Asset 1

EVANGHELIA DUPĂ TOMA

Iată cuvintele tainice pe care le-a rostit Iisus cel Viu şi pe care le-a scris Didymos Iehuda Toma:

1. Şi El a spus:
Cel care găseşte înţelesul acestor cuvinte
nu va avea moarte.

2. Iisus a spus:
Cel care caută să nu înceteze căutarea
până ce găseşte;
şi, când va găsi,
el va fi uluit,
el se va minuna
şi el va domni peste TOTUL.

3. Iisus a spus:
Dacă cei care vă îndrumă vă spun:
„Iată, împărăţia este în cer�?,
atunci păsările vă vor întrece.
Dacă ei vă spun că este în mare,
atunci peştii vă vor întrece.
Dar împărăţia este înlăuntrul vostru
şi în afara voastră.
Când vă veţi cunoaşte
atunci veţi fi cunoscuţi
şi veţi şti că voi sunteţi
fiii Tatălui cel Viu
Dar dacă nu ajungeţi să vă cunoaşteţi,
atunci sunteţi în nerodire
şi sunteţi chiar nerodirea.

4. Iisus a spus:
Omul vârstnic nu va zăbovi
să-1 întrebe pe copilul de şapte zile
despre sălaşul Vieţii
şi el va trăi.
Mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă
şi ei vor fi iarăşi Unul.

5. Iisus a spus:
Cunoaşte ceea ce este în faţa ochilor tăi,
şi cele ascunse îţi vor fi dezvăluite.
Nimic din cele ascunse nu vor rămâne nemanifestate.

6. Ucenicii l-au întrebat:
Trebuie să postim?
Cum să ne rugăm?
Cum să facem pomeni?
Ce rânduieli să avem în privinţa hranei?
Iisus a spus:
Nu vorbiţi în vânt,
şi nu faceţi ceea ce nu vreţi să faceţi;
pentru că totul e dezvăluit în faţa cerului.
Nimic din ce ascundeţi nu va rămâne ascuns,
Şi nimic nu-i atât de învăluit
încât până la urmă să nu iasă la lumină.

7. Iisus a spus:
Ferice de leul pe care îl va mânca omul
şi leul va deveni om.
Şi spurcat e omul pe care îl va mânca leul
şi leul va deveni om.

8. Şi El a spus:
Omul se aseamănă cu un pescar chibzuit
care şi-a aruncat plasa în mare
şi a scos-o plină cu peşti mărunţi.
Printre ei,
pescarul iscusit a găsit un peşte bun şi mare.
El a aruncat toţi peştii mărunţi în apă
şi 1-a păstrat numai pe cel mare.
Cine are urechi de auzit să audă!

9. Iisus a spus:
Iată că semănătorul a ieşit.
El şi-a umplut mâna de boabe si le-a aruncat.
Unele au căzut pe drum
şi au venit păsările şi le-au ciugulit.
Altele au căzut pe piatră
şi n-au prins rădăcină în pământ,
şi n-au înălţat spice spre cer.
Altele au căzut între buruieni
care au înăbuşit sămânţa
şi viermii au mâncat-o.
Iar altele au căzut pe pământ bun
şi au dat roadă bună spre cer.
Venitul său a sporit cu 60 la o măsură
şi cu 120 la o măsură.

10. Iisus a spus:
Am slobozit un foc asupra lumii
şi iată că îl ocrotesc
până ce el va pârjoli.

11. Iisus a spus:
Acest cer va trece
şi cel de deasupra lui va trece.
Şi cei morţi n-au viaţă
şi cei vii nu au moarte.
În ziua când veţi mânca cele ce-au murit,
le veţi face să trăiască.
Când veţi fi în lumină,
ce veţi face?
Când eraţi Unul,
aţi dat naştere la doi;
dar după ce aţi devenit doi
ce veţi face?

12. Ucenicii i-au spus lui Iisus:
Ştim că ne vei părăsi,
cine va fi mai mare peste noi?
Iisus le-a spus: Când va fi să fie aceasta,
veţi merge spre Iacob cel Drept:
cele cu privinţă la cer şi la pământ sunt în seama lui.

