A Patra Cale (învăţătura spirituală originată de la G.I. Gurdjieff şi dezvoltata de P.D. Ouspensky) îşi propune o practică prin care se realizează un efort ce implică, în acelaşi timp, trupul (centrul instinctiv, centrul sexual, centrul motor), sentimentele (centrul afectiv) şi mintea (centrul intelectual).
Implicarea simultană a celor trei aspecte fundamentale ale fiinţei conduce la o practică spirituală armonioasă, de aceea Gurdjieff şi-a numit şcoala „Institutul pentru Dezvoltarea Armonioasă a Omului”.
Institutul a fost fondat în 1910 la Moscova, dar, din cauza războiului, sediul său a fost mutat în 1919 în apropierea Parisului.
Într-o oarecare măsură, seria de „mişcări” sau „gimnastica sacră” pe care Gurdjieff o practica împreună cu discipolii săi reprezintă o sinteză a acestei viziuni armonioase, dar mai degrabă prin învăţarea acestora decât prin reprezentarea lor scenică. Aceste exerciţii, din mărturiile care există, implică, de cele mai multe ori, o concentrare mentală combinată cu un efort fizic, însoţit de strădania interioară de a menţine o stare permanentă de „Eu sunt”. Armonizarea celor cinci centri – instinctiv, sexual, motor, afectiv şi intelectual – conduce la trezirea conştiinţei.

De aceea, până în momentul trezirii conştiinţei, omul este adormit.

El acţionează imitativ, mecanic, datorită diverselor influenţe exterioare. Abia în momentul în care îşi trezeşte conştiinţa omul poate acţiona cu adevărat. Acţiunea presupune un efort conştient îndreptat spre un scop precis.

Trezirea conştiinţei se face treptat. Cele patru stări de conştiinţă de care vorbeşte Gurdjieff sunt: starea de somn, starea de veghe, starea de conştiinţă subiectivă şi starea de conştiinţă obiectivă. Dezvoltarea acestor nivele de conştiinţă corespunde dezvoltării corpurilor subtile care pot fi trezite prin intermediul corpului fizic, în care se găsesc adormite aceste stări de conştiinţă. Însă, această dezvoltare necesită o transformare interioară sub supravegherea unui maestru spiritual. Adică a cuiva care este deja antrenat în aceste practici şi le stăpâneşte, ceea ce îi permite să le transmită şi celorlalţi.

Ca şi alte căi spirituale, A Patra Cale cuprinde o organizare socială proprie. Modul în care a fost interpretată această organizare variază de la un grup la altul. Dar, spre deosebire de căile tradiţionale, A Patra Cale nu implică izolarea de viaţa de zi cu zi. Într-adevăr, Gurdjieff susţine adesea că în condiţiile oferite de viaţa cotidiană putem găsi coordonatele necesare pentru a realiza procesul de trezire a conştiinţei, care reprezintă scopul celei de-A Patra Căi. Idries Shah susţine că, în sens larg, Sufismul cuprinde ideea lui Gurdjieff numită A Patra Cale, dar se pot găsi surse şi explicaţii pentru ideile lui Gurdjieff şi în alte tradiţii spirituale. Oricum, concepţia sufistă conform căreia „te poţi afla în lume fără a-i aparţine” este în rezonanţă cu viziunea propusă de A Patra Cale.

În acelaşi timp, interacţiunea cu oameni care nu au aceeaşi viziune asupra aceleiaşi căi spirituale este esenţială. Câteva dintre motivele care susţin acest lucru sunt:
a). Diferite tipuri de oameni văd acelaşi lucru în mod diferit şi de aceea un grup care lucrează împreună poate avea o înţelegere completă; acest lucru este valabil numai dacă grupul de „lucru” cuprinde suficientă diversitate, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna.
b). Diferenţa dintre oameni poate să creeze o tensiune care să susţină, cu energia pe care o generează, efortul interior.

Referindu-se la importanţa acestei diversităţi în unitatea grupului, Gurdjieff a spus că „în cadrul celei de-A Patra Căi sunt mai mulţi maeştri spirituali”. Trebuie să subliniem aici că astfel de consideraţii au condus la aprecieri negative asupra grupurilor lui Gurdjieff şi că această tensiune, pentru a fi folositoare, trebuie să fie voluntară în întregime şi coordonată într-un mod conştient. Acest fapt susţine aceeaşi idee a diversităţii viziunii asupra lucrurilor. În concluzie, nu trebuie să existe o aderenţă la un ritual de vreun fel, nici supunere oarbă sau devotament faţă de o singură idee, ci doar o înţelegere profundă.

……………………………………………………………………………………………………….