Umapati este unul dintre numeroasele nume ale lui Shiva și înseamnă o anumită fațetă a unuicului Etern Masculin – Shiva – „soțul lui Uma” dar și „suveranul lui Uma”.

Uma este o un alt nume pentru contrapartea lui Shiva.

Umapati mai poate fi înțeles ca suveran al iubirii.

Iubirea este un mobil și un instrument către Inima preapură a Lui. Iubirea aduce tot ce este necesar, inclusiv

eroismul, transcendența, bunătatea, virilitatea, puterea realizatoare, curajul în fața limitelor ego-ului.

Bărbatul care este înțeles ca Shiva Umpati este cel care trece testul fără egal al inimii lui Shakti iar brațele ei dalbe înlănțuite în jurul gâtului său înseamnă o recunoaștere și o investitură în inima ei a acelui bărbat ( fie conștientă fie inconștientă)

că el este atunci și pentru ea Umapati.

Nici o altă recunoaștere exterioară nu egalează această recunoaștere spontană, adâncă și elevantă care izvorăște de-a dreptul din inima femeii, fie că este cultă și înțelaptă, fie că nu este.

Si din iubire apare curajul și puterea Salvatorului, apare cunoașterea și discernământul și toate celelate, fiindcă, „atunci când iubirea este mare, infinitul devine cu ușurință posibil”.

Umapati este un nume spiritual care poate fi dat mai ales aspiranților care au primit ca mantra a lui Shiva Mantra Om Namah Shivaya .

Si Uma este Parvati, un alt nume pentru Parvati și Parvati este, desigur, soția lui Shiva, manifestarea lui Shakti, Puterea Universală. Uma și Parvati sunt aspectul delicat și acceptat al Supremei Shakti.

Uma este numită și lumină, Uma înseamnă și raze, strălucire, înseamnă, de asemenea, odihnă .

Umapati, se poate spune, de asemenea, este stăpânul calmului și tăcerii, al strălucirii și al luminii. Dacă sunteți numiți Umapati, înseamnă că doriți să radiați, doriți să străluciți și să lăsați lucrarea divină să se realizeze prin voi și că nu doriții să vă lăsați constrânși de neliniște și întuneric.

„Vocea melodioasă a lui Uma, iubita lui Shiva, este singura în măsură să cânte măreţia fără egal a lui Dumnezeu. Privirea ei contemplativă nu este decât nemărginita dorinţă de a-şi adora Iubitul (Shiva) cu care ea se confundă, distingându-se de el doar atât cât să-i permită conştientizarea propriei sale maiestăţi pline de glorie şi pentru ca astfel iubirea, împreună cu fericirea universală, să ţâşnească spontan din atracţia lor reciprocă.”

“Dansurile pline de graţie ale preafrumoasei sale iubite, Kamakala (Stăpâna Dorinței), energia divină creatoare, atrag etern inima iubitului său, supremul Shiva, care o doreşte cu o intensitate copleşitoare.”

Astfel, gesturile tandre şi voluptoase ale lui Shakti îşi datorează farmecul uluitor prezenţei Iubitul său (Shiva), care o priveşte copleşit de dragoste şi, reciproc,

mişcările ei seducătoare trezesc în el o gigantică şi nesfârşită dorinţă de uniune amoroasă universală. Energia divină (Shakti) apare ca pura oglindă în care Shiva se percepe şi se iubeşte infinit recunoscându-se ca fiind Eu-l transcendent suprem şi absolut.

La stadiul de iubire pură – stadiul purei dorinţe sau voinţe creatoare (iccha) – aspiraţia lui Shiva către beatitudine (ananda) rămâne pur interioară, fiind pe deplin liniştită.

Dar dacă Shiva nu s-ar îndepărta, într-un anumit fel, de propria-i beatitudine (ananda), necesitatea de a-şi redobândi plenitudinea nu s-ar fi făcut resimţită. Această umbră de imperfecţiune, prima fisură în unitatea originară, este cea care oferă iubirii (atât divine cât şi umane, pe toate planurile ei de manifestare) posibilitatea de a exista.

Întreaga evoluţie izvorăște, în definitiv, dintr-un act de iubire, Shiva iubindu-se la nesfârşit în suprema Sa energie creatoare (Shakti), veşnic liberă şi spontană şi iubeşte întregul univers în ea.

Procesul invers de resorbţie porneşte de la univers, mai precis de la fiinţa individuală şi limitată care, îndrăgostită fiind de Energia universală (Uma-Shakti) fuzionează cu ea şi, la rândul ei, Uma dizolvându-se în Shiva, ea (Uma), îl poartă astfel pe yoghin spre inexprimabilul Paramashiva (Supremul Absolut).

Graţia Sa este să iubeşti

Iar pe acest fundal bine precizat se detaşează veritabila iubire de Dumnezeu (bhakti).

Rezultă astfel că iubirea divină este în acelaşi timp conştiinţă subtilă inefabilă şi infinit delicată, savoare divină (rasa) a cărei dulceaţă nu poate fi experimentată plenar decât în liniştea şi vidul proprii voinţei în repaos. Această iubire divină este deci liberă, intimă, diafană şi nicidecum nu este o agitaţie a afectului sau o simplă gingăşie sentimentală.

Mai mult chiar decât această savoare extatică şi decât cunoaşterea identificatoare, bhakti apare astfel ca un elan fără limite al voinţei (iccha), dublat de eficienţă.

Loc privilegiat al graţiei, voinţa, iccha shakti este izvorul supremei manifestări a graţiei divine (tivrashaktipata) pe care un yoghin o poate suporta fără a muri pe loc şi care s-a revărsat, se spune, şi asupra lui Abhinavagupta.

Această formă a graţiei lui Dumnezeu îi conduce imediat pe acei rari yoghini capabili să o primească, pe o cale fără etape, la iluminare spontană (pratibha) şi îi eliberează chiar în această viaţă. Semnul manifestării acestei forme de graţie este o iubire de neclintit, intensă şi total detaşată pentru Shiva, iubire ce neglijează bucuriile efemere ale acestei lumi şi care conduce aspirantul, prin forţa ei, la Transcendența Divină..