13. Iisus le-a spus ucenicilor:
Cu cine mă asemuiţi?
Simon Petru i-a zis:
Semeni cu un înger drept.
Matei i-a zis:
Semeni cu un învăţat înţelept.
Toma i-a zis:
Stăpâne, gura mea nu va îngădui niciodată
să spun cu ce te asemeni.
Iisus i-a spus:
Eu nu sunt stăpânul tău,
căci tu ai băut
şi te-ai aprins la izvorul clocotitor
din care eu însumi izvorăsc.

Atunci El 1-a luat deoparte
şi i-a spus trei cuvinte.
Când Toma s-a întors la fraţii săi,
aceştia l-au întrebat:
Ce ţi-a spus Iisus?
Toma le-a spus:
Dacă v-aş spune unul din cuvintele
pe care El mi le-a spus,
voi aţi apuca pietre
şi le-aţi arunca în mine
Atunci un foc ar ieşi din pietre
şi v-ar mistui.

14. Iisus le-a spus:
Dacă veţi posti,
veţi naşte pricină de greşeală.
Şi dacă vă veţi ruga,
veţi fi huliţi.
Dacă veţi face pomeni,
vă veţi otrăvi mintea.
Când veţi merge într-un ţinut străin
şi veţi străbate aşezările sale,
şi dacă vă primeşte,
mâncaţi ceea ce vi se pune în faţă.
Îngrijiţi-i acolo pe cel bolnavi dintre ai lor.

Iar ceea ce vă intră în gură
nu vă va spurca,
ci ceea ce vă va ieşi din gură
v-ar putea spurca.

15. Iisus a spus:
Când îl vedeţi pe cel care
n-a fost zămislit din femeie,
închinaţi-vă în faţa Lui
şi slăviţi-L,
căci acela este Tatăl vostru.

16. Iisus a spus:
Poate că oamenii cred
că am venit să aştern pace peste lume,
şi ei nu ştiu
că am venit să aduc cernere pe pământ:
un foc, o sabie, un război.
Căci de vor fi cinci într-o casă,
trei vor fi contra doi
şi doi contra trei;
tatăl contra fiului
şi fiul contra tatălui
şi ei se vor semeţi fiecare în parte.

17. Iisus a spus:
Vă voi da ce ochiul n-a văzut,
şi ceea ce urechea n-a auzit,
şi ceea ce mâna n-a atins,
şi ceea ce n-a ajuns în inima omului.

18. Ucenicii l-au intrebat pe Iisus:
Spune-ne cum va fi sfârşitul nostru.
Iisus a spus:
Aţi pătruns oare începutul
ca să vă preocupaţi de sfârşit?
Căci unde este început
acolo va fi şi sfârşit.
Ferice de cel care se menţine întru început:
acela va înţelege sfârşitul
şi nu va gusta moartea.

19. Iisus a spus:
Ferice de cel care era deja
înainte ca el să existe.
Dacă veţi deveni ucenicii mei
şi veţi păzi cuvintele mele,
aceste pietre vor veni să vă slujească.
Aveţi într-adevăr cinci pomi în rai
care nu se schimbă nici vara nici iarna
şi frunzele lor nu cad.
Cel care îi va recunoaşte
nu va fi atins de moarte.

20. Ucenicii l-au întrebat pe Iisus:
spune-ne cu ce seamănă împărăţia cerurilor?
El le-a răspuns:
Seamănă cu un bob de muştar,
cea mai mică dintre toate seminţele,
dar când cade pe pământ lucrat,
ea face o tulpină mare
şi devine un adăpost pentru pisările cerului.

21. Maria l-a întrebat pe Iisus:
Cu cine seamănă ucenicii tăi? El a spus:
Iată că nişte hoinari
s-au instalat pe un ogor care nu era al lor.
Când vor veni stăpânii ogorului, vor zice:
Plecaţi de pe ogorul nostru!
Atunci ei se vor dezbrăca in faţa acelora,
vor lăsa totul şi vor elibera ogorul
şi-l vor da înapoi.
De aceea zic:
Dacă stăpânul casei va şti că va veni hoţul,
el va veghea înainte ca el să vină
şi-l va împiedica
să facă o spărtură în casa Stăpânirii lui,
ca să-i înhaţe lucrurile.
Dar voi să staţi de veghe în faţa lumii.
Întăriţi-vă din toate puterile,
astfel ca jefuitorii, să nu-şi facă drum
răzbind spre voi.
Căci cele trebuitoare, pe care voi vă bizuiţi,
ei le vor găsi.
De-ar exista printre voi un om prevenit!
Când holdele se coc,
el vine grabnic, cu coasa pregătită, şi le culege.
Cine are urechi de auzit, să audă.

