muntiPe când tatăl şi fiul mergeau prin munţi,
împiedicându-se, fiul cade şi strigă:
„aaaaaahhhhhhhhh!!!!!”
Spre surpriza sa, o altă voce repetă, din munte:
„aaaaaahhhhhhhhh!!!!!”
Curios, copilul strigă:
“CINE E ACOLO??”
Şi primi răspunsul: CINE E ACOLO??”.

Supărat de răspuns, copilul strigă:
“LAŞULE!”
Şi primi răspunsul: “LAŞULE!”
Copilul îşi întrebă tatăl:
“Ce se întâmplă?”
Tatăl surâse şi îi spuse:
“Fiule, fii atent!”
Atunci tatăl strigă către munte
TE ADMIR
Iar vocea răspunse: „TE ADMIR”
Şi din nou omul strigă:
EŞTI UN CAMPION
DIN NOU OMUL STRIGĂ:
EŞTI PLIN DE SUCCESE!”
Iar vocea răspunse: “EŞTI PLIN DE SUCCESE”
Viaţa noastră este o reflectare
a propriilor noastre acţiuni.
Dacă doreşti mai multă iubire în lume,
Creează mai multă iubire în jurul tău.
Dacă doreşti fericire,
Dăruieşte fericire celor ce te înconjoară.
Dacă îţi doreşti o inimă surâzătoare,
dăruieşte un surâs în inimă
celor pe care îi întâlneşti.
Aceasta se aplică tuturor aspectelor veiţii.
Viaţa îţi va da înapoi
exact ceeac e i-ai dat tu.
Viaţa nu este o coincidenţă
ci o reflectare a ta.
Cineva a zis
Dacă nu îţi place ce primeşti înapoi
gândeşte-te bine ce dai
!”