeşte pe ogor,
Iar cel care prinde curcubeul şi îl aşterne pe pânză spre a reda imaginea omului, e mai presus decât cel ce croieşte sandale pentru picioarele noastre”.
Ci, eu vă vorbesc, nu însă în somn, ci treaz, în plină zi, că vântul nu grăieşte mai melodios bătrânului stejar decât celui mai nezărit fir de iarbă.
Şi doar acela este mare care ştie să transforme vocea vântului într‑un cântec ce se aude şi mai alinător datorită dragostei sale.

Munca este dragostea scoasă la lumină !

work2
Şi, dacă nu poţi să munceşti cu dragoste ci cu scârbă, atunci mai bine părăseşte lucrul tău şi aşează‑te la poarta templului spre a primi pomană de la cei care cu bucurie muncesc
Iar dacă, cu nepăsare, vei face pâinea, va fi o pâine amară, care nu va potoli decât pe jumătate foamea omului.
Deoarece dacă, fără tragere de inimă, vei stoarce mustul din struguri, atunci nepăsarea ta ca o otravă se va răspândi în acel vin.
Şi chiar dacă vei cânta asemeni îngerilor, dar nu vei iubi cântecul, auzul oamenilor va rămâne surd la glasul zilei ca şi la acel al nopţii”.

Asset 1