22. Iisus a văzut nişte prunci.
El le-a spus ucenicilor săi:
Aceşti prunci care sug sunt asemănători
cu cel care intră în Împărăţie.
Ei l-au intrebat:
Înseamnă ca devenind prunci
noi intrăm în Împărăţie?
Iisus le-a spus:
Când veţi face din doi Unul,
şi lăuntrul să semene cu afară,
şi cele din afară să semene cu cele dinlăuntru,
şi cele de sus să fie ca şi cele de jos,
ca să aduceţi bărbatul şi femeia
într-unul singur,
ca bărbatul să nu fie bărbat,
şi femeie să nu fie femeie;
şi când veţi fauri un ochi în ochiul vostru
şi o mână în locul mâinii
şi un picior in locul piciorului
şi un chip în locul chipului vostru,
atunci veţi intra în Împărăţie.

23. Iisus a spus:
Vă voi alege unul dintr-o mie
şi doi din zece mii,
şi aceia se vor înălţa împreună.

24. Ucenicii au spus:
Arată-ne locul unde eşti
căci trebuie să te căutăm.
El le-a spus:
Cel care are urechi să audă!
Lumina se află înăuntrul unei fiinţe luminoase
şi ea luminează lumea toată.
Dacă nu luminează,
este o beznă.

25. Iisus a spus:
Iubeşte-ţi aproapele ca pe sufletul tău;
ai grijă de el
ca de lumina ochilor tăi.

26. Iisus a spus:
Tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău,
dar nu vezi bârna din ochiul tău.
Când vei arunca bârna din ochiul tău
atunci vei vedea limpede
cum să scoţi paiul din ochiul aproapelui.

27. Iisus a spus:
Dacă nu postiţi pe lumea aceasta,
nu veţi afla Împărăţia.
Dacă nu faceţi din Sabat, Sabat
nu-l veţi vedea pe Tatăl.

28. Iisus a spus:
Am stat în mijlocul lumii
şi le-am apărut în carne.
I-am găsit pe toţi beţi.
N-am găsit printre ei pe nimeni însetat
şi sufletul meu s-a mîhnit pentru fiii oamenilor,
căci ei sunt orbi în inimile lor,
şi nu văd deloc.
Că au venit goi pe lume
şi tot goi vor pleca din lume.
Acum ei sunt beţi.
Când îşi vor vărsa vinul,
atunci îşi vor schimba minţile.

29. Iisus a spus:
Dacă trupul s-a produs din cauza spiritului,
este o minune.
Iar dacă spiritul a apărut din cauza trupului,
este o minune din minune.
Dar eu mă minunez de aceasta:
Cum oare atâta bogăţie
a încăput în atâta strâmtime!

30. Iisus a spus:
Acolo unde sunt trei zeităţi,
ele sunt doar zeităţi.
Acolo unde sunt două sau una.
Eu sunt cu ea.

31. Iisus a spus:
Nimeni nu-i profet în satul său.
Nimeni nu-i doctor în casa lui.

32. Cetatea zidită pe un munte înalt
şi care este bine întărită
nu poate cădea,
nici nu poate fi ascunsă.

33. Iisus a spus:
Cele auzite cu urechea ta
spune-le la o altă ureche,
vesteşte-le în cetate.
Că nimeni nu aprinde o lumină
ca s-o pună sub obroc
sau s-o ţină în loc ascuns,
ci o pune pe un sfeşnic,
astfel ca toţi de acolo
să vadă lumina.

34. Iisus a spus:
Dacă un orb conduce alt orb,
amândoi cad în şanţ.

35. Iisus a spus:
Nu-i cu putinţă
ca unul să intre în casa celui puternic
şi s-o ia cu sila,
decât dacă-i leagă mâinile.
Atunci îi va răscoli casa.

36. Iisus a spus:
Nu vă faceţi griji dimineaţa pentru seară
şi seara pentru dimineaţă
cu ce-o să vă îmbrăcaţi.

37. Ucenicii L-au întrebat:
În ce zi Te vei arăta?
În ce zi Te vom revedea?
Iisus a răspuns:
Când vă veţi lepăda toate poverile
şi veţi fi goi precum copii nou-născuţi,
şi vă veţi dezbrăca de haine
şi le veţi călca în picioare,
atunci îl veţi vedea pe Fiul celui ce este Viu.
Şi nu vă va fi teamă.

38. Iisus a spus:
de multe ori aţi dorit să auziţi
cuvintele pe care vi le spun acum.
Şi nu este altul
de la care să le auziţi.
Vor veni zile
când mă veţi căuta
şi nu mă veţi găsi.

39. Iisus a spus:
Fariseii şi cărturarii
au luat cheile Cunoaşterii
şi le-au ascuns.
Nu numai că n-au pătruns ei înşişi înăuntru,
dar nu i-au lăsat să intre nici pe cei ce doreau.
Dar voi fiţi precauţi ca şerpii
şi curaţi ca porumbeii.

40. Iisus le-a spus:
Un butuc de vie sădit tară Tatăl
nu prinde viaţă;
el va fi smuls din rădăcină
şi va pieri.

41. Iisus a spus:
Celui care are din plin
i se va da;
iar de la cel care nu are
se va lua
chiar puţinul pe care îl are.

42. Iisus a spus:
Fiţi trecători.

43. Ucenicii l-au întrebat:
Cine eşti
ca să ne zici asemenea lucruri?
[Iisus a răspuns:]
Din cele ce vă spun
nu aflaţi oare cine sunt?
Dar voi sunteţi ca fariseii:
Ei iubesc pomul
şi îi dispreţuiesc rodul.
Ei iubesc rodul
şi dispreţuiesc pomul.

44. Iisus a spus:
Cine îl huleşte pe Tatăl
va putea fi iertat,
Cine îl huleşte pe Fiul
va putea fi iertat.
Dar cine îl huleşte pe Sfântul Duh
nu va fi iertat nici pe pământ, nici în cer.

45. Iisus a spus:
Nu culegi struguri-de pe tufişuri de spini,
nici smochine de pe scaieţi,
căci aceştia nu dau rod.
Omul bun zămisleşte binele din tezaurul lăuntric
Omul stricat dă lucruri stricate
din visteria lui viciată,
care se află în inima sa.
Căci toate câte se zămislesc
sunt din plinul inimii.

46. Iisus a spus:
De la Adam până la Ioan Botezătorul,
dintre toţi câţi sunt născuţi din femeie,
nimeni nu-l întrece pe Ioan Botezătorul,
pentru că ochii săi nu sunt învăluiţi.
Dar eu vă spun:
cel care dintre voi va deveni mic
va cunoaşte Împărăţia
şi-l va întrece pe Ioan.

47. Iisus a spus:
Nu-i cu putinţă
ca un om sa încalece doi cai deodată,
sau să întindă două arcuri.
Nu-i cu putinţă
ca un servitor să slujească la doi stăpâni,
decât doar cinstindu-l pe unul
şi nesocotindu-l pe celălalt.

Nimeni, bând un vin vechi,
nu doreşte, în aceeaşi clipă unul nou.
Nu pui un vin nou
într-un burduf vechi,
ca să nu se spargă;
şi nu pui vinul vechi
într-un burduf nou
că se strică vinul.
Nu coşi un petec vechi
la o haină nouă
că se rupe degrabă.

48. Iisus a spus:
Dacă doi fac pace deplină unul cu celălalt
în aceeaşi casă,
ei vor spune muntelui:
„Urneşte-te!�?
şi el se va urni.

49. Iisus a spus:
Fericiţi cei singuri şi aleşi
căci aceia vor afla Împărăţia.
Din ea aţi ieşit
Şi iarăşi în ea vă veţi întoarce.

50. Iisus a spus:
Dacă veţi fi întrebaţi:
De unde sunteţi?
Spuneţi-le:
Venim din lumină,
acolo unde lumina s-a făcut
din ea însăşi
şi s-a făcut văzută în chipul lor.
Dacă vă întreabă:
Voi sunteţi aceia?
Răspundeţi:
Noi suntem fiii săi
şi suntem dintre cei aleşi de Tatăl cel Viu.
Dacă vă întreabă:
Care-i semnul Tatălui dinlăuntrul vostru?
Spuneţi-le:
Este în acelaşi timp o mişcare şi un repaos.

51. Ucenicii L-au întrebat:
În ce zi va veni odihna celor morţi
Şi în ce zi
va veni lumea nouă?
El le-a răspuns:
Ceea ce aşteptaţi a şi venit,
dar voi nu o cunoaşteţi.

52. Ucenicii I-au spus:
24 de profeţi au vorbit în Israel,
toţi s-au rostit prin Tine.
El le-a spus:
Voi l-aţi lăsat pe Cel Viu
care-i în faţa voastră
şi aţi vorbit despre morţi.

53. Ucenicii l-au întrebat:
Tăierea împrejur e folositoare sau nu?
El le-a spus:
Dacă era folositoare,
taţii lor i-ar fi făcut tăiaţi împrejur din mamele lor.
Dar adevărata tăiere împrejur din spirit
se arată foarte folositoare.

54. Iisus a spus:
Ferice de voi, cei săraci,
că a voastră este Împărăţia cerurilor.

55. Iisus a spus:
Cel ce nu-şi lasă tatăl şi mama
nu va putea fi ucenicul Meu
Cel ce nu-şi lasă fraţi şi surori
şi nu-şi duce crucea cum o duc Eu
nu va fi vrednic de Mine.

56. Iisus a spus
Cel care a cunoscut lumea
a găsit un cadavru,
şi cel care a găsit un cadavru
este superior lumii.

57. Iisus a spus:
Împărăţia Tatălui e asemănătoare unui om
care a semănat un grâu bun.
Vrăjmaşul său a venit noaptea
şi a semănat neghină prin grâu.
Omul n-a lăsat să se smulgă neghina
de teamă ca, plivind neghina,
să nu smulgă şi grâul cu ea.
Într-adevăr, la vremea culesului,
neghina se va desluşi bine.
Atunci va fi smulsă şi arsă.

58. Iisus a spus:
Fericit bărbatul care a îndurat încercări.
El a aflat viaţa.

59. Iisus a spus:
Priviţi spre Cel Viu
atât timp cât trăiţi;
cu teamă că puteţi muri
şi atunci, încercând să-L vedeţi,
nu veţi ajunge să-L vedeţi.

60. Ei au văzut un samaritean
ducând un miel.
Mergând în Iudeea.
Iisus i-a întrebat pe ucenici:
De ce se învârteşte pe lângă miel omul acela?
Ei au răspuns:
Vrea să-1 taie şi să-1 mănânce.
El le-a spus:
Atâta timp cât mielul e viu,
el nu-1 va mânca,
ci numai dacă îl taie
şi dacă îl face un stârv.
Ei au spus:
Fireşte, n-ar putea altfel.
El le-a spus:
Aveţi grijă să căutaţi un loc, pentru voi,
în Linişte.
Ca să nu deveniţi stârvuri,
şi să nu fiţi mâncaţi.

61. Iisus a spus:
Doi se vor odihni pe un pat:
unul va muri, altul va trăi.
Salomeea a întrebat:
Cine eşti, omule?
Că zămislit din Unul,
ai stat pe laviţa mea
şi ai mâncat la masa mea?
Iisus i-a spus ei:
Eu sunt Cel purces
din Cel Egal cu Sine.
Mi s-a dat ceea ce vine de la Tatăl meu.
Salomeea a spus:
Eu sunt ucenica ta.
Iisus a grăit către ea:
De aceea eu zic:
Când ucenicul este unificat,
el se umple de lumină.
dar când este scindat,
el se umple de întuneric.

62. Iisus a spus:
Eu dezvălui tainele
celor ce sunt vrednici de taine.
Mâna ta stângă să nu ştie
ce face mâna ta dreaptă.

63. Iisus a spus: Era un om bogat
care stăpânea o mare avere.
El îşi spunea:
Voi folosi avuţia
ca să semăn, să răsădesc, să culeg,
să-mi umplu hambarele cu grâne,
să nu duc lipsă de nimic.
Aşa gândea el în sinea lui.
Şi chiar în noaptea aceea, el muri.
Cine are urechi, să audă.

64. Iisus a spus:
Un om aştepta oaspeţi.
După ce a pregătit bucatele,
a trimis servitorul să cheme oaspeţii.
A mers la primul şi i-a spus:
Stăpânul meu te cheamă la masă.
Acesta a răspuns:
Am banii pentru negustori,
ei vin la mine diseară,
trebuie să vorbesc cu ei;
nu pot veni la masă.
S-a dus la altul, şi i-a spus:
Stăpânul meu te invită.
Acesta i-a răspuns:
Am cumpărat o casă şi asta-mi ia o zi.
N-am cum să vin.
S-a dus la altul şi i-a spus:
Stăpânul meu te cheamă.
Acesta i-a răspuns:
Mi se însoară un prieten
şi eu îi pregătesc masa.
Nu voi putea veni. Să mă ierţi.
S-a dus la altul şi i-a spus:
Stăpânul meu te invită.
Acesta i-a răspuns:
Am cumpărat pământuri
mă duc să iau arenda.
Nu voi putea veni. Mă scuzi.
Servitorul se întoarce
la stăpânul său şi îi spune:
Cei pe care i-ai invitat la masă s-au scuzat.
stăpânul i-a spus servitorului:
să ieşi în drum
şi pe oricine ai să găseşti
să-i aduci la masă.
Cumpărătorii şi negustorii
nu vor intra
în sălaşul Tatălui Meu.

65. El a spus:
Un gospodar avea o vie.
A dat-o pe seama unor lucrători
ca s-o îngrijească
şi să primească de la ei roadele.
Şi-a trimis servitorul
ca lucrătorii să-i dea roadele viei.
Ei au pus mâna pe servitor
şi l-au bătut, aproape să-l omoare.
Servitorul a mers
şi i-a povestit stăpânului.
Stăpânul şi-a zis:
Poate că nu l-au recunoscut!
A trimis un alt servitor.
Lucrătorii l-au bătut şi pe acesta.
Atunci stăpânul şi-a trimis fiul.
El şi-a spus:
Poate că pe fiul meu îl vor lua în seamă!
Cum lucrătorii aceia ştiau
că fiul este moştenitorul viei,
l-au prins şi l-au ucis.
Cine are urechi să audă.

66. Iisus a spus:
Arătaţi-mi piatra
pe care zidarii au aruncat-o:
este chiar piatra unghiulară.

67. Iisus a spus:
Cel care cunoaşte Întregul,
dacă e lipsit de el însuşi,
e lipsit de Întreg.

68. Iisus a spus:
Ferice de voi
când vă vor izgoni
şi când vă vor ocări.
Dar ei nu vor găsi locul lăuntric
unde prigoana nu ajunge.

69. Iisus a spus:
Fericiţi cei prigoniţi până-n adâncul inimii,
că aceia l-au cunoscut într-adevăr pe Tatăl.
Fericiţi cei ce flămânzesc,
că aceia se vor sătura.

70. Iisus a spus:
Când veţi zămisli aceasta în voi,
Ceea ce aţi zămislit vă va salva.
Dar dacă aceasta nu sălăşluieşte în voi,
Ceea ce vă lipseşte vă va ucide.

71. Iisus a spus:
Voi dărâma această casă
şi nimeni n-o va putea reclădi.

72. Un om I-a spus:
Vorbeşte cu fraţii mei
ca să împartă cu mine averea tatălui.
El i-a spus:
Omule, cine a făcut din mine un împărţitor?
Apoi s-a întors spre ucenici şi le-a spus:
Oare sunt un împărţitor?

73. Iisus a spus:
Recolta este bogată,
dar lucrătorii sunt rari.
Cereţi aşadar Domnului
să vă trimită lucrători la cules.

74. El a spus:
Doamne, mulţi sunt pe lângă fântână,
dar nimeni nu scoate apă!

75. Iisus a spus:
Mulţi stau la uşă,
dar numai cei singuri şi despovăraţi
vor intra în casa nunţii.

76. Iisus a spus:
Împărăţia Tatălui e asemenea întâmplării
cu neguţătorul care avea o grămadă de mărfuri
şi a găsit o perlă.
Neguţătorul era înţelept:
a vândut mărfurile
şi a cumpărat perla, pentru el.
Aşa şi voi: îngrijiţi-vă de comoara
nestricătoare,
ce se păstrează în locul unde
molia nu ajunge s-o atingă
şi viermele n-o roade.

77. Iisus a spus:
Eu sunt lumina de deasupra tuturor.
Eu sunt Întregul.
Întregul a ieşit din Mine.
Întregul a ajuns până la Mine.
Tăiaţi lemne: Eu sunt acolo.
Ridicaţi o piatră
şi Mă veţi găsi acolo.

78. Iisus a spus:
De ce cutreieraţi ţinutul?
Să găsiţi o trestie bătută de vânt?
Sau să găsiţi un om cu haine subţiri?
Aşa sunt cârmuitorii şi mai marii voştri.
Ei au haine fine,
dar ei nu vor putea cunoaşte adevărul.

79. O femeie din mulţime i-a zis:
Ferice de pântecele care te-a purtat
şi pieptul care te-a alăptat.
El i-a spus:
Fericiţi cei care au ascultat cuvântul Tatălui
şi l-au păzit cu adevărat.
Căci vor veni zile în care veţi spune:
Ferice de pântecele care n-a rodit
şi de sânii care n-au alăptat.

80. Iisus a spus:
Cel care a cunoscut lumea
a găsit trupul.
Dar cel care a găsit trupul
este superior lumii.

81. Iisus a spus:
Cel care a ajuns bogat
să devină rege.
Şi cel care are puterea
să renunţe la ea.

82. Iisus a spus:
Cel care stă aproape de Mine
este aproape de flacără.
Cel care-i departe de mine
este departe de Împărăţie.

83. Iisus a spus:
Chipurile se arată omului,
dar lumina din ele este ascunsă,
în chipul din lumină al Tatălui.
El se va face văzut,
dar chipul său va fi ascuns de lumina sa.

84. Iisus a spus:
Când veţi vedea cu cine semănaţi,
vă veţi bucura.
Dar când veţi vedea chipurile
care de la începuturi erau în voi,
dinainte de voi erau în voi,
care nici nu mor, nici nu se arată,
ce mult veţi îndura atunci!

85. Iisus a spus:
Adam a ieşit dintr-o mare putere
şi dintr-o mare bogăţie,
dar el n-a fost mai valoros ca voi.
Căci, dacă ar fi fost ca voi,
n-ar fi avut moarte.

86. Iisus a spus:
Vulpile au vizuini
şi pasările au cuiburi;
dar Fiul Omului n-are un loc
unde să-şi pună capul şi sa se odihnească.

87. Iisus a spus:
Jalnic este trupul
care depinde de un trup,
şi jalnic este sufletul
care depinde de acestea două.

88. Iisus a spus:
Îngerii vor veni la voi,
vor veni şi profeţii
şi vă vor da ce este al vostru.
Şi voi, la fel, daţi-le
cele avute de voi.
Spuneţi-vă vouă înşivă:
în ce zi vor veni
şi vor lua ce este al lor?

89. Iisus a spus:
De ce spălaţi paharul pe dinafară?
Nu înţelegeţi oare
că cel care a creat interiorul
tot el a creat şi exteriorul?

90. Iisus a spus:
Veniţi la mine,
căci jugul meu e uşor
şi asprimea mea e blândă
şi veţi găsi odihna.

91. Ei L-au intrebat:
Spune-ne cine eşti,
ca noi să credem în Tine.
El le-a zis:
Voi citiţi faţa cerului şi a pământului,
dar pe cel care stă lângă voi
voi nu l-aţi recunoscut,
şi acest moment
voi nu ştiţi să-1 citiţi.

92. Iisus a spus:
Căutaţi şi veţi găsi.
Dar lucrurile
despre care m-aţi întrebat altădată,
şi pe care nu vi le-am spus atunci,
acum ţin să vi le spun,
dar voi nu mă mai întrebaţi de ele.

93. Nu daţi cele sfinte la câini
ca ei să nu le ia drept gunoi.
Nu arunca perle la porci,
ca ei să nu le prefacă-n murdărie.

94. Iisus a spus:
Cel ce căuta va găsi
şi celui ce bate i se va deschide.

95. Iisus a zis: Dacă aveţi bani,
nu-i împrumutaţi cu camătă,
ci daţi-i celui
de la care nu-i primiţi înapoi.

96. Iisus a spus:
Împărăţia Tatălui este ca-n întâmplarea cu femeia
care a luat un pic de drojdie
şi a pus-o în aluat
şi aluatul a crescut şi s-au făcut pâini mari.
Cine are urechi, să audă!

97. Iisus a spus:
Împărăţia Tatălui seamănă
cu femeia care ducea un vas de lut plin cu făină.
În timp ce mergea pe drum,
vasul a crăpat de la toartă
şi făina s-a vărsat în spatele ei pe drum.
Cum ea n-a prins de veste,
nu s-a necăjit că pierde
Ajunsă acasă,
ea a pus vasul jos,
şi 1-a găsit gol.

98. Iisus a spus:
Împărăţia Tatălui seamănă omul care
voia să ucidă un om de seamă.
El a scos sabia din teacă, acasă,
şi a străpuns peretele
ca să ştie dacă are mână sigură.
Atunci 1-a ucis pe omul de seamă.

99. Ucenicii I-au spus:
Fraţii Tăi şi mama Ta sunt afară.
El le-a răspuns:
Cei care fac voia Tatălui Meu
aceia sunt fraţii Mei şi mama Mea
Şi aceia vor intra
În Împărăţia Tatălui Meu.

100. Ei i-au arătat lui Iisus un ban de aur
şi I-au spus:
Oamenii Cezarului cer de la noi tribut.
El le-a spus:
Daţi Cezarului ce este al Cezarului,
daţi lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu
şi Mie ce este al Meu.

101. Cine nu-şi lasă tatăl şi mama
ca Mine
nu poate fi ucenicul Meu.
Şi cine nu-şi iubeşte tatăl şi mama
ca Mine
nu poate fi ucenicul Meu.
Căci mama M-a născut,
dar adevărata Mamă Mi-a dat viaţă.

102. Iisus a spus:
Bieţii de fariseii
Ei seamănă cu un câine care
doarme în ieslea boilor,
şi nu mănâncă nici el,
nici nu-i lasă pe boi să mănânce.

103. Iisus a spus:
Ferice de omul care ştie
când sau prin ce loc pot intra jefuitorii.
Astfel el se va deştepta,
îşi va aduna forţele,
îşi va întări braţele
înainte ca ei să se strecoare.

104. Ei au spus:
Vino să ne rugăm astăzi şi să postim.
Iisus a spus:
Cu ce-am greşit oare
sau în ce am fost biruit?
Când Mirele iese din casa nunţii
tocmai atunci să posteşti şi să te rogi!

105. Iisus a spus:
Pe cel ce-şi va şti tatăl şi mama
ei îl vor numi fiu de desfrânată.

106. Iisus a spus:
Când veţi face din doi Unul
veţi deveni Fiul Omului:
şi dacă veţi zice:
Munte, urneşte-te!
el se va urni.

107. Iisus a spus:
Împărăţia seamănă cu un păstor care
avea 101 de oi.
Una dintre ele, cea mai mare, a dispărut.
El le-a lăsat pe cele 99
şi s-a dus s-o caute pe aceea una
până ce a găsit-o.
După toată truda el a spus către ea:
“Îmi trebuieşti mai mult decât celelalte 99�?.

108. Iisus a spus:
Cel care bea de la gura Mea
va deveni ca Mine
Eu voi fi el
şi cele ascunse îi vor fi dezvăluite.

109. Iisus a spus:
Împărăţia este asemenea unui om care
avea o comoară ascunsă pe ogorul lui,
dar el n-o cunoştea.
După moartea sa ogorul i-a rămas fiului.
Nici fiul nu ştia nimic.
A luat în stăpânire ogorul
şi l-a vândut.
Cel care l-a cumpărat a venit să-l are.
Lucrând el a găsit comoara.
El a început să împrumute bani
tuturor care voiau.

110. Iisus a spus:
Cel care a găsit lumea
şi a devenit bogat,
să lase lumea.

111. Iisus a spus:
Cerurile şi pământurile se înfăşoară
în faţa voastră
şi Cel Viu ieşit din Cel Viu
nu va vedea moarte.
Pentru că, vă spun:
Când cineva se găseşte pe sine,
lumea nu-i mai presus decât el.

112. Iisus a spus
Jalnică e carnea care depinde de suflet.
Jalnic e sufletul care depinde de carne.

113. Ucenicii L-au întrebat:
În ce zi va veni Împărăţia
Iisus a răspuns:
N-o veţi vedea dacă staţi s-o pândiţi.
Nu se poate spune:
Iată, este aici!
sau: iată, este acolo!
ci Împărăţia Tatălui se întinde pe tot pământul
şi oamenii n-o văd.

114. Simon Petru I-a spus:
să iasă Măria dintre noi,
căci Viaţa aceea nu-i pentru femei!
Iisus a spus:
Iată că Eu o voi îndruma
ca să se facă bărbat
şi ea va fi un spirit viu
asemenea vouă, bărbaţilor.
Căci orice femeie care se va face bărbat
va intra în Împărăţia cerurilor.

………………………………………………….

Asset 1